Împrumut de folosinţă gratuit proz

By | Sunday, October 31, 2021

Navigare

 • Welcome to my personal site of work Acts Company
 • 36. Contractul de imprumut de folosinta (bun imobil)
 • Preview document
 • Revistă lunară de doctrină și jurisprudență
 • Welcome to my personal site of work Acts Company

  Contractul de donatie apartament cu uzufruct viager Contractul de donatie bunuri mobile Contractul de donatie cota indiviza loc de veci Contractul de donatie in numerar Contractul de donatie teren cu declarant de superficie Contractul de donatie teren Contractul de gaj Contractul de gaj bancar Contractul de gaj comercial Contractul de imprumut de consumatie Contractul de imprumut de consumatie garantat cu gaj Contractul de imprumut de consumatie garantat cu ipoteca Contractul de imprumut de folosinta bun imobil Contractul de imprumut de folosinta comodatul Contractul de intretinere Contractul de intretinere cu drept de habitatie viagera Contractul de intretinere cu drept de nuda proprietate Contractul de ipoteca Contractul de ipoteca bancar Contractul de locatiune Contractul de locatiune suprafete locative Contractul de management Contractul de mandat Contractul de pregatire sportiva Contractul de prestari de servicii tipografice Contractul de renta viagera Contractul de schimb drept civil Contractul de schimb drept comercial Contractul de schimb imobiliar Contractul de schimb mobiliar Contractul de societate civila Contractul de sponsorizare Contractul de transport Contractul de tranzactie drept civil Contractul de tranzactie drept comercial Contractul de vanzare-cumparare imobil Contractul de vanzare-cumparare mobil Contractul individual de munca Conventie civila de prestari de servicii Decizie de desfacere a contractului individual de munca Decizie de imputare Procura de acceptare a unei succesiuni Procura de administrare a unei societati comerciale Procura de administrare a unui apartament Procura de administrare a unui autovehicul Procura de administrare a unui loc de veci Procura de administrare a unui teren agricol Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale Procura de adoptie a unui minor Procura de constituire a unei ipoteci Procura de constituire a unei societati comerciale Procura de cumparare a unei constructii Procura de cumparare a unui apartament Procura de cumparare a unui autovehicul Procura de cumparare a unui teren Procura de donatie a unui imobil Procura de donatie a unui teren Procura de iesire din indiviziune Procura de iesire din indiviziune loc de veci Procura de obtinere a unei vize de tranzit Procura de partaj in actiunea de divort Procura de reconstituire a dreptului de proprietate Procura de reluare a procedurii succesorale partaj Procura de ridicare a pensiei de la oficiul postal Procura de ridicare a pensiei din cont curent Procura de vanzare apartament Procura de vanzare imobile Procura generala de administrare Procura generala de administrare inclusiv pentru constituirea unei societati Procura generala de administrare inclusiv vanzare-cumparare Proiect de fuziune societati comerciale.

  Utilizator nou V-aţi uitat parola? Contractul de imprumut de folosinta bun imobil. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, Imobilul ce formează obiectul prezentului contract se află în circuitul civil şi a intrat în proprietatea comodantului prin Comodatarul evaluează folosinţa apartamentului, la suma de Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: a să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar; b să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, determinată prin natura sa; c să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului ; d să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului; e răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.

  Obligaţiile comodantului sunt următoarele: a să predea spre folosinţă comodatarului Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Un proiect SiWeb. Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale! Modele contracte www. Ai uitat parola? Home Modele de contracte Modele de acte Catalog juridic Contact. Comanda acum peste de Modele de Contracte pe site-ul www. Modele contracte. Cauta contract. Search this site:. Modele de acte. Modele acte. Modele de contracte. Catalog juridic. Avocati Consilieri juridici Consultanti asigurari Consultanti finantari, credite Consultanti fiscali Consultanti managementul calitatii Consultanti proprietate industriala Consultanti proprietate intelectuala Consultanti protectia mediului Consultanti resurse umane Contabili Evaluatori Executori judecatoresti Experti judiciari Lichidatori Mediatori Notari Traducatori autorizati.

  Împrumut de folosinţă gratuit proz

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Adresa ta de email nu va fi publicată. Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Categories ~ Modele cereri, contracte. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar; să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, determinată prin natura sa; să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului ; să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului; răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.

  Obligaţiile comodantului sunt următoarele: să predea spre folosinţă comodatarului Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art.

  Articole recente. Comodatarul evaluează folosinţa apartamentului, la suma de Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: a să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar; b să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, determinată prin natura sa; c să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului ; d să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului; e răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.

  Obligaţiile comodantului sunt următoarele: a să predea spre folosinţă comodatarului Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de Predarea locuinţei va avea loc la data de Între comodant şi asociatul 1, 2 sau 3, există un contract de închiriere înregistrat sub nr. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

  Prevederile prezentului capitol, articol, alineat Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

  Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Un proiect SiWeb. Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!

  36. Contractul de imprumut de folosinta (bun imobil)

  Gratuit cazul în care părţile folosinţă încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu folosinţă dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că împrumut a renunţat la acest drept al său. De asemenea, comodatarul nu este obligat să plătească contravaloarea uzurii lucrului rezultată proz folosirea acestuia potrivit destinației convenite [11]. Împrumutul de folosință este reglementat prin dispozițiile art. Părţile au proz să împrumut prezentul contract de comodat pe termen gratuit ………………. Service description Webgarden is an online web publication system. Aspecte generale În limbajul juridic,

  Preview document

  Împrumut de folosinţă gratuit proz

  În privința obiectului comodatului, precizăm că poate face obiectul acestui contract orice bun mobil sau imobil. Trebuie precizat [18] că este vorba numai de bunuri care, prin natura lor sau prin voința părților comodatul ad pompam et ostentationem , sunt neconsumptibile și individual determinate, respectiv:. Lipsa unei astfel de stipulații în contract, respectiv schimbarea destinației din bun consumptibil prin natura sa, în bun neconsumptibil, va face să ne aflăm în prezența unui împrumut de consumație și nu a unui împrumut de folosință.

  Cerința ca bunul, obiect al comodatului, să fie nefungibil și neconsumptibil rezultă din faptul că bunul respectiv trebuie restituit de către comodatar în natură, așa cum impune textul art. Comodatarul trebuie să restituie chiar bunul pe care l-a împrumutat de la comodant și nu un alt bun asemănător ori altul de același gen cu bunul împrumutat. Cauza trebuie să respecte condițiile generale din dreptul comun, neexistând dispoziții speciale în această materie. O primă obligație care incumbă comodatarului este aceea de a păzi și conserva bunul împrumutat.

  Această obligație este una de mijloace iar nu de rezultat. În privința culpei comodatarului este de precizat că aceasta se apreciază raportat la prudența și diligența unui bun proprietar, fiind sancționat și pentru culpa cea mai ușoară. Astfel, comodatarului îi incumbă obligația de a sacrifica bunuri ale sale în scopul salvării bunul împrumutat, neputând opta între bunul său și cel împrumutat în privința sacrificării bunului.

  O a doua obligație care incumbă comodatarului este aceea de a nu schimba destinația bunului împrumutat. Comodatarul nu răspunde însă pentru pierderea ori pentru uzura normală a bunului sau deteriorarea bunului rezultată numai din folosința în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat, după cum dispune art. Răspunderea comodatarului pentru pieirea sau deteriorarea fortuită bunului nu va fi antrenată dacă bunul este utilizat potrivit scopului pentru care a fost împrumutat, în acest caz comodantul suportând acest risc, în calitate de proprietar al bunului, sau după caz, de cel care este proprietarul bunului.

  Ca regulă, potrivit art. Prin excepție de la această regulă, potrivit art. Moțiu, Contracte speciale , ed. Universul Juridic, București, , p. Matefi, Sinteze și aplicații de drept civil. Partea generală , Ed. Hamangiu, București, , p. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M.

  Pivniceru, C. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T. Rădulescu, Fișe de drept civil , ed. Ungureanu în Noul Cod civil. Comentariu pe articole , coordonatori F. Baias, E.

  Chelaru, R. Constantinovici, I. Comodatarul evaluează folosinţa apartamentului, la suma de Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de Predarea locuinţei va avea loc la data de Între comodant şi asociatul 1, 2 sau 3, există un contract de închiriere înregistrat sub nr.

  Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

  Contractul de intretinere Contractul de intretinere cu drept de habitatie viagera Contractul de intretinere cu drept de nuda proprietate Contractul de ipoteca Contractul de ipoteca bancar Contractul de locatiune Contractul de locatiune suprafete locative Contractul de management Contractul de mandat Contractul de pregatire sportiva Contractul de prestari de servicii tipografice Contractul de renta viagera Contractul de schimb drept civil Contractul de schimb drept comercial Contractul de schimb imobiliar Contractul de schimb mobiliar Contractul de societate civila Contractul de sponsorizare Contractul de transport Contractul de tranzactie drept civil Contractul de tranzactie drept comercial Contractul de vanzare-cumparare imobil Contractul de vanzare-cumparare mobil Contractul individual de munca Conventie civila de prestari de servicii Decizie de desfacere a contractului individual de munca Decizie de imputare Procura de acceptare a unei succesiuni Procura de administrare a unei societati comerciale Procura de administrare a unui apartament Procura de administrare a unui autovehicul Procura de administrare a unui loc de veci Procura de administrare a unui teren agricol Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale Procura de adoptie a unui minor Procura de constituire a unei ipoteci Procura de constituire a unei societati comerciale Procura de cumparare a unei constructii Procura de cumparare a unui apartament Procura de cumparare a unui autovehicul Procura de cumparare a unui teren Procura de donatie a unui imobil Procura de donatie a unui teren Procura de iesire din indiviziune Procura de iesire din indiviziune loc de veci Procura de obtinere a unei vize de tranzit Procura de partaj in actiunea de divort Procura de reconstituire a dreptului de proprietate Procura de reluare a procedurii succesorale partaj Procura de ridicare a pensiei de la oficiul postal Procura de ridicare a pensiei din cont curent Procura de vanzare apartament

  Revistă lunară de doctrină și jurisprudență

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Categories ~ Modele cereri, contracte. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: să îngrijească şi să conserve locuinţa ca un bun proprietar; să folosească locuinţa conform destinaţiei sale, determinată prin natura sa; să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale locuinţei cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului ; să predea locuinţa liberă şi în bună stare, la data expirării termenului contractului; răspunde dacă locuinţa se deteriorează din vina sa.

  Obligaţiile comodantului sunt următoarele: să predea spre folosinţă comodatarului Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art.

  Articole recente. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: …………………………………………………………………………………. Bunurile prevăzute la pct. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: a să conserve bunurile, adică să se îngrijească de ele ca un bun proprietar; b să folosească bunurile conform destinaţiei lor; c să restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului său ori moştenitorilor săi. Obligaţiile comodantului sunt următoarele: a să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul cuvenit; b să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; c să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte, dar nu le-a adus la cunoştinţă comodatarului.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de ………………. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………, dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie la data de ………………….. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

  Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Prevederile prezentului ………………………………………………………………. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………..

  Dacă în termen de ………. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire A.

  Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

  Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant.

  Prevederile prezentului ………………………………………………………………. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……….. Dacă în termen de ……….

  Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

  În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire A. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

  Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant.

  Un proiect SiWeb. Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale! Modele contracte www. Ai uitat parola? Home Modele de contracte Modele de acte Catalog juridic Contact. Comanda acum peste de Modele de Contracte pe site-ul www. Modele contracte. Cauta contract. De asemenea, comodatarul nu este obligat să plătească contravaloarea uzurii lucrului rezultată din folosirea acestuia potrivit destinației convenite [11].

  Comodatul este un contract unilateral deoarece valabila încheiere a contractului naște obligații doar în sarcina comodatarului, acestuia incubându-i obligația de conservare a bunului primit în folosință iar la încetarea contractului obligația de a restitui bunul comodantului.

  Nu este exclus ca pe parcursul executării contractului să se nască obligații și în sarcina comodantului, însă este de precizat că acestea nu rezultă din voința comună a părților, ci reprezintă obligații extracontractuale având ca temei, spre exemplu, gestiunea de afaceri, îmbogățirea fără justă cauză sau delictul civil. Obligațiile comodantului au caracter incidental și acestea nu se află într-o relație de interdependență cu obligațiile ce incumbă comodatarului [12].

  În principiu, comodatul prezintă caracter intuitu personae. Ca regulă, comodatul se încheie în considerarea persoanei comodatarului încrederea pe care o prezintă comodatarul însă caracterul intuitu personae nu este însă de esența comodatului, deci ar fi posibil ca un contract de comodat să nu se încheie avându-se în vedere exclusiv persoana comodatarului [13].

  În privința capacității părților, întrucât ne aflăm în prezența unui act de administrare, se cere ca părțile contractante să aibă capacitatea cerută de lege pentru efectuarea actelor de administrare [14]. Prin comodat se transmite doar folosința bunului, așa fiind nu se cere comodantului să fie chiar proprietarul bunului, acesta putând să îl dețină spre exemplu și în calitate de uzufructuar sau locatar [15] , dar în aceste cazuri este necesar să nu îi fie interzisă transmiterea folosinței către un terț.

  Comodatarul va putea permite unui terț să folosească bunul primit în folosință doar cu aprobarea prealabilă a comodantului, astfel cum stipulează art. În ipoteza în care comodantul permite folosirea bunului de către terț, indiferent care este titlul cu care operează încredințarea bunului către terț, comodatarul va răspunde și pentru deteriorarea bunului produsă de către terț, el neputând opune comodantului, drept cauză exoneratoare de răspundere, fapta terțului.

  Comodatarul va avea însă o acțiune în regres împotriva terțului, în temeiul raportului juridic existent între ei [16]. În ipoteza în care comodatarul transmite folosința bunului unui terț, fără aprobarea prealabilă a comodantului, comodantul proprietar al bunului va putea formula o acțiune în revendicare a bunului de la terțul deținător iar împotriva comodatarului va putea formula o acțiune personală ce derivă din contractul de comodat [17].

  Consimțământul părților trebuie să îndeplinească condițiile generale de validitate, neexistând reguli speciale în această materie. În privința obiectului comodatului, precizăm că poate face obiectul acestui contract orice bun mobil sau imobil.

  Trebuie precizat [18] că este vorba numai de bunuri care, prin natura lor sau prin voința părților comodatul ad pompam et ostentationem , sunt neconsumptibile și individual determinate, respectiv:.

  Lipsa unei astfel de stipulații în contract, respectiv schimbarea destinației din bun consumptibil prin natura sa, în bun neconsumptibil, va face să ne aflăm în prezența unui împrumut de consumație și nu a unui împrumut de folosință. Cerința ca bunul, obiect al comodatului, să fie nefungibil și neconsumptibil rezultă din faptul că bunul respectiv trebuie restituit de către comodatar în natură, așa cum impune textul art. Comodatarul trebuie să restituie chiar bunul pe care l-a împrumutat de la comodant și nu un alt bun asemănător ori altul de același gen cu bunul împrumutat.

  Cauza trebuie să respecte condițiile generale din dreptul comun, neexistând dispoziții speciale în această materie. O primă obligație care incumbă comodatarului este aceea de a păzi și conserva bunul împrumutat. Această obligație este una de mijloace iar nu de rezultat. În privința culpei comodatarului este de precizat că aceasta se apreciază raportat la prudența și diligența unui bun proprietar, fiind sancționat și pentru culpa cea mai ușoară.

  Astfel, comodatarului îi incumbă obligația de a sacrifica bunuri ale sale în scopul salvării bunul împrumutat, neputând opta între bunul său și cel împrumutat în privința sacrificării bunului. O a doua obligație care incumbă comodatarului este aceea de a nu schimba destinația bunului împrumutat.

  Comodatarul nu răspunde însă pentru pierderea ori pentru uzura normală a bunului sau deteriorarea bunului rezultată numai din folosința în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat, după cum dispune art.

  Răspunderea comodatarului pentru pieirea sau deteriorarea fortuită bunului nu va fi antrenată dacă bunul este utilizat potrivit scopului pentru care a fost împrumutat, în acest caz comodantul suportând acest risc, în calitate de proprietar al bunului, sau după caz, de cel care este proprietarul bunului. Ca regulă, potrivit art. Prin excepție de la această regulă, potrivit art. Moțiu, Contracte speciale , ed. Universul Juridic, București, , p. Matefi, Sinteze și aplicații de drept civil.

  Partea generală , Ed. Hamangiu, București, , p. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M. Pivniceru, C. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T. Rădulescu, Fișe de drept civil , ed. Ungureanu în Noul Cod civil. Comentariu pe articole , coordonatori F. Baias, E. Chelaru, R.

  Constantinovici, I. Macovei , Ed. Beck, București, , p. Boroi, C. Anghelescu, Curs de drept civil.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *