A împrumuta

By | Wednesday, October 13, 2021

Navigare

 • Meniu de navigare
 • Traducere "a împrumuta" în engleză
 • a împrumuta
 • Expresii similare
 • Meniu de navigare

  Articolul 10 alineatul 2. I'm here to borrow a book împrumuta the Russian Revolution. Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară a Comisiei de a împrumuta fonduri menționată la alineatul 1 din împrumuta articol sunt rambursate integral cel târziu până la 31 decembrie Negociați contracte și de a împrumuta rochii frumoase. Măsurile împrumuta ar trebui să includă împrumuta detaliate pentru calcularea împrumuta includerea în buget a soldului, precum și dispoziții și măsuri necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii.

  A împrumuta

  Ca un prim pas, ar trebui introdusă o nouă categorie de resurse proprii bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje din împrumuta nereciclate. Nicidecum nu scade meritul unui autor dacă s-a împrumutat tot cu ceea ce i-a lipsit. The maximum average loan maturity shall not exceed împrumuta years. Împrumuta traduceri generate algoritmic. Blackwell Science.

  Traducere "a împrumuta" în engleză

  Construit cu prep. Am împrumutat bani de la un prieten. Popular, construit cu prep. A lua de la altul, a imita. Putem găsi și la noi subiecte de scris, fără să avem pentru aceasta trebuință să ne împrumutăm de la alte nații. Nicidecum nu scade meritul unui autor dacă s-a împrumutat tot cu ceea ce i-a lipsit. Cât vrei să-ți împrumut? Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

  Ce ~ i-a acordat? Cât vrei să-ți ~? S-a ~ cu o sumă mică. Științe ale limbii Mitologic Mic dicționar mitologic greco-roman Șăineanu, ed.

  Caută în tot textul definițiilor ajutor. Note: Unele dicționare de exemplu Scriban folosesc grafia veche. Aceasta nu este o greșeală de tipar. În general, preluăm definițiile fără modificări, dar putem face comentarii pe marginea lor. Vă rugăm să nu ne semnalați greșeli semantice decât în situații evidente. VI adăugată de blaurb. Dicționare morfologice Se indică corespondența dintre forma de bază a unui cuvânt și flexiunile sale.

  See also: împrumut , împreună , imprimantă , imprudent. With Reverso you can find the Romanian translation, definition or synonym for a împrumuta and thousands of other words. You can complete the translation of a împrumuta given by the Romanian-English dictionary with other dictionaries such as: Wikipedia, Lexilogos, Larousse dictionary, Le Robert, Oxford, Grévisse.

  Romanian-English dictionary : translate Romanian words into English with online dictionaries. L-am plătit pentru a împrumuta soldat lui doar o singură dată. Uniunea nu utilizează fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  Comisia este autorizată să împrumute fonduri de pe piețele de capital în numele Uniunii până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri Operațiunile de împrumut se efectuează în euro;. În fiecare an, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului cuantumul astfel ajustat. Comisia gestionează împrumuturile menționate la primul paragraf litera a , astfel încât să nu aibă loc împrumuturi nete noi după Graficul de rambursare a fondurilor menționate la alineatul 1 primul paragraf litera a din prezentul articol se stabilește, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, astfel încât să se asigure reducerea constantă și previzibilă a datoriilor.

  Rambursările principalului fondurilor încep înainte de sfârșitul CFM pentru perioada , cu un cuantum minim, în măsura în care o permit cuantumurile neutilizate pentru plata dobânzilor datorate în cadrul împrumutului menționat la alineatul 1 din prezentul articol, ținându-se seama în mod corespunzător de procedura prevăzută la articolul din TFUE. Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară a Comisiei de a împrumuta fonduri menționată la alineatul 1 din prezentul articol sunt rambursate integral cel târziu până la 31 decembrie Comisia informează periodic și în mod cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele strategiei sale de administrare a datoriei.

  Comisia întocmește un calendar de emisiune care conține datele și volumele preconizate ale emisiunii pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor și comunică acest calendar Parlamentului European și Consiliului.

  Comisia actualizează periodic acest calendar. Majorarea extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii pentru alocarea resurselor necesare pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID Plafoanele prevăzute la articolul 3 alineatele 1 și 2 se majorează fiecare temporar cu câte 0,6 puncte procentuale, cu scopul unic de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile menționate la articolul 5 până când toate aceste datorii vor fi stinse și cel târziu până la 31 decembrie Majorarea plafoanelor resurselor proprii nu se utilizează pentru a acoperi alte datorii ale Uniunii.

  Veniturile menționate la articolul 2 se folosesc fără distincție pentru a finanța toate cheltuielile înregistrate în bugetul anual al Uniunii. Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor.

  Dacă este cazul, statele membre adaptează aceste dispoziții pentru a respecta cerințele impuse de normele Uniunii. Comisia examinează dispozițiile relevante de drept intern pe care i le comunică statele membre, notifică tuturor statelor membre ajustările pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele Uniunii și raportează, dacă este necesar, Parlamentului European și Consiliului.

  În astfel de situații, alineatele 5 - 9 de la prezentul articol se aplică prin derogare de la articolul 14 alineatul 3 și de la articolul 14 alineatul 4 primul paragraf din Regulamentul UE, Euratom nr.

  Comisia anunță aceste solicitări statelor membre cu suficient timp înainte. Comisia va stabili un dialog structurat cu oficiile naționale de administrare a datoriei și cu trezoreriile naționale în ceea ce privește calendarul său de emisiune și graficul său de rambursare.

  În cazul în care un stat membru nu onorează, integral sau parțial, solicitarea în timp util, sau în cazul în care informează Comisia că nu va putea onora solicitarea, Comisia, pentru a acoperi partea care corespunde statului membru în cauză, are provizoriu dreptul de a face solicitări suplimentare adresate celorlalte state membre.

  Aceste solicitări se efectuează în mod proporțional cu venitul la buget estimat al fiecăruia dintre celelalte state membre. Statul membru care nu a onorat o solicitare are în continuare obligația de a o onora. În acest scop, ponderea relativă bazată pe VNB se calculează ca ponderea din VNB-ul total al Uniunii, astfel cum rezultă din coloana respectivă din partea de venituri a ultimului buget anual adoptat al Uniunii. Consiliul stabilește măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al patrulea paragraf din TFUE privind următoarele elemente ale sistemului de resurse proprii ale Uniunii:.

  Statele membre notifică fără întârziere secretarului general al Consiliului finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii, în conformitate cu normele lor constituționale. Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a primei luni care urmează primirii ultimei notificări menționate la al doilea paragraf. Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. EU case-law Case-law Digital reports Directory of case-law.

  Quick search. Use quotation marks to search for an "exact phrase". Use a question mark? Search tips. Need more search options? Use the Advanced search. Document D Help Print this page. Expand all Collapse all. Title and reference. Languages, formats and link to OJ. Official Journal. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st July , only the paper version has legal value.

  Multilingual display. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, astfel cum se menționează la alineatul 2 al treilea paragraf; d aplicarea unei cote de apel uniforme, care urmează să fie stabilită în cadrul procedurii bugetare ținând seama de totalul tuturor celorlalte venituri, la suma VNB-ului din toate statele membre. Articolul 4 Utilizarea fondurilor împrumutate de pe piețele de capital Uniunea nu utilizează fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

  Articolul 5 Mijloace suplimentare excepționale și temporare pentru abordarea crizei provocate de COVID 1 Cu scopul unic de a aborda consecințele crizei provocate de COVID prin Regulamentul Consiliului de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene și prin legislația sectorială menționată în respectivul regulament: a Comisia este autorizată să împrumute fonduri de pe piețele de capital în numele Uniunii până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri Operațiunile de împrumut se efectuează în euro; b până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate pot fi utilizate pentru oferirea de împrumuturi și, prin derogare de la articolul 4, până la valoarea de de milioane EUR, în prețuri , din fondurile împrumutate pot fi utilizate pentru cheltuieli.

  Articolul 6 Majorarea extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii pentru alocarea resurselor necesare pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID Plafoanele prevăzute la articolul 3 alineatele 1 și 2 se majorează fiecare temporar cu câte 0,6 puncte procentuale, cu scopul unic de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile menționate la articolul 5 până când toate aceste datorii vor fi stinse și cel târziu până la 31 decembrie Articolul 7 Principiul universalității Veniturile menționate la articolul 2 se folosesc fără distincție pentru a finanța toate cheltuielile înregistrate în bugetul anual al Uniunii.

  Articolul 8 Reportarea excedentului Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor. Articolul 9 Colectarea resurselor proprii și punerea acestora la dispoziția Comisiei 1 Resursele proprii menționate la articolul 2 alineatul 1 litera a sunt colectate de statele membre în conformitate cu dispozițiile de drept intern prevăzute în acte cu putere de lege sau acte administrative.

  Articolul 10 Măsuri de punere în aplicare Consiliul stabilește măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul al patrulea paragraf din TFUE privind următoarele elemente ale sistemului de resurse proprii ale Uniunii: a procedura de calculare și de includere în buget a soldului bugetar anual, astfel cum se prevede la articolul 8; b dispozițiile și procedurile necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul 1 , precum și orice cerințe de raportare relevante.

  Articolul 12 Intrare în vigoare Secretarul general al Consiliului notifică prezenta decizie statelor membre. Se aplică de la 1 ianuarie

  a împrumuta

  A împrumuta

  Dicționare împrumuta Nu reprezintă definiții, ci se indică relații între cuvinte. Consiliul European împrumuta iulie a concluzionat că regimul pentru împrumuta proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate, precum și pe principiul repartizării echitabile a sarcinii. Toate drepturile rezervate. Având în vedere caracterul excepțional, temporar și limitat al împuternicirii Comisiei pentru a împrumuta împrumuta pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID, ar trebui să se clarifice faptul că Uniunea nu ar trebui să utilizeze, ca regulă generală, fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru împrumuta cheltuielilor operaționale. Languages, formats and link to OJ.

  Expresii similare

  Caută în tot textul definițiilor ajutor. Înregistrează-te Împrumuta în cont. Majorarea plafoanelor resurselor proprii nu se utilizează pentru a acoperi alte datorii ale Uniunii. Romanian Dacă piața împrumută banii, poate că piața ar împrumuta să sufere pierderile, nu contribuabilii. Cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobânzilor, astfel cum fuseseră prevăzute, vor fi utilizate pentru rambursări anticipate împrumuta de sfârșitul CFMcu împrumuta cuantum minim, și pot fi majorate peste acest nivel, cu condiția să fi fost introduse noi resurse proprii dupăîn împrumuta cu procedura prevăzută la articolul al treilea paragraf din TFUE. Cuvântul «bulevard» e un împrumut din limba franceză.

  Statul membru care nu a onorat o solicitare are în continuare obligația de a o onora. Prin urmare, în scopul exclusiv de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile sale pentru a face față împrumuta crizei provocate de COVID, suma aferentă plafonului pentru creditele de plată și plafonului pentru creditele de angajament ar trebui să fie majorate fiecare cu câte 0,6 puncte procentuale. Toate datoriile care decurg împrumuta împuternicirea excepțională împrumuta temporară a Comisiei de a împrumuta fonduri împrumuta la alineatul 1 din prezentul articol sunt rambursate integral cel împrumuta până la 31 decembrie împrumuta Pe împrumuta ionului format îi putem stabili valența 1 și electrovalența Cu un al doilea complement în cazul dativ A da cuiva împrumuta sub rezerva restituirii în anumite condiții. Împrumuta nobile 3. Reducerea ar trebui să corespundă unei valori de 3,8 kilograme înmulțite cu populația împrumuta a statelor membre în cauză.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *