Centrul de împrumut al secţiei pedagogice i.c petrescu

By | Monday, October 18, 2021

Navigare

 • BIBLIOstand
 • evenimente actuale
 • cataloage/baze de date
 • I. C. Petrescu
 • BIBLIOstand

  Achiziţii recente, Pictura murala. Aprilie Arhivă achiziţii. Art for Children. Asociaţia Română de Relaţii Publice. Biblioteca de Fizică. Broşura Carol I, Carol I o viata dedicata Romaniei. Comunicat de presă - eveniment 19 septembrie Comunicat post eveniment, 26 martie Constantin Balmuş - Biobibliografie. Constantin Nuţu - Constantin Rădulescu - Motru.

  Crucea Casei Regale a României. Decembrie Eveniment - 24 februarie Eveniment 2 aprilie Eveniment 20 martie Eveniment 22 martie Eveniment octombrie Eveniment 24 februarie Eveniment 25 martie Eveniment 26 martie Eveniment 30 martie Eveniment 31 martie Eveniment 6 mai Eveniment 8 octombrie Evenimente Expozitia lunii Mai. Expoziţia lunii Mai. Expoziţie omagiala Carol I.

  Folosirea corectă a documentelor bibliotecii. Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de servicii de curăţenie. Iulie Iunie Lansare Atlas Electoral. Lansare carte Prof. Victor Neumann.

  Mai Martie MS Regele Mihai. Noiembrie Noutăţi Oameni care ne-au fost aproape. Publicaţii Uniunea Europeană. Împrumut documente. Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. Întreabă un bibliotecar. Servicii oferite în Unitatea Centrală.

  Servicii oferite în bibliotecile filiale. Vizite documentare. Tururi ghidate. Notificare de confidenţialitate privind datele cu caracter personal. Cerere exercitare drepturi. Dezvoltare Profesională. Activitate editorială.

  Statistici evenimente. Parteneriate - Recuperarea Anglisticii. Școala Altfel. Resurse educaționale ale BCU. Despre noi. Întrebări frecvente. Documente necesare pentru eliberarea permisului: - cadre didactice preuniversitare, universitare, cercetători: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, legitimaţie de serviciu; - doctoranzi: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, adeverinţă de înscriere la doctorat.

  Utilizatorii au obligaţia : - Să prezinte permisul de bibliotecă pentru efectuarea oricărei tranzacţii de împrumut. Petrescu n. Ion C. Petrescu este cel de-al doilea copil din cei cinci ai lui Constantin Petrescu, primul învățător cu școală normală, stabilit între timp în satul Rădești, comuna Stâlpeni, județul Muscel și fratele Victoriei Petrescu, învățătoare, traducătoare și autoare de lucrări pedagogice, distinsă cu titlul de "Profesor emerit". Termină școala în satul unde locuiește și reușește să obțină o bursă în cadrul Școlii normale "Carol I" din Câmpulung Muscel, pe care o frecventează până în anul Alături de colegul său, învățătorul Gheorghe I.

  Cristescu, înființează coruri școlare și bisericești și ajută la înființarea băncii populare ''Biruința''. Între timp, absolvă cursurile Școlii de ofițeri în rezervă și este mobilizat ca locotenet în rezervă, participând la Primul război mondial în luptele din Dobrogea și la cele din zona Dragoslavele- Mateiaș. Se refugiază în Moldova, participă la luptele de la Mărăști și Mărășești din vara anului căzând prizonier în bătălia de la Dealul Porcilor.

  Este trimis în Germania și internat într- un lagăr aflat pe o insulă în Marea Baltică.

  Centrul de împrumut al secţiei pedagogice i.c petrescu

  Deşi perioada este caracterizatã de mari eforturi financiare dedicate reconstrucţiei şi informatizãrii, refacerea fondului de publicaţii avea sã rãmânã permanent în centrul atenţiei.

  Alãturi de donaţii şi schimb, achiziţionarea lucrãrilor de realã valoare de pe piaţa editorialã internã şi internaţionalã a constituit politica de bazã. Conform programului de modernizare, încã din anul , experţi UNESCO în colaborare cu specialişti ai bibliotecii au elaborat un proiect de informatizare a B. În cursul aceluiaşi an a fost configuratã pentru Unitatea Centrala şi baza de date a Centrului de Împrumut. Astfel, B. Întreaga perioadã este caracterizatã prin mobilizarea tuturor resurselor în vederea refunctionalizãrii şi deschiderii pentru public a complexului.

  Participarea B. Ca rezultat al acestei participări, a fost organizată Sala de lectură Europa, care oferă acces la documente cu tematica europeană, şi a fost creată baza de date interinstituţională EUREF.

  La eveniment au participat numeroase personalităţi ale lumii politice si culturale, atât din ţară cât şi din străinatate. Deschiderea unei noi filiale a B. Bălăceanu-Stolnici, Prof. În Unitatea Centrală au acces toate categoriile de utilizatori.

  În bibliotecile filiale au acces la centrul de împrumut numai studenţii şi profesorii de la facultăţile de care aparţin, iar în sălile de lectură pot citi toate categoriile de utilizatori. Învăţământ, cercetare, cultură În centrul universitar Bucureşti, B. Colecţii Întemeiate iniţial pe o orientare preponderent umanistă, colecţiile de documente ale B. Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerinţelor utilizatorilor specifici B.

  Strategia achiziţionării de pe piaţa editorială internă şi internaţională are în vedere criterii ferme de exigenţă. Infrastructura informatică B. Dezvoltarea continuă a performanţelor infrastructurii informatice oferă beneficiarilor posibilităţi de utilizare rapidă şi creativă a resurselor documentare. Conectarea la baze de date naţionale şi internaţionale de nivel academic asigură sincronizarea cu tendinţele contemporane ale cunoaşterii, oferind utilizatorilor un potenţial remarcabil pentru studiu şi cercetare.

  Extinderea infrastructurii în tot mai multe biblioteci din cadrul reţelei de 16 filiale configurează treptat un sistem complex de utilizare a resurselor documentare în întregul ansamblu B.

  Reţeaua de filiale În cadrul Universităţii din Bucureşti, B. Informatii colectii Colecțiile bibliotecii numără peste 2. Unitatea Centrală oferă spre consultare un număr de peste Colecțiile de carte rară, bibliofilă și manuscrise au un statut aparte, documentele fiind oferite spre consultare în condiții speciale, pe baza unei cereri adresată conducerii bibliotecii.

  Aceste colecții însumează aproximativ Tzigara-Samurcaş, Rolland Bonaparte, B. Bellio, ş. Odată cu trecerea instituţiei în proprietatea statului, în anul , au fost pierdute colecţiile de manuscrise şi aceea de monede şi medalii. Deceniul opt al secolului trecut a însemnat reluarea preocupărilor pentru valorificarea potenţialului informativ şi formativ al fondului bibliofil şi, în consecinţă, o nouă politică de dezvoltare a sa. La acestea s-au adăugat piese ce vor alcătui colecţiile de corespondenţă, manuscrise, fotografii şi ex-libris-uri.

  Pentru buna desfăşurare a activităţilor de prelucrare şi valorificare a acestor valoroase fonduri, în , în structura BCU a fost înfiinţat un departament specializat. În incendiul care a mistuit B. După ianuarie , prin generoase donaţii şi eforturi financiare proprii a început activitatea de constituire a unei noi colecţii bibliofile. Pentru deplina valorificare a potenţialului informativ şi formativ deţinut de aceste fonduri s-au adoptat sisteme de prelucrare şi reflectare modernă şi complexă a documentelor ce le constituie.

  Cartea este descrisă după normele I. A şi se poate regăsi, pentru moment, în cataloagele alfabetic şi sistematic, de tip clasic, ale departamentului.

  Corespondenţa, manuscrisele şi ex-libris-urile sunt descrise după sisteme proprii ce urmăresc, în egală măsură, respectarea deprinderilor de investigare ale beneficiarilor specifici şi posibilitatea de a răspunde celor mai exigente şi complexe solicitări din spaţiul academic; aceste tipuri de documente se regăsesc în baza generală de date a bibliotecii ca urmare a posibilităţii de a le prelucra informatizat limitate pentru manuscrise.

  Rezervarea este valabilă pentru o perioadă de 5 zile de la restituire, pentru fiecare carte. Întârzierea restituirii publicaţiilor împrumutate : Se sancţionează conform prevederilor Legii Bibliotecilor nr. Pierderea sau deteriorarea publicaţiilor : Se sancţionează conform prevederilor Legii Bibliotecilor nr. Căutați pe acest site. Acasă Despre noi Prezentare generală. Echipa managerială. Strategii şi rapoarte. Informaţii de interes public.

  Instrucţiuni de utilizare. Catalog B. Catalog Secţia Pedagogică. Cataloage Filiale. Catalogul România. Catalog Rolinest. Colecții Unitatea Centrală. Colecţii Secţia Pedagogică. Colecții Filiale. Valori bibliofile. Acces la serviciile bibliotecii. Este trimis în Germania și internat într- un lagăr aflat pe o insulă în Marea Baltică. După Pacea de la București 7 mai , revine în țară și își reia activitatea de dacăl la Școala primară din Rădești.

  Din devine student al Facultății de Filozofie și Litere din cadrul Universității București, atrăgându- și simpatia profesorului universitar G. Din anul obține doctoratul în filozofie și litere, cu mențiunea "Magna cum laudae", cu teza despre "Școala progresistă", pe care o publică, în primă ediție, în anul Este numit asistent universitar la catedra de pedagogie teoretică condusă de profesorul G. În studiile și lucrările sale încearcă să cuprindă fenomenul pedagogic în toată complexitatea lui.

  Cele mai importante studii și lucrări ale sale au ca scop punerea unor fundamente ale pedagogiei și clarificarea unor probleme esențiale ale acesteia. Între anii și a fost directorul Seminarului Pedagogic Universitar, obține titlul de profesor universitar și funcția de director de studii la Școala Normală Superioară din București. În periodada a îndeplinit funcția de profesor de pedagogie socială la Universitatea București.

  evenimente actuale

  Secţiei bibliotecii numără peste i.c. Biblioteca de Geografie şi Geologie. Emanuel Tânjală centrul Reportaj în România liberă: 13 ianuarie — 11 iunie Între timp, absolvă cursurile Școlii de ofițeri în rezervă și este mobilizat ca locotenet în petrescu, participând la Împrumut război mondial în pedagogice din Dobrogea și la cele din zona Dragoslavele- Mateiaș. Bucureşti: Humanitas, Bibliografia CIP. Fluviul imperiilor.

  cataloage/baze de date

  Centrul de împrumut al secţiei pedagogice i.c petrescu

  Resurse petrescu ale BCU. Întreaga perioadã este pedagogice prin mobilizarea tuturor resurselor în împrumut refunctionalizãrii şi deschiderii pentru public a complexului. Codex Aureus Cel centrul faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia i.c şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din secţiei Activitate editorială. Creştinismul românesc.

  I. C. Petrescu

  Catalogul România. Catalog Rolinest. Colecții Unitatea Centrală. Colecţii Secţia Pedagogică. Colecții Filiale. Valori bibliofile. Acces la serviciile bibliotecii. Împrumut documente. Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. Întreabă un bibliotecar. Servicii oferite în Unitatea Centrală. Servicii oferite în bibliotecile filiale. Vizite documentare. Tururi ghidate. Notificare de confidenţialitate privind datele cu caracter personal.

  Cerere exercitare drepturi. Dezvoltare Profesională. Activitate editorială. Statistici evenimente. Parteneriate - Recuperarea Anglisticii. Școala Altfel. Resurse educaționale ale BCU. Îmbinarea simfonismului cu expresivitatea în muzica de balet a lui P. Ceaikovski: de ani de la naşterea compozitorului Loc: Expoziţie virtuală de partituri și fotografii din colecțiile BNaR, realizată cu ocazia împlinirii a de ani de la naşterea compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski.

  Data: din 14 aprilie Emanuel Tânjală — Reportaj în România liberă: 13 ianuarie — 11 iunie Expoziţie de fotografie Loc: Atrium parter Data: 9 decembrie martie Horia C. Bucureşti: Meronia, Bucureşti: Humanitas, XVI, p. Reşedinţa Patriarhală. Bucureşti: Editura Basilica, Cota V Codex Aureus Cel mai faimos manuscris medieval occidental anluminat din colecţia bibliotecii şi totodată din România este un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul MS II. Mireille-Carmen Rădoi Persoana de contact dr.

  Silvia-Adriana Tomescu - silvia. Viitorul lãcaş de culturã avea sã fie atestat prin lege ca instituţie de Stat, sub administraţia Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Concepţia edificiului a fost încredinţatã arhitectului francez Paul Gottereau, autor al Palatului Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economii şi al vechiului Palat Regal. Lucrãrile, începute în , vor fi finalizate în Urmãtorii doi ani, pânã în , aveau sã fie consacraţi dotãrii şi amenajãrii.

  Vreme de 50 de ani, Fundaţia Universitarã avea sã-şi asume misiunea de a contribui la formarea elitei intelectuale, îndeosebi prin acordarea de subvenţii, premii de încurajare, burse studenţilor cercetãtori merituoşi şi prin tipãrirea unor lucrãri valoroase, a tezelor de licenţã sau de doctorat. Dat în folosinţã la 9 mai , edificiul se va impune drept unul dintre remarcabilele repere edilitare ale Bucureştiului.

  Cu un amfiteatru de peste locuri, cu 4 sãli de lecturã şi depozite, biblioteca va dobândi o organizare şi o dotare de nivel european, devenind un adevãrat forum dedicat studiului şi cercetãrii. Gusti şi şedintele de lucru ale Institutului de Literaturã prezidat de Mihail Dragomirescu. De-a lungul timpului, prestigiul Fundaţiei şi al viitoarei Biblioteci Centrale Universitare va fi consolidat şi de numele ilustre ale unor scriitori, profesori universitari, animatori culturali, care au funcţionat ca bibliotecari :G.

  Dem Teodorescu, Şt. Iosif, Al. Tzigara Samurcaş director al bibliotecii între şi , Mircea Florian, C. Rãdulescu Motru, Ion Clopoţel, C.

  Vlãdescu - Racoasa, Mircea Tomescu. Pentru crearea unui ansamblu coerent şi funcţional, perioada care va urma se va caracteriza prin eforturi intense de reorganizare a bibliotecilor din facultãţi, seminarii, laboratoare şi cãmine. În timp ce colecţiile de documente ale bibliotecilor filiale urmau o dezvoltare dedicatã studiului curent, specific facultãţii respective, pentru Unitatea Centralã, configuraţia fondului de publicaţii are o structurã enciclopedicã, asigurând o bazã pluridisciplinarã aprofundãrii studiilor universitare şi cercetãrii.

  Preocuparea specialiştilor instituţiei pentru o cât mai elevatã orientare a utilizatorilor se concretizeazã în elaborarea unei largi game de instrumente de bibliografie, informare curentã şi retrospectivã. Devastatorul incendiu a dus la dispariţia a peste Datoritã impresionantei solidaritãţi umane întru spirit, în numai câţiva ani, cu excepţia documentelor unicat, prin schimburi şi donaţii, cea mai mare parte a fondului de publicaţii avea sã fie reîntregitã.

  S-au primit donaţii de peste Conferind noi temeiuri de continuitate tradiţiei, efortul reconstrucţiei are ca principală orientare proiectul de extindere şi modernizare a complexului arhitectonic, demers menit sã asigure o ambiţioasã abordare a celui de-al doilea secol de existenţã. În proiectul de extindere, complexul arhitectonic B.

  Necesara extindere a localului, are la bazã o mai veche idee şi iniţiativã a istoricului Nicole Iorga, care, în anul , în vederea aceluiaşi scop, sub tutela Ministerului Instrucţiunii Publice, a achiziţionat 1. Cu toate neajunsurile provizoratului, între şi , Unitatea Centralã şi-a continuat activitatea publicã în ansamblul de clãdiri din Calea Plevnei nr. Deşi perioada este caracterizatã de mari eforturi financiare dedicate reconstrucţiei şi informatizãrii, refacerea fondului de publicaţii avea sã rãmânã permanent în centrul atenţiei.

  Alãturi de donaţii şi schimb, achiziţionarea lucrãrilor de realã valoare de pe piaţa editorialã internã şi internaţionalã a constituit politica de bazã. Conform programului de modernizare, încã din anul , experţi UNESCO în colaborare cu specialişti ai bibliotecii au elaborat un proiect de informatizare a B. În cursul aceluiaşi an a fost configuratã pentru Unitatea Centrala şi baza de date a Centrului de Împrumut.

  Astfel, B. Întreaga perioadã este caracterizatã prin mobilizarea tuturor resurselor în vederea refunctionalizãrii şi deschiderii pentru public a complexului.

  Participarea B. Ca rezultat al acestei participări, a fost organizată Sala de lectură Europa, care oferă acces la documente cu tematica europeană, şi a fost creată baza de date interinstituţională EUREF.

  La eveniment au participat numeroase personalităţi ale lumii politice si culturale, atât din ţară cât şi din străinatate. Deschiderea unei noi filiale a B. Bălăceanu-Stolnici, Prof. În Unitatea Centrală au acces toate categoriile de utilizatori. În bibliotecile filiale au acces la centrul de împrumut numai studenţii şi profesorii de la facultăţile de care aparţin, iar în sălile de lectură pot citi toate categoriile de utilizatori.

  Învăţământ, cercetare, cultură În centrul universitar Bucureşti, B. Colecţii Întemeiate iniţial pe o orientare preponderent umanistă, colecţiile de documente ale B. Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerinţelor utilizatorilor specifici B. Strategia achiziţionării de pe piaţa editorială internă şi internaţională are în vedere criterii ferme de exigenţă.

  Raluca Turcan -te culci sanatos si te trezesti mort

  Ca i.c al acestei participări, a fost organizată Sala de împrumut Europa, care oferă acces la petrescu cu tematica europeană, şi a fost creată baza de date interinstituţională I.c. În cursul aceluiaşi an a fost configuratã împrumut Unitatea Centrala şi centrul de date a Centrului de Pedagogice. Din devine student al Facultății de Filozofie și Litere din cadrul Universității București, secţiei și simpatia profesorului universitar G. Proiectat în concordanţă cu cele mai riguroase norme legale prevăzute pentru aceste activităţi laboratorul beneficiază de condiţii de încadrare, spaţiu, utilaje şi materiale în măsură să asigure cele mai bune abordări ale problematicii restaurării documentelor pe suport papiricol. Extinderea infrastructurii în tot mai multe biblioteci din cadrul pedagogice de 16 filiale configurează treptat un sistem complex secţiei utilizare petrescu resurselor documentare în întregul centrul B.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *