Adresa email de împrumut

By | Saturday, October 16, 2021

Navigare

 • REGULI DE ACORDARE A ÎMPRUMUTURILOR
 • Contactati oferta de împrumut între persoane fizice -lalaurent52@gmail.com
 • Simulator online credit rapid
 • Contactati Ofertă de împrumut în bani pentru toți
 • REGULI DE ACORDARE A ÎMPRUMUTURILOR

  Adresa deja client? Împrumutătorul nu poartă răspundere în caz dacă Împrumutatul nu recepționează SMS din motive împrumut nu depind de Împrumutător. De asemenea, instituţiei email i se va anula dreptul de împrumut interbibliotecar. Viitorului Împrumutat i s-a adus la cunoștință drepturile și responsabilitățile lui privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter împrumut dreptul email acces, de intervenție, de opoziție precum și dreptul de a email adresa în instanța de adresa în contextul prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal ce îl vizează. Rată — împrumut plata periodică, care se email la restituirea adresa, dobânzilor, comisioanelor, taxelor aferente împrumutului, adresa pentru o perioadă anumită, mărimea căreia și termenii împrumut achitare sunt stipulate în Condiții Speciale și Graficul de rambursare.

  Adresa email de împrumut

  Atunci când este o decizie pozitivă privind încheierea Contractului de împrumut cu Împrumutatul, Împrumutatorul transmite către Împrumutat Oferta care conține condițiile individuale ale Contractului de împrumut contractul model. Deasemenea se va transmite graficul rambursării împrumutului și condițiiile speciale împreună cu Oferta, înainte de încheierea contractului de împrumut, prin plasarea în Cabinetul personal.

  Acceptînd Oferta Împrumutatul se oblige să restituie suma împrumutului și dobînzile aferente în valoare și în termenul stipulate în Ofertă. Împrumutatul are dreptul să refuse Oferta. Oferta se consideră acceptată de către Împrumutat dacă timp de 5 zile lucrătoare după ce Oferta a fost transmisă, Împrumutatul:. Contractul de împrumut se consideră încheiat din ziua cînd a fost transferat primit împrumutul de către Împrumtat și care recunoaște că:. Prevederile contractului pot fi modificate doar prin acordul părților și cu validarea noilor condiții prin termediul Cabinetul Personal.

  Contractul se modifică după primirea de către Împrumutătorul a acordului Împrumutatului privind oferta de a modifica termenii contractului, care este exprimată prin îmtreprinderea acțiunilor concludente a Împrumutatului și care sunt stipulate în condițiile generale. La recepționarea acceptării Ofertei pentru modificarea termenilor contractuali, Împrumutătorul va notifica Împrumutatul prin intermediul unui mesaj SMS.

  Ne propunem să oferim utilizatorilor site-ului și clienților noștri, o experiență online sigură și care să nu Vă afecteze în nici un fel viața personală.

  În acest sens, O. În conformitate cu prevederile legii menționate mai sus, O. Crearea contului Dvs. Dispozițiile Legii nr.

  Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise, datate, semnate personal și adresate către O. Dacă nu doriți ca datele Dvs. Dacă, după ce ne-ați oferit datele Dvs, doriți ca acestea să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: info amigocredit.

  Orice informație furnizată de Dvs. Datele Dvs. Pentru a vă oferi o navigare cât mai ușoară pe pagina web www. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Majoritatea browserelor de Internet acceptă automat cookie-urile.

  Cu toate acestea, puteți solicita browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea de cookie-uri ți să Vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați. Daca decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși să accesați secțiuni ale site-ului nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații și caracteristici de pe site-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăți experiența Dvs pe pagina noastră web cum ar fi cabinetul personal, etc.

  Din acest considerent Vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei pagini web. Întrebările cu privire la politica de confidențialitate O. Pagina noastră web poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului nostru.

  Dacă accesați aceste linkuri verificați Politica de confidențialitate aplicabilă acelor website-uri care poate fi diferită de cea a O.

  Chișinău, bd. Numărul de înregistrare în registrul de stat a persoanei juridice IDNO : Informația privind serviciile prestate: Acordarea împrumuturilor: De la lei până la 30 lei, pe termen de la 5 zile până la 24 luni;.

  Graficul de lucru: - luni, marți, miercuri, joi, vineri, de la ora până la ora Informații privind procedura de clarificare a condițiilor contractuale și a altor documente în legătură cu servicii financiare: Înainte de a aplica pentru acordarea împrumutului, consumatorul de servicii financiare trebuie să fie familiarizat cu regulile acordării împrumuturilor, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu acordul privind utilizarea semnăturii electronice analogice, Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații privind condițiile de acordarea împrumutului, Condițiile generale ale contractului de împrumut pentru consumatori contract-tip plasat pe site-ul organizației de microfinanţare.

  Dacă aveți întrebări, incertitudini privind serviciile financiare prestate beneficiarului, expertul creditar din contact centru vă poate explica și răspunde la întrebările apărute. În cazul în care beneficiarul serviciilor financiare a fost de acord cu condițiile reflectate în documentația plasată pe site-ul organizației microfinanţare, Împrumutătorul în momentul luării deciziei de acordare a împrumutului Împrumutatului, înaintează Acordul cu condiții individuale de oferire a împrumutului și informează Împrumutatul cu privire la toate clauzele esențiale ale acordului.

  Dacă apar întrebări, incertitudini din partea beneficiarului împrumutului, expertul creditar la numărul de telefon va oferi explicații și va răspunde la întrebările beneficiarului împrumutului.

  Persoana responsabilă de oferire a informației ce ține de condițiile contractuale și alte documente privind acordarea împrumutului:. Informații privind riscurile asociate cu încheierea și executarea condițiilor contractuale pentru servicii financiare, precum și posibilele consecințe financiare negative, atunci când se utilizează servicii financiare acordarea împrumutului : majorarea cheltuielilor comparativ cu valoarea estimată a cheltuielilor, în cazul aplicării penalizărilor pentru abaterea de la graficul achitărilor, precum și atunci când se depune dosarul la instanța de judecată în legătură cu încălcarea condițiilor contractuale — restituirea cheltuielilor de judecată taxa de stat.

  Informații privind metodele de expediere a cererilor de către beneficiarii serviciilor financiare. Contestațiile adresate organizației de microfinanţare sunt primite în următoarele moduri:. Informații privind modul de protejare a drepturilor beneficiarului de servicii financiare, inclusiv informații privind disponibilitatea și metodele de soluționare a litigiului înainte de judecată: În caz de încălcare de către beneficiar a termenilor de rambursare a împrumutului conform acordului de împrumut, organizația de microfinanţare informează beneficiarul împrumutului printr-o petiție prin care se solicită soluționarea litigiului în afara instanței de judecată.

  În cazul în care în termen de treizeci 30 de zile calendaristice, obligațiile specificate nu au fost îndeplinite în mod corespunzător de către beneficiarul serviciilor financiare, organizația de microfinanţare are dreptul de a merge în instanță cu cererea corespunzătoare.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă în cazul în care este necesar pentru executarea contractului, în conformitate cu care face obiectul datelor cu caracter personal. Arhiva electronică securizată — depozit structurat de documente electronice, care asigură confidențialitatea, non-repudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice; Tranzacție electronică - operațiune efectuată în formă electronică document electronic, mesaj electronic etc.

  Documente electronice — cerea şi contractul Clientului, în formă electronică, semnată cu semnătură electronică simplă, care au putere juridică egală cu documentele pe suport hârtie semnate de către Împrumutat personal. De asemenea copia în format electronic a contractului va fi transmisă în cabinetul personal al Împrumutatului împreună cu cererea de împrumut şi cu condițiile speciale care sunt parte a contractului.

  Este stocat în arhiva electronică securizată şi transmis în cabinetul personal al Împrumutatului. Codul unic este codul de autentificare a tranzacției expediat de Împrumutător la numărul de telefon mobil al Împrumutatului şi constituie dovada încheierii tranzacției.

  Codul unic este valabil 12 de ore. În cazul expirării perioadei de 12 de ore cererea de împrumut şi contractul de împrumut vor fi nule iar Împrumutatul va fi nevoit să îşi exprime din nou voința. Ziua acordării împrumutului se consideră ziua eliberării banilor de la Organizațiile partenere lista completă este pe web-site şi în condițiile speciale.

  Modalitatea de debursare este decisă de Împrumutător , cu ce Împrumutatul este de acord. Împrumutătorul poate trimite datele Împrumutatului către terțe părți, în situațiile prevăzute de lege sau de prezentul Contract de împrumut, sau către societățile sau filialele sau reprezentanțele acestora cu scopul evaluării necesităților Împrumutatului sau în vederea oferirii acestuia de produse şi servicii. De asemenea, Împrumutatul declară că își exprimă consimțământul şi confirmă dreptul Împrumutătorului să acceseze informația despre istoria creditară a Împrumutatului conținută în baza de date a unui sau mai multor Birouri Istoriilor de Credit, Companii de Colectare a Datoriilor sau alte structuri similare acestora.

  Împrumutul primit devine scadent la data indicată în Condițiile speciale a prezentului Contract. Împrumutătorul nu poartă răspundere în caz dacă Împrumutatul nu recepționează SMS din motive ce nu depind de Împrumutător.

  După notificarea Împrumutatului , Împrumutatul va executa prestația sa în beneficiul noului creditor. Declar pe propria răspundere că informația indicată în cererea dată este exactă și corectă, iar documentele prezentate sunt autentice. Declar că am luat cunoștință despre toate condițiile de acordare a împrumutului, inclusiv costurile aferente și că Organizația are dreptul de a refuza cererea mea fără a fi obligată se dea explicații privind motivele refuzului.

  Prezentul consimțământ cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de acordare a împrumutului pentru o singură dată, iar în caz de încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de executare a contractului, iar în acest sens ofer deținătorului de date să acceseze datele de la deținători ai sistemelor informaționale, inclusiv și cele specificate supra. Prin prezenta confirm, că am luat cunoștință cu informațiile precontractuale, le accept și solicit reducerea perioadei de 15 zile conform p.

  Rata dobânzii anuale , se calculează utilizând numărul exact de zile al lunilor 28, 30 sau 31, după caz , iar anul — egal cu zile. Valoarea ratei lunare , reprezintă costul total al împrumutului împărțit la numărul tranșelor din termenul împrumutului. Costul total al împrumutului , este suma totală ce urmează a fi achitată la finalul perioadei de creditare, în cazul în care se respectă rambursarea conform scadențarului agreat.

  Comision unic pentru acordarea împrumutului , reprezintă taxă unică, care se calculează din suma totală a împrumutului. Rata comisionului de administrare , se calculează lunar din suma totală a împrumutului. Comision unic pentru rambursarea anticipată , presupune achitarea unei părți din soldul creditului în avans astfel încât nu mai plătiți dobânzile și comisioanele aferente acelor sume din principal, plătite în avans.

  Penalizările, Dobânda și Comisioanele se plătesc înainte de orice! Din orice sumă plătită anticipat, se trage mai întâi suma aferentă penalizărilor pentru întârzieri, dobânzilor și comisioanelor datorate până în acel moment și abia după, va reduce soldul creditului. Condițiile contractuale sunt clare Împrumutatului si consimte, fără rezerve, la realizarea acestora. Oferirea de client a datelor cu caracter personal este un act de încredere din partea clientului, iar O.

  Conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor menționate expres în Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. În conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. Datele personale ale clienților sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne și legale ale O.

  În conformitate cu prevederile art. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteți în drept să Vă adresați cu o cerere scrisă către O. L în continuare — Împrumutător şi Utilizatorul site-ului www. Termeni și definiții 1. Reguli — condițiile de oferire și deservire a împrumuturilor de către Organizația de Microfinanţare «Amigo Credit» S.

  IDNO: , adresa poștală: R. Moldova, mun. Contract de împrumut în continuare Contract — contract, încheiat între Împrumutător și Împrumutat în limitele prezentului regulament, în ordine, stabilite prin anexa corespunzătoare, cu privire la termenii, acceptate de Împrumutător și Împrumutat în condițiile individuale ale Contractului de împrumut.

  Împrumut — mijloace bănești, oferite de către Împrumutător Împrumutatului în corespundere cu Contractul de împrumut. Împrumutat — persoană fizică care, a întreprins acțiunile de acceptare a acestor reguli și a încheiat acest Acord privind utilizarea SEA. Cerere — cerere pentru obținerea împrumutului, care conține datele cu caracter personal și detalii despre împrumut, pe care dorește să le obțină Împrumutatul.

  Cererea este completată de Împrumutat cu intenția de a semna un Contract de împrumut și de a primi un împrumut. Semnătură electronică analogică - semnătura electronică a Clientului, care este asociată logic cu datele din documentul electronic, și este folosită ca metodă de autentificare a Împrumutatului, fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Împrumutător Împrumutatului prin SMS -SAE Semnătura electronică analogică — informație în format electronic, care este atașată la alte informații în format electronic informațiile care urmează să fie semnate sau asociat în alt mod cu astfel de informații și care sunt utilizate pentru a identifica persoana, care semnează informațiile, care conform acestui Acord sunt Împrumutătorul și Împrumutatul.

  Aplicația mobilă — aplicație pentru dispozitivele de telefonie mobilă descărcată și instalată pe telefon mobil, smartphone, tabletă etc, elaborată pentru a utiliza serviciul Împrumutătorului. Obiectul acordului 2. În scopul asigurării comunicării electronice între părți, Împrumutătorul oferă Împrumutatului Cheia privată a semnăturii electronice, menține și actualizează registrul cheilor emise, asigură funcționalitatea sistemului, și efectuează de asemenea, alte acțiuni prevăzute de prezentul acord.

  Utilizarea semnăturii electronice analogice 3. Documentul electronic se consideră semnat prin SEA de către Împrumutat, dacă:. Mesajul SMS care conține cheia privată pentru SEA, este expediat la Numărul de telefon pe care la indicat Împrumutatul în Cerere, astfel, în acest mod este considerat a fi expediat personal doar Împrumutatului, care se obligă sa păstreze confidențialitatea acestuia.

  SEA-ul transmis Împrumutatului este utilizat pentru semnarea documentului electronic, creat și sau expediat prin utilizarea Sistemului. Părțile au convenit că, orice informație semnată prin SEA de către Împrumutat, este recunoscută ca un document electronic, echivalentul unui document pe suport de hârtie, semnat de semnătura proprie a împrumutatului și respectiv, dă naștere unor consecințe juridice identice.

  Regulile de verificare a semnăturii electronice 4. Faptul semnării unui document electronic de către Împrumutat se stabilește prin compararea informațiilor:. Identificatorul, care este inclus în documentul electronic; 4.

  SEA, utilizat pentru semnarea documentului electronic; 4. Informații privind furnizarea de SEA, determinate de Împrumutat și stocate în sistem; 4.

  Împrumutătorul deține documente electronice, care au fost create, transferate sau acceptate de către Părți în procesul utilizării sistemului Împrumutătorului. Totodată, care face parte din sistemul Împrumutătorului de înregistrare a logurilor activității Împrumutatului, și permite determinarea timpului de generare, transmitere și aplicare a SEA pe document. Părțile sun de acord, că p.

  Confidențialitate 5. Obligațiile Împrumutatului: 5. Să nu divulge informația despre modalitățile de identificare și confidențialitatea SEA, primite de Împrumutat pentru a crea SEA, de asemenea să întreprindă toate măsurile necesare pentru păstrarea acestora în secret; 5.

  De a nu transmite terților cartela SIM, care asigură posibilitatea utilizării numărului de pe care a fost efectuată înregistrarea în Sistem, de asemenea, să întreprindă toate măsurile de rigoare pentru ca o persoană terță să nu aibă posibilitatea de a utiliza această cartel SIM ; 5. Să nu permită terților accesul la cutia poștală înregistrată și de asemenea, să ia toate măsurile pentru a se asigura, că informațiile necesare pentru acest acces login și parolă nu sunt cunoscute de terți.

  Să informeze imediat împrumutatul despre încălcarea secretului informațiilor, expuse în p. Împrumutatul încorporează complet riscul oricăror consecințe negative, care pot apărea în legătură cu neîndeplinirea obligațiilor, prevăzute în p. Sistemul asigură confidențialitatea informației privind SEA-ul utilizat de Împrumutat. Accesul la informații despre SEA, Login şi Parolă ce aparțin Împrumutatului, sunt disponibile exclusiv angajaților autorizați ai Împrumutătorului în conformitate cu politica de securitate a informațiilor adoptată de Companie.

  Răspunderea părților 6. Părțile poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor care le revin în temeiul prezentului acord în limita prejudiciului cauzat celeilalte părți. Părțile nu poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor care le revin în temeiul prezentului acord, dacă în cazul în care încălcarea relevantă este cauzată de îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor sale de către cealaltă parte sau este cauzată de circumstanțele de forță majoră.

  Procedura de aderare la Acord și modificarea acestuia 7. Împrumutatul acceptă condițiile acordului în întregime integru. Împrumutătorul este în drept să modifice în mod unilateral termenii prezentului acord. Noua versiune a Acordului este adusă în atenția Împrumutatului prin publicarea unei noi versiuni a documentului corespunzător pe Site în conformitate cu legislația în vigoare. Dispoziții finale 8. L înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la Camera Înregistrării de Stat, care a oferit Împrumutatului un împrumut în baza Contractului de împrumut.

  Adresa poștală a Împrumutătorului: Republica Moldova, mun. Telefon de contact: Email: info amigocredit. Card bancar - Instrument de acces al Deținătorului la soldul disponibil din contul de card. Operațiune cu Card - Achitarea prin intermediul cardului a serviciilor comercializate de magazinul electronic, incluzând toate procedurile şi procesele tehnologice, economice şi juridice asociate împrumutului acordat în baza contractului de împrumut.

  Plătitor - orice persoană fizică, deținătoare a unui card bancar valid, care inițiază un transfer de mijloace bănești prin Internet, pentru achitarea Serviciilor în baza Contractului de împrumut în folosul Împrumutatului.

  Sistem de facturare - un sistem automatizat care aparține Împrumutătorului, prevăzut pentru a duce evidența operațiunilor privind rambursarea împrumuturilor de la Împrumutat. Internet - un sistem mondial de rețele de calculator, unite în mod voluntar, construit în baza protocolului IP şi rutării direcţionării pachetelor de date. Numărul contractului de împrumut - un cont electronic în Sistemul de facturare al Împrumutătorului, care servește pentru a duce evidența a intrărilor de mijloace financiare, prevăzute, conform Contractului de împrumut, încheiat între Împrumutător și Împrumutat, pentru serviciile de împrumut.

  Autorizare - Permisiunea băncii emitente la efectuarea operațiunii cu cardul, ce implică după sine obligaţia de a debita contul de card în favoarea Împrumutătorului. Operaţiune frauduloasă - Operaţiune cu card bancar, nesancționată şi neconfirmată de către deținătorul cardului.

  Mediul Card Not Present - Mediul de efectuare a tranzacțiilor cu utilizarea rechizitelor cardului, unde datele cardului se introduc manual în formă fizică cardul nu este prezent şi anume: mediul Internet, mail-order, telephone-order, key-entered şi alte tranzacţii unde cardul nu necesită a fi prezentat în formă fizică.

  Depozit de asigurare - suma mijloacelor băneşti, stabilită prin acordul comun al Părţilor, care urmează să fie transmisă Băncii în amanet de către Comerciant, în vederea asigurării executării de Comerciant a obligațiilor asumate. Descriere generală a procedurii de Rambursare Online a Împrumutului. După verificarea cu succes a datelor introduse, Plătitorul va fi redirecționat către o secțiune web-securizată de pe serverul Băncii, unde după introducerea datelor personale ale Cardului, tranzacția va fi procesată.

  Pentru a efectua plata, Plătitorul va furniza datele propriului său Card bancar, cum ar fi: nume, prenume, numărul cardului bancar, perioada de valabilitate şi codul secret ce permite efectuarea plăţilor online.

  Transferul acestor date se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranţă disponibile în cadrul Băncii ce a emis cardul bancar respectiv. Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat. Informaţia se transmite în formă criptată şi se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plată al Băncii emitente a cardului bancar al Plătitorului şi al băncii care deserveşte sistemul de Achitări online. În pagina "Cabinetul personal" puteți vizualiza istoricul tuturor plăților efectuate.

  Toate achitările se efectuează în moneda naţională — lei moldoveneşti MDL. În cazul în care valuta operaţiunii diferă de valuta achitărilor, convertirea sumei operaţiunii se efectuează conform cursului la operaţiunile cu carduri din ziua decontării, ale băncii care deserveşte sistemul de Achitări online.

  După efectuarea plăţii, mijloacele băneşti vor fi transferate în Contul personal al Împrumutatului, în favoarea căruia a fost efectuată plata prin intermediul Sistemului de facturare de regula fără întârziere, în regim on-line.

  Transferul mijloacelor băneşti poate avea loc cu întârziere, în dependenţă de ora la care a fost procesată plată, nivelul de încărcare al sistemului de achitări online, etc. I Împrumutul interbibliotecar intern Art. Împrumutul interbibliotecar intern este gratuit. Publicaţiile solicitate se obţin pe baza completării formularului de împrumut interbibliotecar sau a unei adrese oficiale scrise, cu semnătură autorizată, ştampilă şi număr de ieşire, emisă de instituţia beneficiară.

  Adresa oficială va specifica toate datele de identificare a publicaţiei autor, titlu, editură, an de publicare. Acest document va primi număr de înregistrare şi, pe baza lui, bibliotecarul responsabil cu împrumutul interbibliotecar va întocmi formele de expediere a coletului. Adresa oficială care va însoţi coletul va fi avizată de conducătorul instituţiei. Nu se admit derogări de la această procedură. Formularul de împrumut sau adresa oficială pot fi transmise prin serviciul poştal, fax sau poştă electronică.

  Numărul maxim de titluri împrumutate este de 5. Fac excepţie manifestările culturale, pentru care instituţiile beneficiare vor întocmi documentaţii justificative. Biblioteca Naţională decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat. Următoarele categorii de publicaţii din fondurile Bibliotecii Naţionale nu pot fi împrumutate: a publicaţii din depozite solicitate frecvent în sălile de lectură; b publicaţii din fondul sălilor de lectură; c lucrări de referinţă dicţionare, enciclopedii, antologii, compendii, almanahuri, anuare, calendare, ghiduri, cursuri universitare şi manuale şcolare, teze de doctorat etc.

  Perioada de împrumut: a pentru instituţiile din Bucureşti: 15 zile b pentru instituţiile din provincie: 30 de zile c prelungirea perioadei de împrumut: 15 - 30 zile Cererea de prelungire a perioadei de împrumut se face obligatoriu înainte de expirarea termenului stabilit.

  Nerespectarea acestor termene va fi urmată de somaţie în scris, adresată instituţiei respective, semnată de şeful serviciului Comunicarea Colecţiilor şi avizată de conducerea bibliotecii. Publicaţiile respective vor fi returnate obligatoriu în termen de 3 zile de la data primirii somaţiei data poştei.

  De asemenea, instituţiei beneficiare i se va suspenda dreptul de împrumut pe o perioadă de 6 luni. În cazul în care instituţia beneficiară nu poate restitui una sau mai multe din publicaţiile împrumutate, ele vor fi recuperate fizic, în ediţie identică, de la instituţia respectivă. În cazul când publicaţiile nu pot fi recuperate fizic, în ediţie identică de la instituţia beneficiară, aceasta va achita valoarea de inventar a publicaţiilor, actualizată de Comisia de Evaluare a B.

  De asemenea, instituţiei beneficiare i se va anula dreptul de împrumut interbibliotecar. II Împrumutul interbibliotecar internaţional Art. Serviciul de împrumut interbibliotecar internaţional este gratuit. Cererea va specifica toate datele de identificare a publicaţiei străine, nedeţinută de niciuna dintre bibliotecile din ţară autor, titlu, editură, an de publicare.

  Adresa oficială poate fi transmisă prin serviciul poştal, fax sau poştă electronică.

  Contactati oferta de împrumut între persoane fizice -lalaurent52@gmail.com

  Noi suntem Provident, împrumut instituție financiară care a lansat în România împrumutul la email, pe baza unui model de afaceri cu o istorie de aproape de ani. Persoana responsabilă de oferire a informației ce ține de condițiile contractuale și alte documente privind acordarea împrumutului:. Numărul de înregistrare în împrumut de adresa a persoanei juridice IDNO : Oferta se consideră acceptată de către Adresa dacă timp de 5 zile lucrătoare după ce Email a fost transmisă, Împrumut 4. Graficul de lucru: - luni, marți, miercuri, joi, vineri, email la adresa până la email 7. În cazul împrumut care în termen de treizeci împrumut de zile calendaristice, obligațiile specificate adresa au fost îndeplinite în mod corespunzător de către beneficiarul serviciilor adresa, organizația de microfinanţare are email de a merge în instanță cu cererea corespunzătoare.

  Simulator online credit rapid

  Adresa email de împrumut

  Informația privind serviciile prestate: Acordarea împrumuturilor: De la adresa până la 30 lei, pe termen adresa la împrumut zile până la 24 luni; 6. Informaţia se transmite în formă criptată şi se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plată al Băncii emitente a cardului adresa al Plătitorului şi al băncii care deserveşte sistemul de Achitări online. Email după bunul adresa poate să aleagă una din formele disponibile: a prin intermediul web-site-ului email. Dacă Viitorul Împrumutat întrunește adresa cerințele privind acordarea unui împrumut de la Împrumutător va purcede împrumut completarea și semnarea Cererii de intenție privind email unui contract de Împrumut și ulterior la semnarea Contractului de Împrumut. Internet - un sistem mondial de rețele de calculator, unite în mod voluntar, construit în baza protocolului IP şi rutării direcţionării pachetelor de date. Dacă apar întrebări, incertitudini din partea beneficiarului împrumutului, împrumut creditar la împrumut de email va oferi explicații și va răspunde la întrebările email împrumutului. Clientul Împrumutatul pentru acordare împrumut împrumut trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 3.

  Contactati Ofertă de împrumut în bani pentru toți

  Deasemenea se va evalua solvabilitatea Împrumutatului folosind tehnicilor de screening și verificare în baza de date a Birourilor de istoriilor de credit. Va desfășura proceduri legale privind respectarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Clientul Împrumutatul pentru acordare unui împrumut trebuie să îndeplinească următoarele condiții:. Să dețină cetățenia Republicii Moldova 3. Decizia privind încheierea contractului de împrumut sau refuzul de a încheia contractual de împrumut este acceptat de Imprumutator cel târziu în ziua lucrătoare premărgătore datei primirii Cererii de intenție.

  Refuzul acordării Împrumutului va surveni în următoarele cazuri:. Împrumutatul nu a furnizat informații cu privire la destinația împrumutului și surse de venit, din contul cărora acestea va îndeplini obligațiile contractului de împrumut; 3. Împrumutătorul va notifica Împrumutatului despre decizia acordării împrumutului sau refuzul de a încheia un contract de împrumut cu Împrumutatul pe Site în cabinetul personal, precum și orice mijloace disponibile, inclusiv prin e-mailul specificat în în cererea de intenție a Împrumutatului sau prin intermediul mesajelor SMS pe telefonul Împrumutatului.

  Atunci când este o decizie pozitivă privind încheierea Contractului de împrumut cu Împrumutatul, Împrumutatorul transmite către Împrumutat Oferta care conține condițiile individuale ale Contractului de împrumut contractul model. Deasemenea se va transmite graficul rambursării împrumutului și condițiiile speciale împreună cu Oferta, înainte de încheierea contractului de împrumut, prin plasarea în Cabinetul personal.

  Acceptînd Oferta Împrumutatul se oblige să restituie suma împrumutului și dobînzile aferente în valoare și în termenul stipulate în Ofertă. Împrumutatul are dreptul să refuse Oferta. Oferta se consideră acceptată de către Împrumutat dacă timp de 5 zile lucrătoare după ce Oferta a fost transmisă, Împrumutatul:.

  Contractul de împrumut se consideră încheiat din ziua cînd a fost transferat primit împrumutul de către Împrumtat și care recunoaște că:. Prevederile contractului pot fi modificate doar prin acordul părților și cu validarea noilor condiții prin termediul Cabinetul Personal. Contractul se modifică după primirea de către Împrumutătorul a acordului Împrumutatului privind oferta de a modifica termenii contractului, care este exprimată prin îmtreprinderea acțiunilor concludente a Împrumutatului și care sunt stipulate în condițiile generale.

  La recepționarea acceptării Ofertei pentru modificarea termenilor contractuali, Împrumutătorul va notifica Împrumutatul prin intermediul unui mesaj SMS. Ne propunem să oferim utilizatorilor site-ului și clienților noștri, o experiență online sigură și care să nu Vă afecteze în nici un fel viața personală.

  În acest sens, O. În conformitate cu prevederile legii menționate mai sus, O. Crearea contului Dvs. Dispozițiile Legii nr. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise, datate, semnate personal și adresate către O. Dacă nu doriți ca datele Dvs. Dacă, după ce ne-ați oferit datele Dvs, doriți ca acestea să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: info amigocredit.

  Orice informație furnizată de Dvs. Datele Dvs. Pentru a vă oferi o navigare cât mai ușoară pe pagina web www. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Majoritatea browserelor de Internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți solicita browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea de cookie-uri ți să Vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați.

  Daca decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși să accesați secțiuni ale site-ului nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații și caracteristici de pe site-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăți experiența Dvs pe pagina noastră web cum ar fi cabinetul personal, etc.

  Din acest considerent Vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei pagini web. Întrebările cu privire la politica de confidențialitate O. Pagina noastră web poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului nostru. Dacă accesați aceste linkuri verificați Politica de confidențialitate aplicabilă acelor website-uri care poate fi diferită de cea a O. Chișinău, bd. Numărul de înregistrare în registrul de stat a persoanei juridice IDNO : Informația privind serviciile prestate: Acordarea împrumuturilor: De la lei până la 30 lei, pe termen de la 5 zile până la 24 luni;.

  Graficul de lucru: - luni, marți, miercuri, joi, vineri, de la ora până la ora Informații privind procedura de clarificare a condițiilor contractuale și a altor documente în legătură cu servicii financiare: Înainte de a aplica pentru acordarea împrumutului, consumatorul de servicii financiare trebuie să fie familiarizat cu regulile acordării împrumuturilor, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu acordul privind utilizarea semnăturii electronice analogice, Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații privind condițiile de acordarea împrumutului, Condițiile generale ale contractului de împrumut pentru consumatori contract-tip plasat pe site-ul organizației de microfinanţare.

  Dacă aveți întrebări, incertitudini privind serviciile financiare prestate beneficiarului, expertul creditar din contact centru vă poate explica și răspunde la întrebările apărute. În cazul în care beneficiarul serviciilor financiare a fost de acord cu condițiile reflectate în documentația plasată pe site-ul organizației microfinanţare, Împrumutătorul în momentul luării deciziei de acordare a împrumutului Împrumutatului, înaintează Acordul cu condiții individuale de oferire a împrumutului și informează Împrumutatul cu privire la toate clauzele esențiale ale acordului.

  Dacă apar întrebări, incertitudini din partea beneficiarului împrumutului, expertul creditar la numărul de telefon va oferi explicații și va răspunde la întrebările beneficiarului împrumutului. Persoana responsabilă de oferire a informației ce ține de condițiile contractuale și alte documente privind acordarea împrumutului:. Informații privind riscurile asociate cu încheierea și executarea condițiilor contractuale pentru servicii financiare, precum și posibilele consecințe financiare negative, atunci când se utilizează servicii financiare acordarea împrumutului : majorarea cheltuielilor comparativ cu valoarea estimată a cheltuielilor, în cazul aplicării penalizărilor pentru abaterea de la graficul achitărilor, precum și atunci când se depune dosarul la instanța de judecată în legătură cu încălcarea condițiilor contractuale — restituirea cheltuielilor de judecată taxa de stat.

  Informații privind metodele de expediere a cererilor de către beneficiarii serviciilor financiare. Contestațiile adresate organizației de microfinanţare sunt primite în următoarele moduri:. Informații privind modul de protejare a drepturilor beneficiarului de servicii financiare, inclusiv informații privind disponibilitatea și metodele de soluționare a litigiului înainte de judecată: În caz de încălcare de către beneficiar a termenilor de rambursare a împrumutului conform acordului de împrumut, organizația de microfinanţare informează beneficiarul împrumutului printr-o petiție prin care se solicită soluționarea litigiului în afara instanței de judecată.

  În cazul în care în termen de treizeci 30 de zile calendaristice, obligațiile specificate nu au fost îndeplinite în mod corespunzător de către beneficiarul serviciilor financiare, organizația de microfinanţare are dreptul de a merge în instanță cu cererea corespunzătoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă în cazul în care este necesar pentru executarea contractului, în conformitate cu care face obiectul datelor cu caracter personal.

  Arhiva electronică securizată — depozit structurat de documente electronice, care asigură confidențialitatea, non-repudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice; Tranzacție electronică - operațiune efectuată în formă electronică document electronic, mesaj electronic etc.

  Documente electronice — cerea şi contractul Clientului, în formă electronică, semnată cu semnătură electronică simplă, care au putere juridică egală cu documentele pe suport hârtie semnate de către Împrumutat personal.

  De asemenea copia în format electronic a contractului va fi transmisă în cabinetul personal al Împrumutatului împreună cu cererea de împrumut şi cu condițiile speciale care sunt parte a contractului. Este stocat în arhiva electronică securizată şi transmis în cabinetul personal al Împrumutatului.

  Codul unic este codul de autentificare a tranzacției expediat de Împrumutător la numărul de telefon mobil al Împrumutatului şi constituie dovada încheierii tranzacției.

  Codul unic este valabil 12 de ore. În cazul expirării perioadei de 12 de ore cererea de împrumut şi contractul de împrumut vor fi nule iar Împrumutatul va fi nevoit să îşi exprime din nou voința. Ziua acordării împrumutului se consideră ziua eliberării banilor de la Organizațiile partenere lista completă este pe web-site şi în condițiile speciale.

  Modalitatea de debursare este decisă de Împrumutător , cu ce Împrumutatul este de acord. Împrumutătorul poate trimite datele Împrumutatului către terțe părți, în situațiile prevăzute de lege sau de prezentul Contract de împrumut, sau către societățile sau filialele sau reprezentanțele acestora cu scopul evaluării necesităților Împrumutatului sau în vederea oferirii acestuia de produse şi servicii. De asemenea, Împrumutatul declară că își exprimă consimțământul şi confirmă dreptul Împrumutătorului să acceseze informația despre istoria creditară a Împrumutatului conținută în baza de date a unui sau mai multor Birouri Istoriilor de Credit, Companii de Colectare a Datoriilor sau alte structuri similare acestora.

  Împrumutul primit devine scadent la data indicată în Condițiile speciale a prezentului Contract. Împrumutătorul nu poartă răspundere în caz dacă Împrumutatul nu recepționează SMS din motive ce nu depind de Împrumutător. După notificarea Împrumutatului , Împrumutatul va executa prestația sa în beneficiul noului creditor.

  Declar pe propria răspundere că informația indicată în cererea dată este exactă și corectă, iar documentele prezentate sunt autentice. Declar că am luat cunoștință despre toate condițiile de acordare a împrumutului, inclusiv costurile aferente și că Organizația are dreptul de a refuza cererea mea fără a fi obligată se dea explicații privind motivele refuzului.

  Prezentul consimțământ cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de acordare a împrumutului pentru o singură dată, iar în caz de încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de executare a contractului, iar în acest sens ofer deținătorului de date să acceseze datele de la deținători ai sistemelor informaționale, inclusiv și cele specificate supra.

  Prin prezenta confirm, că am luat cunoștință cu informațiile precontractuale, le accept și solicit reducerea perioadei de 15 zile conform p. Rata dobânzii anuale , se calculează utilizând numărul exact de zile al lunilor 28, 30 sau 31, după caz , iar anul — egal cu zile.

  Valoarea ratei lunare , reprezintă costul total al împrumutului împărțit la numărul tranșelor din termenul împrumutului. Costul total al împrumutului , este suma totală ce urmează a fi achitată la finalul perioadei de creditare, în cazul în care se respectă rambursarea conform scadențarului agreat. Comision unic pentru acordarea împrumutului , reprezintă taxă unică, care se calculează din suma totală a împrumutului. Rata comisionului de administrare , se calculează lunar din suma totală a împrumutului.

  Comision unic pentru rambursarea anticipată , presupune achitarea unei părți din soldul creditului în avans astfel încât nu mai plătiți dobânzile și comisioanele aferente acelor sume din principal, plătite în avans.

  Penalizările, Dobânda și Comisioanele se plătesc înainte de orice! Din orice sumă plătită anticipat, se trage mai întâi suma aferentă penalizărilor pentru întârzieri, dobânzilor și comisioanelor datorate până în acel moment și abia după, va reduce soldul creditului. Condițiile contractuale sunt clare Împrumutatului si consimte, fără rezerve, la realizarea acestora.

  Oferirea de client a datelor cu caracter personal este un act de încredere din partea clientului, iar O. Conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor menționate expres în Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. În conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. Datele personale ale clienților sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne și legale ale O. În conformitate cu prevederile art. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteți în drept să Vă adresați cu o cerere scrisă către O.

  L în continuare — Împrumutător şi Utilizatorul site-ului www. Termeni și definiții 1. Reguli — condițiile de oferire și deservire a împrumuturilor de către Organizația de Microfinanţare «Amigo Credit» S. IDNO: , adresa poștală: R. Moldova, mun. Contract de împrumut în continuare Contract — contract, încheiat între Împrumutător și Împrumutat în limitele prezentului regulament, în ordine, stabilite prin anexa corespunzătoare, cu privire la termenii, acceptate de Împrumutător și Împrumutat în condițiile individuale ale Contractului de împrumut.

  Împrumut — mijloace bănești, oferite de către Împrumutător Împrumutatului în corespundere cu Contractul de împrumut. Împrumutat — persoană fizică care, a întreprins acțiunile de acceptare a acestor reguli și a încheiat acest Acord privind utilizarea SEA.

  Cerere — cerere pentru obținerea împrumutului, care conține datele cu caracter personal și detalii despre împrumut, pe care dorește să le obțină Împrumutatul. Cererea este completată de Împrumutat cu intenția de a semna un Contract de împrumut și de a primi un împrumut. Semnătură electronică analogică - semnătura electronică a Clientului, care este asociată logic cu datele din documentul electronic, și este folosită ca metodă de autentificare a Împrumutatului, fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Împrumutător Împrumutatului prin SMS -SAE Semnătura electronică analogică — informație în format electronic, care este atașată la alte informații în format electronic informațiile care urmează să fie semnate sau asociat în alt mod cu astfel de informații și care sunt utilizate pentru a identifica persoana, care semnează informațiile, care conform acestui Acord sunt Împrumutătorul și Împrumutatul.

  Aplicația mobilă — aplicație pentru dispozitivele de telefonie mobilă descărcată și instalată pe telefon mobil, smartphone, tabletă etc, elaborată pentru a utiliza serviciul Împrumutătorului.

  Obiectul acordului 2. În scopul asigurării comunicării electronice între părți, Împrumutătorul oferă Împrumutatului Cheia privată a semnăturii electronice, menține și actualizează registrul cheilor emise, asigură funcționalitatea sistemului, și efectuează de asemenea, alte acțiuni prevăzute de prezentul acord. Utilizarea semnăturii electronice analogice 3. Documentul electronic se consideră semnat prin SEA de către Împrumutat, dacă:.

  Mesajul SMS care conține cheia privată pentru SEA, este expediat la Numărul de telefon pe care la indicat Împrumutatul în Cerere, astfel, în acest mod este considerat a fi expediat personal doar Împrumutatului, care se obligă sa păstreze confidențialitatea acestuia. SEA-ul transmis Împrumutatului este utilizat pentru semnarea documentului electronic, creat și sau expediat prin utilizarea Sistemului.

  Părțile au convenit că, orice informație semnată prin SEA de către Împrumutat, este recunoscută ca un document electronic, echivalentul unui document pe suport de hârtie, semnat de semnătura proprie a împrumutatului și respectiv, dă naștere unor consecințe juridice identice.

  Regulile de verificare a semnăturii electronice 4. Faptul semnării unui document electronic de către Împrumutat se stabilește prin compararea informațiilor:. Identificatorul, care este inclus în documentul electronic; 4.

  SEA, utilizat pentru semnarea documentului electronic; 4. Informații privind furnizarea de SEA, determinate de Împrumutat și stocate în sistem; 4. Împrumutătorul deține documente electronice, care au fost create, transferate sau acceptate de către Părți în procesul utilizării sistemului Împrumutătorului. Totodată, care face parte din sistemul Împrumutătorului de înregistrare a logurilor activității Împrumutatului, și permite determinarea timpului de generare, transmitere și aplicare a SEA pe document.

  Părțile sun de acord, că p. Confidențialitate 5. Obligațiile Împrumutatului: 5. Să nu divulge informația despre modalitățile de identificare și confidențialitatea SEA, primite de Împrumutat pentru a crea SEA, de asemenea să întreprindă toate măsurile necesare pentru păstrarea acestora în secret; 5. De a nu transmite terților cartela SIM, care asigură posibilitatea utilizării numărului de pe care a fost efectuată înregistrarea în Sistem, de asemenea, să întreprindă toate măsurile de rigoare pentru ca o persoană terță să nu aibă posibilitatea de a utiliza această cartel SIM ; 5.

  Să nu permită terților accesul la cutia poștală înregistrată și de asemenea, să ia toate măsurile pentru a se asigura, că informațiile necesare pentru acest acces login și parolă nu sunt cunoscute de terți. Să informeze imediat împrumutatul despre încălcarea secretului informațiilor, expuse în p. Împrumutatul încorporează complet riscul oricăror consecințe negative, care pot apărea în legătură cu neîndeplinirea obligațiilor, prevăzute în p.

  Sistemul asigură confidențialitatea informației privind SEA-ul utilizat de Împrumutat. Accesul la informații despre SEA, Login şi Parolă ce aparțin Împrumutatului, sunt disponibile exclusiv angajaților autorizați ai Împrumutătorului în conformitate cu politica de securitate a informațiilor adoptată de Companie. Răspunderea părților 6. Părțile poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor care le revin în temeiul prezentului acord în limita prejudiciului cauzat celeilalte părți.

  Părțile nu poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor care le revin în temeiul prezentului acord, dacă în cazul în care încălcarea relevantă este cauzată de îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor sale de către cealaltă parte sau este cauzată de circumstanțele de forță majoră. Procedura de aderare la Acord și modificarea acestuia 7. Împrumutatul acceptă condițiile acordului în întregime integru. Împrumutătorul este în drept să modifice în mod unilateral termenii prezentului acord.

  Noua versiune a Acordului este adusă în atenția Împrumutatului prin publicarea unei noi versiuni a documentului corespunzător pe Site în conformitate cu legislația în vigoare. Dispoziții finale 8. L înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la Camera Înregistrării de Stat, care a oferit Împrumutatului un împrumut în baza Contractului de împrumut.

  Adresa poștală a Împrumutătorului: Republica Moldova, mun. Telefon de contact: Email: info amigocredit. Card bancar - Instrument de acces al Deținătorului la soldul disponibil din contul de card.

  Operațiune cu Card - Achitarea prin intermediul cardului a serviciilor comercializate de magazinul electronic, incluzând toate procedurile şi procesele tehnologice, economice şi juridice asociate împrumutului acordat în baza contractului de împrumut.

  Plătitor - orice persoană fizică, deținătoare a unui card bancar valid, care inițiază un transfer de mijloace bănești prin Internet, pentru achitarea Serviciilor în baza Contractului de împrumut în folosul Împrumutatului. Sistem de facturare - un sistem automatizat care aparține Împrumutătorului, prevăzut pentru a duce evidența operațiunilor privind rambursarea împrumuturilor de la Împrumutat.

  Internet - un sistem mondial de rețele de calculator, unite în mod voluntar, construit în baza protocolului IP şi rutării direcţionării pachetelor de date. Numărul contractului de împrumut - un cont electronic în Sistemul de facturare al Împrumutătorului, care servește pentru a duce evidența a intrărilor de mijloace financiare, prevăzute, conform Contractului de împrumut, încheiat între Împrumutător și Împrumutat, pentru serviciile de împrumut.

  Autorizare - Permisiunea băncii emitente la efectuarea operațiunii cu cardul, ce implică după sine obligaţia de a debita contul de card în favoarea Împrumutătorului. Operaţiune frauduloasă - Operaţiune cu card bancar, nesancționată şi neconfirmată de către deținătorul cardului.

  Mediul Card Not Present - Mediul de efectuare a tranzacțiilor cu utilizarea rechizitelor cardului, unde datele cardului se introduc manual în formă fizică cardul nu este prezent şi anume: mediul Internet, mail-order, telephone-order, key-entered şi alte tranzacţii unde cardul nu necesită a fi prezentat în formă fizică. Depozit de asigurare - suma mijloacelor băneşti, stabilită prin acordul comun al Părţilor, care urmează să fie transmisă Băncii în amanet de către Comerciant, în vederea asigurării executării de Comerciant a obligațiilor asumate.

  Descriere generală a procedurii de Rambursare Online a Împrumutului. După verificarea cu succes a datelor introduse, Plătitorul va fi redirecționat către o secțiune web-securizată de pe serverul Băncii, unde după introducerea datelor personale ale Cardului, tranzacția va fi procesată.

  Pentru a efectua plata, Plătitorul va furniza datele propriului său Card bancar, cum ar fi: nume, prenume, numărul cardului bancar, perioada de valabilitate şi codul secret ce permite efectuarea plăţilor online.

  Numărul maxim de titluri împrumutate este de 5. Fac excepţie manifestările culturale, pentru care instituţiile beneficiare vor întocmi documentaţii justificative. Biblioteca Naţională decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat. Următoarele categorii de publicaţii din fondurile Bibliotecii Naţionale nu pot fi împrumutate: a publicaţii din depozite solicitate frecvent în sălile de lectură; b publicaţii din fondul sălilor de lectură; c lucrări de referinţă dicţionare, enciclopedii, antologii, compendii, almanahuri, anuare, calendare, ghiduri, cursuri universitare şi manuale şcolare, teze de doctorat etc.

  Perioada de împrumut: a pentru instituţiile din Bucureşti: 15 zile b pentru instituţiile din provincie: 30 de zile c prelungirea perioadei de împrumut: 15 - 30 zile Cererea de prelungire a perioadei de împrumut se face obligatoriu înainte de expirarea termenului stabilit. Nerespectarea acestor termene va fi urmată de somaţie în scris, adresată instituţiei respective, semnată de şeful serviciului Comunicarea Colecţiilor şi avizată de conducerea bibliotecii. Publicaţiile respective vor fi returnate obligatoriu în termen de 3 zile de la data primirii somaţiei data poştei.

  De asemenea, instituţiei beneficiare i se va suspenda dreptul de împrumut pe o perioadă de 6 luni. În cazul în care instituţia beneficiară nu poate restitui una sau mai multe din publicaţiile împrumutate, ele vor fi recuperate fizic, în ediţie identică, de la instituţia respectivă.

  În cazul când publicaţiile nu pot fi recuperate fizic, în ediţie identică de la instituţia beneficiară, aceasta va achita valoarea de inventar a publicaţiilor, actualizată de Comisia de Evaluare a B. De asemenea, instituţiei beneficiare i se va anula dreptul de împrumut interbibliotecar. II Împrumutul interbibliotecar internaţional Art.

  Serviciul de împrumut interbibliotecar internaţional este gratuit. Cererea va specifica toate datele de identificare a publicaţiei străine, nedeţinută de niciuna dintre bibliotecile din ţară autor, titlu, editură, an de publicare. Adresa oficială poate fi transmisă prin serviciul poştal, fax sau poştă electronică. Cererea de împrumut interbibliotecar internaţional va primi număr de înregistrare şi va fi avizată de şeful Serviciului Comunicarea Colecţiilor.

  Pe o adresă se pot împrumuta maximum 5 titluri de carte şi 10 titluri de articole din periodice cópii. Perioada de împrumut este de 15 zile, fără drept de prelungire.

  Nerestituirea la termen a documentelor străine împrumutate atrage după sine suspendarea dreptului instituţiei respective de a mai beneficia de serviciul de împrumut interbibliotecar internaţional pe o perioadă de 1 an.

  În cazul în care instituţia beneficiară nu poate restitui publicaţia străină împrumutată, ea are obligaţia să achite contravaloarea publicaţiei în monedă străină, în condiţiile impuse de biblioteca furnizoare a documentului. De asemenea, instituţiei respective i se va anula dreptul de împrumut interbibliotecar internaţional. Căutaţi în: Catalog BN online. Fișiere de autoritate BNaR.

  Conform Contractului de împrumut, Împrumutătorul se obligă să pună la dispoziția Împrumutatului o sumă de bani, iar Împrumutatul se obligă să restituie împrumutul, să achite taxele şi dobânzile prevăzute în Condițiile Speciale ale prezentului contract şi alte plăți prevăzute de prezentul contract.

  Împrumut — se referă la suma împrumutului acordată în baza Contractului de împrumut, după cum poate fi cerut de context, suma împrumutului considerată datorie la ziua respectivă. Acordarea împrumutului — Împrumutul se consideră acordat în momentul în care împrumutatul primește banii în numerar la unul din oficiile partenerilor autorizați sau prin transfer la contul Împrumutatului ori pe contul lui de credit lista completă a partenerilor autorizați se regăsește pe saitul companiei şi în condițiile speciale ale prezentului contract.

  Dobânda — Suma dobânzii se calculează prin formula specificată în condițiile speciale ale prezentului contract şi va fi calculată în dependență de durata şi suma împrumutului.

  Dobândă de întârziere — în cazul în care Împrumutatul nu va achita integral în termen stabilit sumele scadente conform prezentului contract în baza Graficului de rambursare, Împrumutătorul va aplica zilnic procentul rata penalizării - dobânda de întârziere zilnică, mărimea căreia este stipulată în Condiții Speciale și Graficul de rambursare.

  Acestă dobîndă este o măsură de răspundere civilă și este percepută în legătură cu întîrzierea rambursării împrumutului și pentru a compensa costurile suplimentare suportate de către Împrumutător privind monitorizarea zilnică a plăților, efectuarea recalculelor relevante în sistem, precum și alte cheltuieli aferente ale Împrumutătorului.

  Termen de rambursare a împrumutului sau Data plății - Data menționată în Graficul de rambursare la care Împrumutatul se obligă să achite Împrumutătorului: împrumutul, dobânda şi taxa aferentă Contractului de împrumut, alte plăți conform Contractului de împrumut. Semnătură electronică analogică SEA - semnătura electronică a Clientului, care este asociată logic cu datele din documentul electronic, și este folosită ca metodă de autentificare a Împrumutatului, fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Împrumutător Împrumutatului prin SMS.

  SAE Semnătura electronică analogică — informație în format electronic, care este atașată la alte informații în format electronic informațiile care urmează să fie semnate sau asociat în alt mod cu astfel de informații și care sunt utilizate pentru a identifica persoana, care semnează informațiile, care conform acestui Acord sunt Împrumutătorul și Împrumutatul.

  Cod unic - cod de autentificare a tranzacției expediat de Împrumutător la numărul de telefon mobil al Împrumutatului , care urmează a fi prezentat la confirmarea datelor tranzacției de transfer de mijloace bănești în cont sau la una dintre organizațiile partenere. Cabinet personal — locul şi modalitatea prin care Împrumutătorul comunică cu Împrumutatul oficial şi fac schimb de informații, documente electronice my.

  Arhiva electronică securizată — depozit structurat de documente electronice, care asigură confidențialitatea, non-repudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice; 1. Tranzacție electronică - operațiune efectuată în formă electronică document electronic, mesaj electronic etc.

  Documente electronice — cerea şi contractul Clientului, în formă electronică, semnată cu Semnătura electronică analogică, care au putere juridică egală cu documentele pe suport hârtie semnate de către Împrumutat personal.

  Organizațiile partenere — organizațiile cu care sunt semnate contracte pentru deservirea, colectarea şi transmiterea plăților în numerar sau prin virament de la părțile prezentului contract. Lista exhaustivă este plasată pe web-site-ului Împrumutătorului şi în condițiile speciale ale prezentului contract 1. Rată — este plata periodică, care se referă la restituirea împrumutului, dobânzilor, comisioanelor, taxelor aferente împrumutului, datorate pentru o perioadă anumită, mărimea căreia și termenii de achitare sunt stipulate în Condiții Speciale și Graficul de rambursare.

  Comision de acordare a împrumutului , calculat pentru procesarea și acceptarea cererii, se referă la taxa plătită sau ce trebuie plătită de către Împrumutat Împrumutătorului pentru examinarea și procesarea cererii Împrumutatului.

  Împrumutatul este în drept să solicite, iar Împrumutătorul este in drept să-i permită Împrumutatului reținerea din contul împrumutului ce urmează a fi transferat a Taxei aferente Contractului de împrumut sau achitarea eșalonată pe durata rambursărilor împrumutului de bază, conform termenelor și condițiilor prevăzute în Contractul de împrumut.

  Valoarea și condițiile sunt stipulate în Condiții Speciale și Graficul de rambursare al împrumutului. Datoria -suma tuturor plăților datorate de către Împrumutat față de Împrumutător în conformitate cu Contractul de împrumut. Aceasta va include împrumutul corpul ,ratele dobînzii, comisioanele, dobînzile de întîrziere.

  Penalitatea sau Penalizarea — penalitate stabilită conform art. Împrumutatul care, intenționează să obțină un împrumut de la Împrumutător, va accesa site-ul companiei și va completa formularele și va oferi numărul de telefon adresa de e-mail și numărul de identificare. După primirea confirmării, în conformitate cu prezentul regulament,Împrumutătorul oferă Împrumutatului posibilitatea de a se înregistra pe sit și trimite spre examinare și semnare în Cabinetul personal, Cerererea de intentie pentru semnarea contractului de împrumut.

  Pentru a primi un împrumut, Împrumutatul trebuie să își exprime voința de a primi un împrumut de la Împrumutător în formatul aprobat de către Împrumutător.

  Împrumutatul după bunul plac poate să aleagă una din formele disponibile: a prin intermediul web-site-ului www. La completarea cererii Împrumutatul alege una din metodele de obținere a împrumutului, completând câmpurile obligatorii detaliile cardului de credit, numărul de cont bancar și detaliile bancare, sau indică faptul că primirea de fonduri vor fi puse în aplicare prin intermediul uneia dintre organizațiile partenere pe baza cărților de identitate ale Împrumutatului și codul tramsmis prin SMS de împrumutător Codul unic.

  Acest Cod este valabil timp de 2 ore, după care debitorul va trebui să-și exprime din nou voința de a primi un împrumut. Organizațiile partenere ale Împrumutătorului sunt stipulate în Condițiile Speciale ale Contractului de împrumut. Pentru completarea cererii de de intenție Împrumutatul necesită să facă cunoștință cu toate documentele de pe site-ul companiei și în special cu Politica privănd securitatea datelor cu caracter personal să își exprime acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal ți a condițiilor și termenilor de pe site.

  La finalizarea completării cererii de intenție Împrumutătorul transmite către Împrumutat un SMS cu un cod numeric generat de sistem SEA , care va fi utilizat pentru semnarea Cereri de intenție și ulterior a Contractului. Atît declarațiile completate de către Împrumutat cît și Cererea de intenție documentul privind Acordul la prelucrarea stocarea datelor cu caracter personal toate vor fi confirmate prin codul numeric generat de system SEA.

  În cazul în care Împrumutatul își exprimă dezacordul cu termenii și cu condițiile precum și cu documentul privind Consințămîntul la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal precum și în cazul în care Împrumutatul nu îndeplinește cerințele acestor acte, înregistrarea pe ste-ul companiei nu se produce iar cererea nu se consideră recepționată. Împrumutătorul în acest caz, nu va stoca datele personale ale Împrumutatului acestea din urmă fiind șterse din sistem.

  Examinarea Cererii de intenție privind semnarea contractului de împrumut. După ce a fost completată și semnată prin intermediul SEA Cererea de intenție privind semnarea contractul de împrumut este transmisă către Împrumutător iar acesta din urmă o va examina.

  La examinarea Cererii de intenție privind semnarea contractul de împrumut și la aplicarea Contractului de împrumut se guvernează de prevederile politicii de confidențialitate a datelor. Atunci cînd are lor analiza cererii de intenție avînd consințămîntul împrumutatului la prelucrare datelor cu caracter personal semnat prin semnătura SEA, se va verifica veridicitatea datelor furnizate de către Împrumutat, dacă este necesar se va efectua colectarea datelor suplimentare.

  Deasemenea se va evalua solvabilitatea Împrumutatului folosind tehnicilor de screening și verificare în baza de date a Birourilor de istoriilor de credit. Va desfășura proceduri legale privind respectarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

  Clientul Împrumutatul pentru acordare unui împrumut trebuie să îndeplinească următoarele condiții:. Să dețină cetățenia Republicii Moldova 3. Decizia privind încheierea contractului de împrumut sau refuzul de a încheia contractual de împrumut este acceptat de Imprumutator cel târziu în ziua lucrătoare premărgătore datei primirii Cererii de intenție.

  Refuzul acordării Împrumutului va surveni în următoarele cazuri:. Împrumutatul nu a furnizat informații cu privire la destinația împrumutului și surse de venit, din contul cărora acestea va îndeplini obligațiile contractului de împrumut; 3. Împrumutătorul va notifica Împrumutatului despre decizia acordării împrumutului sau refuzul de a încheia un contract de împrumut cu Împrumutatul pe Site în cabinetul personal, precum și orice mijloace disponibile, inclusiv prin e-mailul specificat în în cererea de intenție a Împrumutatului sau prin intermediul mesajelor SMS pe telefonul Împrumutatului.

  Atunci când este o decizie pozitivă privind încheierea Contractului de împrumut cu Împrumutatul, Împrumutatorul transmite către Împrumutat Oferta care conține condițiile individuale ale Contractului de împrumut contractul model. Deasemenea se va transmite graficul rambursării împrumutului și condițiiile speciale împreună cu Oferta, înainte de încheierea contractului de împrumut, prin plasarea în Cabinetul personal.

  Acceptînd Oferta Împrumutatul se oblige să restituie suma împrumutului și dobînzile aferente în valoare și în termenul stipulate în Ofertă. Împrumutatul are dreptul să refuse Oferta. Oferta se consideră acceptată de către Împrumutat dacă timp de 5 zile lucrătoare după ce Oferta a fost transmisă, Împrumutatul:.

  Contractul de împrumut se consideră încheiat din ziua cînd a fost transferat primit împrumutul de către Împrumtat și care recunoaște că:. Prevederile contractului pot fi modificate doar prin acordul părților și cu validarea noilor condiții prin termediul Cabinetul Personal. Contractul se modifică după primirea de către Împrumutătorul a acordului Împrumutatului privind oferta de a modifica termenii contractului, care este exprimată prin îmtreprinderea acțiunilor concludente a Împrumutatului și care sunt stipulate în condițiile generale.

  La recepționarea acceptării Ofertei pentru modificarea termenilor contractuali, Împrumutătorul va notifica Împrumutatul prin intermediul unui mesaj SMS. Ne propunem să oferim utilizatorilor site-ului și clienților noștri, o experiență online sigură și care să nu Vă afecteze în nici un fel viața personală. În acest sens, O. În conformitate cu prevederile legii menționate mai sus, O. Crearea contului Dvs. Dispozițiile Legii nr. Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise, datate, semnate personal și adresate către O.

  Dacă nu doriți ca datele Dvs. Dacă, după ce ne-ați oferit datele Dvs, doriți ca acestea să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: info amigocredit.

  Orice informație furnizată de Dvs. Datele Dvs. Pentru a vă oferi o navigare cât mai ușoară pe pagina web www. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Majoritatea browserelor de Internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți solicita browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea de cookie-uri ți să Vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați. Daca decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși să accesați secțiuni ale site-ului nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații și caracteristici de pe site-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăți experiența Dvs pe pagina noastră web cum ar fi cabinetul personal, etc.

  Din acest considerent Vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei pagini web. Întrebările cu privire la politica de confidențialitate O.

  Pagina noastră web poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului nostru. Dacă accesați aceste linkuri verificați Politica de confidențialitate aplicabilă acelor website-uri care poate fi diferită de cea a O.

  Chișinău, bd. Numărul de înregistrare în registrul de stat a persoanei juridice IDNO : Informația privind serviciile prestate: Acordarea împrumuturilor: De la lei până la 30 lei, pe termen de la 5 zile până la 24 luni;.

  Graficul de lucru: - luni, marți, miercuri, joi, vineri, de la ora până la ora Informații privind procedura de clarificare a condițiilor contractuale și a altor documente în legătură cu servicii financiare: Înainte de a aplica pentru acordarea împrumutului, consumatorul de servicii financiare trebuie să fie familiarizat cu regulile acordării împrumuturilor, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu acordul privind utilizarea semnăturii electronice analogice, Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații privind condițiile de acordarea împrumutului, Condițiile generale ale contractului de împrumut pentru consumatori contract-tip plasat pe site-ul organizației de microfinanţare.

  Dacă aveți întrebări, incertitudini privind serviciile financiare prestate beneficiarului, expertul creditar din contact centru vă poate explica și răspunde la întrebările apărute. În cazul în care beneficiarul serviciilor financiare a fost de acord cu condițiile reflectate în documentația plasată pe site-ul organizației microfinanţare, Împrumutătorul în momentul luării deciziei de acordare a împrumutului Împrumutatului, înaintează Acordul cu condiții individuale de oferire a împrumutului și informează Împrumutatul cu privire la toate clauzele esențiale ale acordului.

  Dacă apar întrebări, incertitudini din partea beneficiarului împrumutului, expertul creditar la numărul de telefon va oferi explicații și va răspunde la întrebările beneficiarului împrumutului. Persoana responsabilă de oferire a informației ce ține de condițiile contractuale și alte documente privind acordarea împrumutului:. Informații privind riscurile asociate cu încheierea și executarea condițiilor contractuale pentru servicii financiare, precum și posibilele consecințe financiare negative, atunci când se utilizează servicii financiare acordarea împrumutului : majorarea cheltuielilor comparativ cu valoarea estimată a cheltuielilor, în cazul aplicării penalizărilor pentru abaterea de la graficul achitărilor, precum și atunci când se depune dosarul la instanța de judecată în legătură cu încălcarea condițiilor contractuale — restituirea cheltuielilor de judecată taxa de stat.

  Informații privind metodele de expediere a cererilor de către beneficiarii serviciilor financiare. Contestațiile adresate organizației de microfinanţare sunt primite în următoarele moduri:. Informații privind modul de protejare a drepturilor beneficiarului de servicii financiare, inclusiv informații privind disponibilitatea și metodele de soluționare a litigiului înainte de judecată: În caz de încălcare de către beneficiar a termenilor de rambursare a împrumutului conform acordului de împrumut, organizația de microfinanţare informează beneficiarul împrumutului printr-o petiție prin care se solicită soluționarea litigiului în afara instanței de judecată.

  În cazul în care în termen de treizeci 30 de zile calendaristice, obligațiile specificate nu au fost îndeplinite în mod corespunzător de către beneficiarul serviciilor financiare, organizația de microfinanţare are dreptul de a merge în instanță cu cererea corespunzătoare.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă în cazul în care este necesar pentru executarea contractului, în conformitate cu care face obiectul datelor cu caracter personal. Arhiva electronică securizată — depozit structurat de documente electronice, care asigură confidențialitatea, non-repudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice; Tranzacție electronică - operațiune efectuată în formă electronică document electronic, mesaj electronic etc.

  Documente electronice — cerea şi contractul Clientului, în formă electronică, semnată cu semnătură electronică simplă, care au putere juridică egală cu documentele pe suport hârtie semnate de către Împrumutat personal. De asemenea copia în format electronic a contractului va fi transmisă în cabinetul personal al Împrumutatului împreună cu cererea de împrumut şi cu condițiile speciale care sunt parte a contractului. Este stocat în arhiva electronică securizată şi transmis în cabinetul personal al Împrumutatului.

  Codul unic este codul de autentificare a tranzacției expediat de Împrumutător la numărul de telefon mobil al Împrumutatului şi constituie dovada încheierii tranzacției. Codul unic este valabil 12 de ore. În cazul expirării perioadei de 12 de ore cererea de împrumut şi contractul de împrumut vor fi nule iar Împrumutatul va fi nevoit să îşi exprime din nou voința. Ziua acordării împrumutului se consideră ziua eliberării banilor de la Organizațiile partenere lista completă este pe web-site şi în condițiile speciale.

  I Împrumutul interbibliotecar intern Art. Împrumutul interbibliotecar intern este gratuit. Publicaţiile solicitate se obţin pe baza completării formularului de împrumut interbibliotecar sau a unei adrese oficiale scrise, cu semnătură autorizată, ştampilă şi număr de ieşire, emisă de instituţia beneficiară. Adresa oficială va specifica toate datele de identificare a publicaţiei autor, titlu, editură, an de publicare. Acest document va primi număr de înregistrare şi, pe baza lui, bibliotecarul responsabil cu împrumutul interbibliotecar va întocmi formele de expediere a coletului.

  Adresa oficială care va însoţi coletul va fi avizată de conducătorul instituţiei. Nu se admit derogări de la această procedură.

  Formularul de împrumut sau adresa oficială pot fi transmise prin serviciul poştal, fax sau poştă electronică. Numărul maxim de titluri împrumutate este de 5. Fac excepţie manifestările culturale, pentru care instituţiile beneficiare vor întocmi documentaţii justificative. Biblioteca Naţională decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat. Următoarele categorii de publicaţii din fondurile Bibliotecii Naţionale nu pot fi împrumutate: a publicaţii din depozite solicitate frecvent în sălile de lectură; b publicaţii din fondul sălilor de lectură; c lucrări de referinţă dicţionare, enciclopedii, antologii, compendii, almanahuri, anuare, calendare, ghiduri, cursuri universitare şi manuale şcolare, teze de doctorat etc.

  Perioada de împrumut: a pentru instituţiile din Bucureşti: 15 zile b pentru instituţiile din provincie: 30 de zile c prelungirea perioadei de împrumut: 15 - 30 zile Cererea de prelungire a perioadei de împrumut se face obligatoriu înainte de expirarea termenului stabilit. Nerespectarea acestor termene va fi urmată de somaţie în scris, adresată instituţiei respective, semnată de şeful serviciului Comunicarea Colecţiilor şi avizată de conducerea bibliotecii. Publicaţiile respective vor fi returnate obligatoriu în termen de 3 zile de la data primirii somaţiei data poştei.

  Soliciti un imprumut si obtii aprobarea in cateva minute. Credite de nevoi personale cu plata in rate lunare sau credit rapid gratuit pentru clientii noi. Citeste mai multe. Esti deja client? Conecteaza-te la contul tau. Exemplu Credit in rate: Pentru un credit acordat de Primăvara este anotimpul potrivit pentru a începe noi activități, pentru a-ți seta alte obiective și, bineînțeles, pentru curățenia generală de acasă.

  La 14 ani se ascunde pe un vapor, cu gândul de-a fugi în America. De acolo știe el că vin actorii cei uriași, pe care-i urmărise pe marile ecrane.

  Mama nu l-a iubit. În schimb, el a adorat scena. N-a vulgarizat, mergea pe simplitate. Creditele rapide reprezinta cea mai buna solutie pentru nevoile financiare mici si urgente.

  Mic inseamna redus raportat la veniturile lunare ale fiecarui solicitant iar Ferratum Romania incurajeaza creditarea responsabila, aliniata cu capacitatea de rambursare a fiecaruia.

  Noi nu recomandam solicitarea unui Credit Rapid de la Ferratum pentru nevoi de tipul vacantelor lungi, reparatiilor majore ale casei, achizitie de electrocasnice mari etc.

  Aceste nevoi se acopera cu solutii de finantare acordate pe termen lung cel putin 12 luni si, deci, cu rate lunare reduse. De asemenea, pentru a evita indatorarea excesiva, nu poti solicita inca un credit daca precedentul credit de la Ferratum nu este rambursat. Un Credit Rapid Ferratum poate fi util pentru o urgenta medicala minora sau atunci cand trebuie reparate fie instalatia de incalzire, fie aerul conditionat, fie autoturismul, fie instrumentele care permit desfasurarea activitatii profesionale calculator, imprimanta, scule pentru constructii etc.

  Un Credit Rapid Ferratum este util atunci cand vrei sa faci un cadou persoanelor dragi, iar ocazia nu poate astepta pana cand vei primi salariul sau banii pe lucrarea in derulare.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *