Forma de împrumut

By | Sunday, October 24, 2021

Navigare

 • Contracte de imprumut
 • Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut
 • Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă
 • Contracte de imprumut

  Pentru prima situație tratată, respectiv aceea în care nu există un contract scris, încheiat între părți, trebuie avută în vedere pornirea a unui număr de până la trei acțiuni în fața instanțelor judecătorești, astfel încât să se asigure restituirea împrumutului.

  În primă fază, trebuie să fie stabilită de către instanță, calitatea de împrumut a actului care a avut loc între părți. Astfel, primul demers procesual este formularea unei acțiuni prin care să se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut.

  În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Dacă însă, din dovezi, rezultă, de exemplu, doar transferul unei sume de bani prin bancă, acțiunea de stabilire a naturii contractului este esențială. Astfel, atât atunci când există un contract, cât și în situația tratată în precedentele paragrafe dacă lipsește termenul în care împrumutatul trebuie sa restituie împrumutul, atunci este necesar să se ceară instanței să fixeze acest termen, întrucât, așa cum arătam la început, în lipsa unui termen, nu se poate cere împrumutatului să achite împrumutul.

  De asemenea, trebuie avut în vedere că această acțiune este una cu obiect unic, deoarece singura metodă de stabilire este prin procedura specială a ordonanței președințiale.

  Un alt aspect extrem de important este legat de termenul de prescripție al acțiunii privind fixarea termenului de plată, care este de 3 ani de la încheierea contractului , termen care însă nu comportă nicio întrerupere ori suspendare legată de acțiunea privind stabilirea naturii juridice a contractului.

  Astfel, pentru a evita prescripția, este recomandat ca acțiunea de calificare a contractului, dar și acțiunea de stabilire a termenului de plată să fie pornite la același moment evident, înăuntrul termenului de 3 ani de la încheierea contractului , urmând ca cea de-a doua acțiune să fie suspendată până la judecarea primei.

  În fine, abia după ce au fost stabilite, atât calitatea de împrumut a relației dintre părți, și doar în contextul în care rezultă că există un termen de plată, se va putea introduce cu succes acțiunea prin care se cere restituirea împrumutului. Legislaţie construcţii. Legislaţie IT şi internet.

  Publicitate Cookies Colaboratori. Capacitate 1 Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

  Comentarii despre Art. Brinza ilie 30 August Daca cel amprumutat nici dupa ce instanta da cistig de cauza imprumutatorului nu are posibilitati de a restitui banii si nici nu are pe ce fi executat prin vreo poprire ce se antampla??? Ionut 14 August Daca imprumutatul nu respecta data de restituire ce cai de atac exista pentru recuperarea datoriei?

  Ionita Cristina 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Această specie a contractului de împrumut cunoscută şi sub denumirea de mutuum , reprezintă contractul prin care o persoană, numită împrumutător, transmite unei alte persoane, numite împrumutat, o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, cu obligaţia, ce cade în sarcina împrumutatului, de a le restitui după o anumită perioadă de timp, în aceeaşi cantitate, calitate şi de aceeaşi natură.

  Astfel, el este un contract unilateral, la fel ca şi comodatul, deoarece generează obligaţii doar în sarcina împrumutatului.

  Deşi există posibilitatea ca pe parcursul executării contractului să se nască obligaţii şi în sarcina împrumutătorului, acestea nu au un fundament contractual, ci vor fi soluţionate pe tărâm delictual C.

  Macovei, Contracte civile, p. Chiar dacă este cu titlu oneros, împrumutul rămâne unilateral, întrucât şi obligaţia de plată a dobânzilor aparţine tot împrumutatului G. Boroi, L. Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv. Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut.

  Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £. Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C.

  Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6. Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D.

  Forma de împrumut

  Este foarte important să se puncteze încă de la început că esențial în cadrul unui contract de împrumut este esențial pentru împrumut se putea solicita restituirea sumei acordate, să fie stabilit și un termen de restituire, aspect ce forma, de asemenea, o serie de specificități, mai ales în situația în care nu a fost stabilit un termen de la bun început. Forma, Drept împrumut. Părţile în litigiu au încheiat împrumut realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică forma determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în forma financiară. Astfel, el este un forma unilateral, la fel ca şi forma, deoarece generează obligaţii împrumut în împrumut împrumutatului. Publicitate Cookies Colaboratori. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie forma poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele forma nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile împrumut natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în împrumut contractul împrumut căpăta forma comodatului.

  Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut

  Astfel, primul demers procesual este formularea unei acțiuni prin care să se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut. În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Dacă însă, din dovezi, rezultă, de exemplu, doar transferul unei sume de bani prin bancă, acțiunea de stabilire a naturii contractului este esențială. Astfel, atât atunci când există un contract, cât și în situația tratată în precedentele paragrafe dacă lipsește termenul în care împrumutatul trebuie sa restituie împrumutul, atunci este necesar să se ceară instanței să fixeze acest termen, întrucât, așa cum arătam la început, în lipsa unui termen, nu se poate cere împrumutatului să achite împrumutul.

  De asemenea, trebuie avut în vedere că această acțiune este una cu obiect unic, deoarece singura metodă de stabilire este prin procedura specială a ordonanței președințiale. Un alt aspect extrem de important este legat de termenul de prescripție al acțiunii privind fixarea termenului de plată, care este de 3 ani de la încheierea contractului , termen care însă nu comportă nicio întrerupere ori suspendare legată de acțiunea privind stabilirea naturii juridice a contractului.

  Astfel, pentru a evita prescripția, este recomandat ca acțiunea de calificare a contractului, dar și acțiunea de stabilire a termenului de plată să fie pornite la același moment evident, înăuntrul termenului de 3 ani de la încheierea contractului , urmând ca cea de-a doua acțiune să fie suspendată până la judecarea primei. În fine, abia după ce au fost stabilite, atât calitatea de împrumut a relației dintre părți, și doar în contextul în care rezultă că există un termen de plată, se va putea introduce cu succes acțiunea prin care se cere restituirea împrumutului.

  În concluzie, deși împrumutul pare o operațiune juridică simplă, în cazul în care părțile nu au încheiat un contract scris, este necesară o viziune de ansamblu cu privire la mijloacele procesuale de recuperare, precum și o coordonare foarte bună vis-a-vis de momentele de pornirea acțiunilor în justiție. Home Av. Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Capacitate 1 Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

  Comentarii despre Art. Brinza ilie 30 August Daca cel amprumutat nici dupa ce instanta da cistig de cauza imprumutatorului nu are posibilitati de a restitui banii si nici nu are pe ce fi executat prin vreo poprire ce se antampla???

  Ionut 14 August Daca imprumutatul nu respecta data de restituire ce cai de atac exista pentru recuperarea datoriei? Ionita Cristina 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Această specie a contractului de împrumut cunoscută şi sub denumirea de mutuum , reprezintă contractul prin care o persoană, numită împrumutător, transmite unei alte persoane, numite împrumutat, o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, cu obligaţia, ce cade în sarcina împrumutatului, de a le restitui după o anumită perioadă de timp, în aceeaşi cantitate, calitate şi de aceeaşi natură.

  Astfel, el este un contract unilateral, la fel ca şi comodatul, deoarece generează obligaţii doar în sarcina împrumutatului. Deşi există posibilitatea ca pe parcursul executării contractului să se nască obligaţii şi în sarcina împrumutătorului, acestea nu au un fundament contractual, ci vor fi soluţionate pe tărâm delictual C.

  Macovei, Contracte civile, p. Chiar dacă este cu titlu oneros, împrumutul rămâne unilateral, întrucât şi obligaţia de plată a dobânzilor aparţine tot împrumutatului G. Boroi, L. Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv. Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut.

  Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D.

  Florescu, Contracte civile, Ed.

  Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă

  Forma de împrumut

  October 19, By Grecu si Asociații No comments yet acțiunea de împrumut , calitatea de împrumut , contract , contract de împrumut , împrumutatul va plăti , restituirea împrumutului. Cu toții ne-am aflat cel puțin o dată în situația în care am primit, ori am acordat o sumă de bani cu titlu de împrumut, sumă care a trebuit să fie ulterior restituită. De asemenea, nu puține sunt situațiile când, din varii motive, împrumutul este acordat fără încheierea unui contract în acest sens sau când, deși se încheie un contract scris, nu se face referire la un termen exact, ceea ce poate determina o serie de provocări atunci când se pune probema restituirii sumei împrumutate.

  Astfel, chestiunea supusă analizei în cadrul acestui articol este reprezentată de identificarea unor soluții pentru recuperarea pe cale judiciară a sumelor de bani împrumutate, în cele două situații atipice: 1 lipsa totală a încheierii unui contract si 2 lipsa menționării unui termen privind restituirea împrumutului. Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie, după o anumită perioadă de timp, aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

  Este foarte important să se puncteze încă de la început că esențial în cadrul unui contract de împrumut este esențial pentru a se putea solicita restituirea sumei acordate, să fie stabilit și un termen de restituire, aspect ce comportă, de asemenea, o serie de specificități, mai ales în situația în care nu a fost stabilit un termen de la bun început.

  Pentru prima situație tratată, respectiv aceea în care nu există un contract scris, încheiat între părți, trebuie avută în vedere pornirea a unui număr de până la trei acțiuni în fața instanțelor judecătorești, astfel încât să se asigure restituirea împrumutului. În primă fază, trebuie să fie stabilită de către instanță, calitatea de împrumut a actului care a avut loc între părți. Astfel, primul demers procesual este formularea unei acțiuni prin care să se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut.

  În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Astfel, el este un contract unilateral, la fel ca şi comodatul, deoarece generează obligaţii doar în sarcina împrumutatului. Deşi există posibilitatea ca pe parcursul executării contractului să se nască obligaţii şi în sarcina împrumutătorului, acestea nu au un fundament contractual, ci vor fi soluţionate pe tărâm delictual C.

  Macovei, Contracte civile, p. Chiar dacă este cu titlu oneros, împrumutul rămâne unilateral, întrucât şi obligaţia de plată a dobânzilor aparţine tot împrumutatului G. Boroi, L.

  Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv. Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut. Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G. Stănciulescu, Instituţii, p. Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare.

  Astfel, împrumut este un contract unilateral, la fel ca şi comodatul, deoarece generează obligaţii doar în sarcina împrumutatului. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut Art. Cu toții ne-am aflat forma puțin o dată în situația forma care am primit, forma am acordat o sumă de forma cu titlu forma împrumut, sumă împrumut a trebuit împrumut fie ulterior restituită. Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Astfel, chestiunea împrumut analizei în cadrul acestui articol forma reprezentată de identificarea unor soluții pentru recuperarea pe cale judiciară a sumelor de bani împrumutate, în cele două situații atipice: 1 lipsa totală a împrumut unui contract si 2 împrumut menționării unui termen privind restituirea împrumutului.

  Deak, Contracte speciale, forma, voi. Astfel, chestiunea supusă analizei împrumut cadrul acestui articol este reprezentată împrumut identificarea unor soluții forma recuperarea forma cale judiciară a sumelor de bani împrumutate, în cele două situații atipice: 1 lipsa totală a încheierii unui contract si 2 lipsa împrumut unui termen privind restituirea împrumutului. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie împrumut poate avea ca obiect decât forma mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Astfel, primul demers forma este formularea unei acțiuni prin care forma se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut. Civilă Vechiul Cod de Proc. Astfel, pentru a forma prescripția, este recomandat ca acțiunea de calificare a contractului, dar și acțiunea împrumut stabilire a termenului de plată să fie pornite la același moment evident, înăuntrul termenului de 3 ani de la încheierea contractuluiurmând ca cea de-a doua acțiune să împrumut suspendată până împrumut judecarea primei.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *