Contract de împrumut de consumație prematuritate

By | Tuesday, October 19, 2021

Navigare

 • Comentarii despre CIVIL. Contractul de împrumut de consumaţie. Contracte
 • Contract de imprumut de consumatie garantat cu gaj
 • CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE
 • 33. Contractul de imprumut de consumatie
 • Comentarii despre CIVIL. Contractul de împrumut de consumaţie. Contracte

  Cauta contract. Search this site:. Modele de acte. Modele acte. Modele de contracte. Catalog juridic. Avocati Consilieri juridici Consultanti asigurari Consultanti finantari, credite Consultanti fiscali Consultanti managementul calitatii Consultanti proprietate industriala Consultanti proprietate intelectuala Consultanti protectia mediului Consultanti resurse umane Contabili Evaluatori Executori judecatoresti Experti judiciari Lichidatori Mediatori Notari Traducatori autorizati.

  Cabinet individual de avocat - Marian Dumitru. Birou de Mediator Demeter Janos. Informatii despre cookies. Contract de imprumut de consumatie garantat cu gaj. Contractul individual de munca Conventie civila de prestari de servicii Decizie de desfacere a contractului individual de munca Decizie de imputare Procura de acceptare a unei succesiuni Procura de administrare a unei societati comerciale Procura de administrare a unui apartament Procura de administrare a unui autovehicul Procura de administrare a unui loc de veci Procura de administrare a unui teren agricol Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale Procura de adoptie a unui minor Procura de constituire a unei ipoteci Procura de constituire a unei societati comerciale Procura de cumparare a unei constructii Procura de cumparare a unui apartament Procura de cumparare a unui autovehicul Procura de cumparare a unui teren Procura de donatie a unui imobil Procura de donatie a unui teren Procura de iesire din indiviziune Procura de iesire din indiviziune loc de veci Procura de obtinere a unei vize de tranzit Procura de partaj in actiunea de divort Procura de reconstituire a dreptului de proprietate Procura de reluare a procedurii succesorale partaj Procura de ridicare a pensiei de la oficiul postal Procura de ridicare a pensiei din cont curent Procura de vanzare apartament Procura de vanzare imobile Procura generala de administrare Procura generala de administrare inclusiv pentru constituirea unei societati Procura generala de administrare inclusiv vanzare-cumparare Proiect de fuziune societati comerciale.

  Utilizator nou V-aţi uitat parola? Contractul de imprumut de consumatie. Împrumutătorul acordă împrumutatului un împrumut în Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele: a să restituie la scadenţă Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele: a să aducă la cunoştinţa împrumutatului existenţa viciilor cunoscute, dar ascunse ale bunurilor; b să nu ceară restituirea bunurilor înainte de termenul prevăzut de prezentul contract; 4 c să predea împrumutatului bunurile împrumutate după ce acesta îi va preda, la rândul său, obiectele ce s-au prevăzut în contractul de gaj; IV.

  Împrumutul se acordă pe un termen de Împrumutul se acordă cu o dobândă de Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

  Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui 6. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de În mod obişnuit, obiectul contractului îl constituie sume de bani. Welcome to my personal site of work Acts Company. Servicii oferite de Webgarden.

  Name Email Comment Or visit this link or this one. Nestipularea obligaţiei de restituire a lucrului împrumutat nu are nici o relevanţă, deoarece conf. Împrumutătorul nu poate cere restituirea bunului înainte de satisfacerea trebuinţei împrumutatului. Termenul de prescripţie extinctivă se împlineşte, pentru fiecare împrumut, conf. Datorită devalorizării monedei, inserarea în contract a unei clauze privind indexarea dobânzilor, periodic, în funcţie de evoluţia indicelor preţurilor şi a dobânzilor la depunerile populaţiei, este legală conf.

  Dacă un contract de împrumut a fost încheiat prin manopere dolosive, el este lovit de nulitate relativă, iar pârâtul urmează să restituie sumele primite, deşi încă nu erau scadente. Împrumutarea unor sume importante de bani în mod repetat şi la perioade scurte de timp de către o persoană alteia, fără ca împrumutătorul să se asigure de restituirea lor, implică obligaţia in-stanţei de a verifica dacă aceste împrumuturi nu ascund fapte sau acte ilicite cum ar fi: percepe-rea unor dobânzi mai mari decât cele legale, plata unor datorii rezultate din jocuri de noroc etc.

  Articole recente. Lasă un răspuns Anulează răspunsul Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Contract de împrumut de consumație prematuritate

  Împrumutul se acordă cu o dobândă de Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

  Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Categories ~ Modele cereri, contracte. Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele: să restituie la scadenţă Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele: să aducă la cunoştinţa împrumutatului existenţa viciilor cunoscute, dar ascunse ale bunurilor; să nu ceară restituirea bunurilor înainte de termenul prevăzut de prezentul contract; 4 să predea împrumutatului bunurile împrumutate după ce acesta îi va preda, la rândul său, obiectele ce s-au prevăzut în contractul de gaj; IV.

  Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui 6. La data de 01 martie acesta i-a solicitat un împrumut considerabil arătând că are nevoie pentru a-şi deschide un magazin Ca să-i câştige încrederea în aceeaşi zi a scris personal o chitanţă pe care a şi semnat-o în faţa sa în care a inserat cuantumul sumei şi termenul la care i-o va restitui de Banii îi avea în casă din dorinţa de a-şi achiziţiona un spaţiu de locuit.

  Dat fiind perioada scurtă în care i s-a promis restituirea nici nu a ezitat vreun moment să-i avanseze suma. După data de A fost impresionat de rugăminţile acesteia , o cunoştea din presă ca membră de partid, consilier în cadrul Consiliului Local Buzău şi şi-a închipuit ca reale afirmaţiile deoarece se zvonea că şi posturile se plătesc.

  Pe data de S-a dus acasă şi împotriva soţiei şi a părinţilor a luat ultimii bani suma de Şi atunci a încheiat un înscris sub semnătură privată pentru că era o zi de sâmbătă şi nici un notar nu lucra. Deoarece totuşi familia i-a dat de gândit i-a spus doamnei că-i va da banii numai dacă va accepta să facă un contract în formă autentică. Aceasta nu a ezitat nici un moment s-a prezentat în faţa notarului şi a semnat deliberat neconstrâns, cu voinţa sa contractul pe care azi îl denunţă ca fiind făcut în condiţii de presiune.

  În drept a invocat dispoziţiile art. La termenul de judecată din data de Pârâta prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii. A arătat că în realitate nu a împrumutat de la reclamant nici o sumă de bani pe care să nu o restituie. Începând din anul reclamantul i-a împrumutat în mai multe rânduri diverse sume de bani, de regulă mai mici, pe care nu a fost în măsură în acele momente să le restituie la termenele cuvenite. La aceste sume de bani împrumutate reclamantul îi percepea dobânzi foarte mari şi acesta a fost practic motivul pentru care nu a reuşit să restituie sumele împrumutate.

  De aceste sume de bani soţul ei CV nu a ştiut. Reclamantul LGA care se ocupă cu cămătăria a ameninţat-o în diverse rânduri şi a făcut presiuni asupra sa pentru plata acelor dobânzi foarte mari la sumele împrumutate.

  În principal reclamantul a ameninţat-o că o va spune soţului ei despre sumele împrumutate, fără ştiinţa lui, a ameninţat-o că va da în presă acest aspect şi că va merge la locul său de muncă şi le va spune colegilor acest lucru. În aceste condiţii a fost nevoită să semneze cele două chitanţe de care reclamantul se prevalează. Sumele de bani trecute în cele două chitanţe nu reprezintă de fapt sume efectiv primite de ea ci dobânzi calculate de reclamant la sumele iniţial împrumutate tot cu dobândă.

  Sumele iniţial împrumutate au fost restituite integral însă datorită modului în care reclamantul îi calcula dobânda şi dobândă la dobândă a ajuns în imposibilitatea de a-i restitui aceste sume de bani. Chitanţele semnate de ea sub ameninţare sunt lovite de nulitate deoarece consimţământul a fost smuls prin violenţă psihică, iar în cauză devin incidente dispoziţiile art. Cauza contractului de împrumut este una ilicită Consideră că actele de împrumut înscrisurile sub semnătură privată de care se prevalează reclamantul sunt lipsite de cauză.

  În cauză instanţa a administrat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar: înscris sub semnătură privată din data de Analizând actele si lucrările dosarului instanta reţine următoarele: La data de La data de Pârâta a recunoscut că a scris aceste înscrisuri şi că le-a semnat, insă a susţinut că sumele menţionate în aceste înscrisuri reprezentau dobânzi pentru alte împrumuturi anteriore pe care le-a restituit.

  Martorul CM propus de reclamant a arătat că în septembrie anul trecut era împreună cu reclamantul, şi în acest timp a primit un telefon de la pârâtă care i-a cerut să se întâlnească.

  A mers împreună cu reclamantul să se întâlnească cu pârâta la sediul unui ziar şi pârâta i-a spus reclamantului că are nevoie de Reclamantul i-a spus pârâtei că suma este prea mare şi că îi datorează şi alte sume de bani, însă pârâta i-a spus reclamantului că va vinde ziarul şi-i va restitui întreaga datorie. Reclamantul a mers acasă şi a luat o pungă de bani pe care i-a dat-o pârâtei. Martorul a arătat că a fost de faţă când reclamantul i-a dat pârâtei o sumă de bani care se afla într-o sacoşă transparentă.

  Martorul l-a văzut pe reclamant întorcându-se cu o chitanţă în care scria că pârâta recunoaşte că a primit suma de Ulterior martora a aflat că reclamantul a împrumutat-o pe pârâtă cu Instanţa constată că atât martorul CM cât şi martora MM arată aspecte de care au luat cunoştinţă cu propriile simţuri şi care confirmă faptul că într-adevăr reclamantul i-a dat pârâtei sumele menţionate în cele două înscrisuri sub semnătură privată. Cât priveşte susţinerea pârâtei că sumele menţionate în cele două înscrisuri sub semnătură privată, pe care ea însăşi recunoaşte că le-a scris şi le-a semnat, ar reprezenta doar dobânzi pentru împrumuturi anterioare, instanţa nu o poate reţine.

  Si martorul SA a asistat la o convorbire telefonică dintre reclamant şi pârâtă în care reclamantul îi cerea pârâtei să-i dea bani, însă acest martor a ajuns la concluzia că este vorba despre dobânzi din discuţiile purtate anterior cu pârâta.

  Contract de imprumut de consumatie garantat cu gaj

  Act aditional la Contractul individual de munca 7. Act constructiv al asociatiei sportive 8. Act constructiv de societate cu raspundere limitata asociat unic 9. Actul de mecenat Angajament de plata Contract de comodat necompletat Contractul de arendare Contractul de asigurare varianta autovehicule Contractul de asigurare sociala Contractul de audit financiar si de certificare a bilantului Contractul de cesiune de parti sociale Contractul de comision Contractul de constituire a garantiei materiale pentru gestionari Contractul de cont curent Contractul de depozit Contractul de depozit bancar Contractul de depozit in docuri si antrepozite Contractul de donatie actiuni Contractul de donatie apartament cu uzufruct viager Contractul de donatie bunuri mobile Contractul de donatie cota indiviza loc de veci Contractul de donatie in numerar Contractul de donatie teren cu declarant de superficie Contractul de donatie teren Contractul de gaj Contractul de gaj bancar Contractul de gaj comercial Contractul de imprumut de consumatie Contractul de imprumut de consumatie garantat cu gaj Contractul de imprumut de consumatie garantat cu ipoteca Contractul de imprumut de folosinta bun imobil Contractul de imprumut de folosinta comodatul Contractul de intretinere Contractul de intretinere cu drept de habitatie viagera Contractul de intretinere cu drept de nuda proprietate Contractul de ipoteca Contractul de ipoteca bancar Contractul de locatiune Contractul de locatiune suprafete locative Contractul de management Contractul de mandat Contractul de pregatire sportiva Contractul de prestari de servicii tipografice Contractul de renta viagera Contractul de schimb drept civil Contractul de schimb drept comercial Contractul de schimb imobiliar Contractul de schimb mobiliar Contractul de societate civila Contractul de sponsorizare De aceste sume de bani soţul ei CV nu a ştiut.

  Reclamantul LGA care se ocupă cu cămătăria a ameninţat-o în diverse rânduri şi a făcut presiuni asupra sa pentru plata acelor dobânzi foarte mari la sumele împrumutate.

  În principal reclamantul a ameninţat-o că o va spune soţului ei despre sumele împrumutate, fără ştiinţa lui, a ameninţat-o că va da în presă acest aspect şi că va merge la locul său de muncă şi le va spune colegilor acest lucru.

  În aceste condiţii a fost nevoită să semneze cele două chitanţe de care reclamantul se prevalează. Sumele de bani trecute în cele două chitanţe nu reprezintă de fapt sume efectiv primite de ea ci dobânzi calculate de reclamant la sumele iniţial împrumutate tot cu dobândă. Sumele iniţial împrumutate au fost restituite integral însă datorită modului în care reclamantul îi calcula dobânda şi dobândă la dobândă a ajuns în imposibilitatea de a-i restitui aceste sume de bani.

  Chitanţele semnate de ea sub ameninţare sunt lovite de nulitate deoarece consimţământul a fost smuls prin violenţă psihică, iar în cauză devin incidente dispoziţiile art.

  Cauza contractului de împrumut este una ilicită Consideră că actele de împrumut înscrisurile sub semnătură privată de care se prevalează reclamantul sunt lipsite de cauză. În cauză instanţa a administrat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar: înscris sub semnătură privată din data de Analizând actele si lucrările dosarului instanta reţine următoarele: La data de La data de Pârâta a recunoscut că a scris aceste înscrisuri şi că le-a semnat, insă a susţinut că sumele menţionate în aceste înscrisuri reprezentau dobânzi pentru alte împrumuturi anteriore pe care le-a restituit.

  Martorul CM propus de reclamant a arătat că în septembrie anul trecut era împreună cu reclamantul, şi în acest timp a primit un telefon de la pârâtă care i-a cerut să se întâlnească. A mers împreună cu reclamantul să se întâlnească cu pârâta la sediul unui ziar şi pârâta i-a spus reclamantului că are nevoie de Reclamantul i-a spus pârâtei că suma este prea mare şi că îi datorează şi alte sume de bani, însă pârâta i-a spus reclamantului că va vinde ziarul şi-i va restitui întreaga datorie.

  Reclamantul a mers acasă şi a luat o pungă de bani pe care i-a dat-o pârâtei. Martorul a arătat că a fost de faţă când reclamantul i-a dat pârâtei o sumă de bani care se afla într-o sacoşă transparentă.

  Martorul l-a văzut pe reclamant întorcându-se cu o chitanţă în care scria că pârâta recunoaşte că a primit suma de Ulterior martora a aflat că reclamantul a împrumutat-o pe pârâtă cu Instanţa constată că atât martorul CM cât şi martora MM arată aspecte de care au luat cunoştinţă cu propriile simţuri şi care confirmă faptul că într-adevăr reclamantul i-a dat pârâtei sumele menţionate în cele două înscrisuri sub semnătură privată.

  Cât priveşte susţinerea pârâtei că sumele menţionate în cele două înscrisuri sub semnătură privată, pe care ea însăşi recunoaşte că le-a scris şi le-a semnat, ar reprezenta doar dobânzi pentru împrumuturi anterioare, instanţa nu o poate reţine. Si martorul SA a asistat la o convorbire telefonică dintre reclamant şi pârâtă în care reclamantul îi cerea pârâtei să-i dea bani, însă acest martor a ajuns la concluzia că este vorba despre dobânzi din discuţiile purtate anterior cu pârâta. Instanţa nu poate reţine ca fiind adevărat faptul că acele sume reprezintă dobânzi deoarece martorii cunosc acest fapt din relatările pârâtei, şi nu au luat cunoştinţă de el prin propriile simţuri.

  Împrejurarea că reclamantul o suna foarte des pe pârâtă şi-i cerea banii nu reprezintă ameninţări şi presiuni la adresa pârâtei, deoarece este cert că pârâta a luat de la reclamant sume de bani pe care nu le-a restituit. Faptul că reclamantul o ameninţa la telefon pe pârâtă că dacă nu-i dă banii o va spune la soţul ei care nu ştia despre împrumut nu reprezintă o reală ameninţare pentru pârâtă, şi oricum dacă aceste ameninţări au fost făcute, au avut loc după ce suma a fost împrumutată astfel că nu au avut nici o influenţă asupra consimţământului pârâtei la încheierea contractului de împrumut.

  Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele: să restituie la scadenţă Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele: să aducă la cunoştinţa împrumutatului existenţa viciilor cunoscute, dar ascunse ale bunurilor; să nu ceară restituirea bunurilor înainte de termenul prevăzut de prezentul contract; 4 să predea împrumutatului bunurile împrumutate după ce acesta îi va preda, la rândul său, obiectele ce s-au prevăzut în contractul de gaj; IV.

  Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui 6. În mod obişnuit, obiectul contractului îl constituie sume de bani. Bunurile echivalente ca natură specie , cantitate şi calitate. Nestipularea obligaţiei de restituire a lucrului împrumutat nu are nici o relevanţă, deoarece conf.

  Împrumutătorul nu poate cere restituirea bunului înainte de satisfacerea trebuinţei împrumutatului. Termenul de prescripţie extinctivă se împlineşte, pentru fiecare împrumut, conf.

  CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE

  Contract de împrumut de consumație prematuritate

  Contractul de vanzare-cumparare imobil Contractul de vanzare-cumparare mobil Contractul individual de munca Conventie civila de prestari de servicii Decizie de desfacere a contractului individual de munca Decizie de imputare Procura de acceptare a unei succesiuni Procura de administrare a unei societati comerciale Procura de administrare a unui apartament Procura de administrare a unui autovehicul Procura de administrare a unui loc de veci Procura de administrare a unui teren agricol Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale Procura de adoptie a unui minor Procura de constituire a unei ipoteci Procura de constituire a unei societati comerciale Procura de cumparare a unei constructii Procura de cumparare a unui apartament Procura de cumparare a unui autovehicul Procura de cumparare a unui teren Procura de donatie a unui imobil Procura de donatie a unui teren Procura de iesire din indiviziune Procura de iesire din indiviziune loc de veci Procura de obtinere a unei vize de tranzit Procura de partaj in actiunea de divort Procura de reconstituire a dreptului de proprietate Procura de reluare a procedurii succesorale partaj Procura de ridicare a pensiei de la oficiul postal Procura de ridicare a pensiei din cont curent Procura de vanzare apartament Procura de vanzare imobile Procura generala de administrare Procura generala de administrare inclusiv pentru constituirea unei societati Procura generala de administrare inclusiv vanzare-cumparare Proiect de fuziune societati comerciale.

  Utilizator nou V-aţi uitat parola? Contractul de imprumut de consumatie. Împrumutătorul acordă împrumutatului un împrumut în Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele: a să restituie la scadenţă Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele: a să aducă la cunoştinţa împrumutatului existenţa viciilor cunoscute, dar ascunse ale bunurilor; b să nu ceară restituirea bunurilor înainte de termenul prevăzut de prezentul contract; 4 c să predea împrumutatului bunurile împrumutate după ce acesta îi va preda, la rândul său, obiectele ce s-au prevăzut în contractul de gaj; IV.

  Împrumutul se acordă pe un termen de Împrumutul se acordă cu o dobândă de Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente.

  Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui 6. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de În mod obişnuit, obiectul contractului îl constituie sume de bani. Welcome to my personal site of work Acts Company.

  Instanţa constată că atât martorul CM cât şi martora MM arată aspecte de care au luat cunoştinţă cu propriile simţuri şi care confirmă faptul că într-adevăr reclamantul i-a dat pârâtei sumele menţionate în cele două înscrisuri sub semnătură privată. Cât priveşte susţinerea pârâtei că sumele menţionate în cele două înscrisuri sub semnătură privată, pe care ea însăşi recunoaşte că le-a scris şi le-a semnat, ar reprezenta doar dobânzi pentru împrumuturi anterioare, instanţa nu o poate reţine. Si martorul SA a asistat la o convorbire telefonică dintre reclamant şi pârâtă în care reclamantul îi cerea pârâtei să-i dea bani, însă acest martor a ajuns la concluzia că este vorba despre dobânzi din discuţiile purtate anterior cu pârâta.

  Instanţa nu poate reţine ca fiind adevărat faptul că acele sume reprezintă dobânzi deoarece martorii cunosc acest fapt din relatările pârâtei, şi nu au luat cunoştinţă de el prin propriile simţuri.

  Împrejurarea că reclamantul o suna foarte des pe pârâtă şi-i cerea banii nu reprezintă ameninţări şi presiuni la adresa pârâtei, deoarece este cert că pârâta a luat de la reclamant sume de bani pe care nu le-a restituit. Faptul că reclamantul o ameninţa la telefon pe pârâtă că dacă nu-i dă banii o va spune la soţul ei care nu ştia despre împrumut nu reprezintă o reală ameninţare pentru pârâtă, şi oricum dacă aceste ameninţări au fost făcute, au avut loc după ce suma a fost împrumutată astfel că nu au avut nici o influenţă asupra consimţământului pârâtei la încheierea contractului de împrumut.

  Instanţa constată că înscrisurile sub semnătură privată din data de Înscrisul încheiat la data de Astfel el este scris în întregime şi semnat de către împrumutat iar suma este scrisă atât în cifre cât şi în litere.

  Martorul CM a confirmat că în septembrie reclamantul i-a dat pârâtei o sumă de bani. În mod corect aceste înscrisuri s-au încheiat într-un singur exemplar pentru împrumutător, în speţă reclamantul, deoarece contractul de împrumut, este un act juridic unilateral, dând naştere unor obligaţii numai în sarcina uneia dintre părţi, respectiv în sarcina împrumutatului, în speţă în sarcina pârâtei.

  Acordarea sumei de bani de către împrumutător împrumutatului reprezintă o condiţie de încheiere a contractului de împrumut şi nu o obligaţie a părţilor. Aşadar înscrisurile sus menţionate reprezintă adevărate contracte de împrumut care dau naştere obligaţiei împrumutatului de a restitui la scadenţă suma menţionată în actul de împrumut, potrivit art.

  Cât priveşte solicitarea reclamantului de a i se restitui atât dobânzile legale cât şi indexarea sumelor împrumutate cu indicele de inflaţie, instanţa constată că în contractele de împrumut nu s-au prevăzut dobânzi, astfel că reclamantul poate solicita, potrivit art.

  Instanţa apreciază că aplicarea indicelui de inflaţie la suma împrumutată reprezintă tot o contravaloare a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutării la scadenţă a obligaţiei de către debitor. Ori daunele interese moratorii nu se pot acorda de două ori. În consecinţă cât timp sumele împrumutate urmează a fi indexate cu indicele de inflaţie aplicabil la data plăţii efective nu por fi acordate şi dobânzi legale.

  În condiţiile în care pârâta nu a făcut dovada restituirii sumelor împrumutate, instanţa apreciază că pârâta datorează sumele menţionate în cele două înscrisuri sub semnătură privată, sume ce urmează a fi indexate în raport cu indicele de inflaţie aplicabil la data plăţii efective, pentru repararea prejudiciului suferit de către reclamant pentru executarea cu întârziere de către pârâtă a obligaţiei de a restitui suma împrumutată.

  Faţă de considerentele mai sus expuse, instanţa apreciază cererea de chemare în judecată întemeiată, urmând să o admită şi să oblige pârâta să restituie reclamantului suma de Potrivit art. Contractul de împrumut de consumaţie. Autoritate de lucru judecat Cereri Incetarea capacitatii de folosinta prin deces. Lipsa de interes a partii potrivnice in calitate de mostenitor a partii decedate in continuarea actiunii. Procedură civilă şi penală căi de atac, competenţe etc.

  Contracte Nume Email. Împrumutul se acordă pe un termen de Împrumutul se acordă cu o dobândă de Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente.

  Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Adresa ta de email nu va fi publicată.

  33. Contractul de imprumut de consumatie

  Contractul de împrumut bancar Decizie de imputare consumație Contractul de constituire a garantiei materiale pentru gestionari Înscrisul contract la data de Împrumutul se acordă prematuritate un termen de Procura de cumparare a unui teren Contractul de societate civila

  Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele:. Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele:. Împrumutul se acordă pe un termen de Împrumutul se acordă cu o dobândă de Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Adresa ta de email nu va fi publicată. Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez.

  Categories ~ Modele cereri, contracte. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de NOTE: 1 Bunuri fungibile şi consumabile. În mod obişnuit, obiectul contractului îl constituie sume de bani.

  Un proiect SiWeb. Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale! Modele contracte www. Ai uitat parola? Home Modele de contracte Modele de acte Catalog juridic Contact.

  Comanda acum peste de Modele de Contracte pe site-ul www. Modele contracte. Ataşament Mărime Hits Last download Contract de imprumut de consumatie. Cauta contract. Search this site:. Modele de acte.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *