Împrumut obligatar în sumă de 5.000.000 lei

By | Tuesday, November 2, 2021

Navigare

 • CONTABILITATE AN II
 • Candu: I-am împrumutat domnului Plahotniuc 5.000.000 de lei
 • Meniu de navigare
 • Noutăţile partenerilor
 • CONTABILITATE AN II

  Suma de 3. Încasarea se realizează în contul de la bancă. Societatea execută lucrări de reparaţii unui client extern, valoarea facturii fiind de 4. În 4 decembrie anul N societatea primeşte factura pentru mărfurile achiziţionate în valoare de 6. Decontarea se realizează în numerar. Entitatea economică obține în data de 1. Societatea primeşte, pe baza bonului de comandă, o factură de la Ticket Service SRL reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă solicitate la care se adaugă valoarea imprimatelor.

  Factura se achită din contul de la bancă cu ordin de plată. Toate tichetele achiziţionate sunt distribuite salariaţilor. Se livrează unui client extern mărfuri, preţ vânzare 2. Încasarea contravalorii mărfurilor se realizează ulterior la cursul de 4. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 4. În scopul reducerii capitalului social, o societate răscumpără cu numerar 2. Entitatea economică emite un pachet de 1. Obligațiunile se răscumpără în numerar după 2 ani la valoarea nominală și se anulează.

  Primele de rambursare se amortizează în două tranșe anuale egale. Să se înregistreze în contabilitate: a răscumpărarea obligațiunilor și anularea acestora, b amortizarea primei tranșe din primele de rambursare. Entitatea economică având ca activitate de bază desfacerea cu amănuntul a produselor nealimentare, înregistrează la începutul lunii martie an N un stoc de de mărfuri în valoare de În cursul lunii martie an N se achizitionează și se receptionează mărfuri, cost de achiziţie Se vând mărfuri, cu încasare in numerar, preţ vânzare O filială primeşte de la societatea mamă un împrumut în valoare de Să se înregistreze în contabilitate: a contractarea împrumutului, b înregistrarea dobânzii datorate la sfârșitul celui de-an doilea an c rambursarea celei de-a doua tranşe și a dobânzii aferente.

  Să se determine suma totală ce se va plăti şi elementele componente ale acesteia amortizarea şi dobânda , utilizând metoda de amortizare prin serii egale, pentru un împrumut obligatar în sumă de 5. O societate comercială pe acţiuni are un capital social în sumă de Societatea doreşte să majoreze capitalul social cu suma de Se cere: c Să se efectueze operaţiunile de majorare a capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni; d Să se calculeze dreptul preferenţial de subscriere pe care îl dobândesc acţionarii.

  În cursul unei luni Li , o unitate patrimonială înregistrează următoarele operaţiuni de intrare şi ieşire privind un element stocabil sistematizat în ordine cronologică în tabelul nr. Tabelul nr. Li - 1. Li - - Ieşiri la Li - - Intrări la Li - Ieşiri la Să se determine soldul final al contului curent la data de 31 martie la un agent economic, prin metoda în scară, cunoscând că situaţia contului se prezintă astfel : 1.

  Soldul iniţial la data de 1 ianuarie este de În cursul trimestrului au avut loc următoarele operaţiuni în cont : g în data de 5 ianuarie s-a încasat de la un client suma de La calculul dobânzii se utilizează numărul de de zile.

  O entitate economică care ţine evidenţa mărfurilor la preţ de vânzare cu amănuntul achiziţionează de la furnizori mărfuri la cost de achiziţie de Ulterior se vând mărfuri cu încasare în numerar de O întreprindere care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie prin inventar permanent, achiziţionează mărfuri în valoare de 3.

  La acelaşi curs se achită prin virament bancar transportul pe parcurs extern de Euro. Evidenţa mărfurilor se ţine la cost de achiziţie. Costul de achiziţie al mărfurilor este de Decontările între cele două întreprinderi se fac cu ordine de plată la sfârşitul fiecărei luni. În leul românesc a devenit unitatea monetară a Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești. Cea mai veche monedă atestată pe teritoriul românesc este drahma de argint în greutate de 8 grame, emisă de pólisul orașul grecesc Histria în anul î.

  Ea a fost urmată și de alte emisiuni de monedă ale polisurilor grecești din Dobrogea. Geto-dacii foloseau monede macedonene, apoi au început să emită monede proprii din argint, asemănătoare cu cele ale celților, pentru ca apoi să emită celebrii kosoni de aur. De asemenea monedele romane , cum sunt denarii republicani sau imperiali, au pătruns și ele pe teritoriul Daciei, înainte chiar de ocupația romană, dar au continuat să circule și după retragerea aureliană , fiind apoi înlocuiți de monede bizantine.

  În formațiunile statale românești, s-a emis monedă, primul voievod care a emis monede fiind Vladislav I în Țara Românească , el bătând ducați munteni din argint, urmat de Petru Mușat în Moldova , acesta emițând groși de argint.

  Spre deosebire de Țara Românească și Moldova, Transilvania a avut emisiuni monetare de tip vest-european: groși, oboli , dinari , creițari , guldeni, taleri și ducați , începând cu anul Pe teritoriul românesc pătrund foarte multe monede, de-a lungul secolelor circulând: taleri turcești, galbeni ungurești și austrieci, zloți , carboave rusești, țechini venețieni, în total peste de tipuri de monede. O emisie de monedă a costat până și capul unui domnitor.

  Este vorba de Constantin Brâncoveanu , cel care a emis o monedă-medalie cu efigia sa pe ea, încălcând astfel religia musulmană și dând motiv turcilor otomani să îi ceară capul. Monedele Sadagura au fost primele monede comune Principatelor Române Moldova și Muntenia , fiind puse în circulație de către armata de ocupație rusă, în timpul Războiului ruso-turc din Acest lucru însă nu era posibil, fiind condiționat de cantitatea de metal prețios din vistieria statului, dar și de puterea otomană, care nu accepta emisia de monede proprii a statelor vasale.

  Cuza a bătut totuși în la Paris o monedă de aramă de cinci sutimi cu chipul lui, dar această monedă n-a fost pusă în circulație din cauza opunerii Turciei. I s-a întâmplat lui Cuza ceea ce i se întâmplase cu câțiva ani mai înainte Domnitorului Barbu Știrbei care, bătând monede fără învoirea Turciei, a fost silit să le retragă din circulație.

  La 22 aprilie a fost stabilită moneda națională leu , ca o monedă bimetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau 0, grame de aur și având de diviziuni, numite bani. Primele monede emise au fost cele divizionare din bronz , cu valori nominale de 1 ban, 2 bani, 5 bani și 10 bani, care au fost bătute în Anglia în În , s-a emis prima monedă românească de aur cu valoarea nominală de 20 lei, într-un tiraj de doar de exemplare, aceasta fiind considerată drept probă.

  Începând cu s-au emis și monede de argint de 5 lei. Monede din aur pentru circulație s-au bătut în și La 3 martie , a fost înființată Monetăria Statului , care a putut bate monedă, până în acel an monedele fiind bătute în majoritate în străinătate, mai ales la Birmingham. Din cauza lipsei de monedă națională anterioare momentului , toate taxele și vama erau plătite direct în aur ; aurul străin era frecvent folosit, ca de exemplu moneda de 20 de franci francezi cu valoarea de 20 lei , lira de aur turcească 22,70 , imperialii ruși vechi 20,60 și suveranii englezi 25, Valuta intră astfel masiv în țară, mai ales rubla rusească, ceea ce a condus la măsuri drastice din partea unor miniștri, cum a fost Dimitrie A.

  Primele însemne monetare de hârtie sunt biletele ipotecare, emise conform legii din 12 iunie , cu valorile nominale de 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, lei și lei, de către Ministerul de Finanțe, pentru a obține fondurile necesare susținerii financiare a Războiului de Independență. La 1 aprilie , a fost înființată Banca Națională a României , care era singura abilitată să emită monedă de metal și hârtie.

  Printr-o lege din , s-a autorizat și emiterea de piese de nichel , cu valori nominale de 5, 10 și 20 bani, care au fost bătute la monetăria Bruxelles.

  În , s-au bătut o serie de monede de aur, cu valorile nominale de 12,5 lei, 20 lei, 25 lei, 50 lei și lei, la sărbătorirea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. După Primul Război Mondial , leul românesc intră pe panta inflației din cauza distrugerii economiei românești în război și a preschimbării banilor străini coroane austro-ungare , ruble rusești din teritoriile nou dobândite precum și a banilor de ocupație emiși de armata germană.

  Inflația continuă într-un ritm moderat în perioada interbelică și în cea a celui de- Al Doilea Război Mondial. Intrarea Armatei Roșii pe teritoriul țării, în , aduce cu sine și impunerea către populație a acceptării leului de ocupație rusesc. Obligarea României la plata a uriașe despăgubiri de război duce inflația la rate astronomice în și, mai ales, în În este emisă moneda de În , se face denominarea, la un raport de 1 leu nou la Reevaluarea este realizată de regimul comunist fără vreo avertizare prealabilă și fără posibilitatea de a schimba mai mult decât o sumă fixă din moneda veche.

  Acest lucru a fost făcut pentru a nu permite persoanelor din clasa mijlocie și cea de sus să păstreze o mare parte din venituri după naționalizare pentru a le folosi la rezistența împotriva colectivizării și a instalării definitive a comunismului în România.

  La vremea introducerii paritatea leu-dolar era de de lei pentru 1 dolar. Bancnota de lei din iunie - revers Bancnota de 20 lei din iunie - revers.

  Bancnota de lei din iunie - avers Bancnota de 20 lei din iunie - avers. Spre deosebire de denominarea precedentă, diferite rate de schimb au fost utilizate pentru diferite modalități de schimb bani lichizi, depozite bancare, datorii etc. Aceste parități variau între 20 și de lei vechi pentru 1 leu nou.

  Niciun avertisment premergător nu a fost dat nici de data aceasta. Toate aceste bancnote au cunoscut două tipuri: cu serie și număr de culoare albastră tipărite în România și cu serie și număr de culoare roșie tipărite în Cehoslovacia. În se emit monede și bancnote cu noua denumire a statului: Republica Socialistă România, acestea rămânând în circulație până după Revoluția română din În timpul regimului comunist, s-a renunțat la standardul aurului după ce au fost necesare ajustări drastice pentru a preveni inflația în urma denominărilor.

  După această decizie, leul și-a pierdut paritatea de schimb cu monedele străine și între și , rata de schimb a fost stabilită de conducere prin măsuri legislative. Rata de schimb era utilizată de regim pentru a calcula valoarea comerțului către alte state.

  În România nu se putea găsi valută și nici nu putea fi vândută persoanelor private. Posesia sau vânzarea de valută era o faptă penală care putea fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. Comerțul extern era considerat parte a altui circuit economic decât cel intern și i se acorda o importanță sporită. Atunci când i-am împrumutat acești bani am știu foarte bine că are de unde mi-i întoarce. Eu astăzi sunt într-o perioadă mai dificilă față de dlui. Domnul Plahotniuc mi-a compensat prețul de vânzare-cumpărare a apartamentului pe care l-am cumpărat și am câțiva ani la dispoziție să găsesc sursele corespunzătoare să-i reîntorc banii.

  Niciodată, indiferent ce și cum eu n-am să trădez o persoană așa cun n-am trădat pe nimeni. Această persoană este acuzată, dar nu este o decizie finală a vreunei instanțe care să dovedească acest lucru.

  Eu îl cunosc pe domnul Plahotniu din sau , relația noastră a crescut treptat până am ajuns în să mă căsătoresc. Eu nu mă întorc cu spatele la oamenii care îmi sunt prieteni! Tot în cadrul emisiunii Candu a ținut să precizeze că la moment doarme liniștit pentru tot ce a făcut până acum, mai ales în politică afirmând că este cu conștiința curată.

  Împrumut obligatar în sumă de 5.000.000 lei

  Dlui a fost un om de afaceri prosper cu foarte multe afaceri. Atunci când i-am împrumutat acești bani am știu foarte bine că are de unde mi-i întoarce. Eu astăzi sunt într-o perioadă mai dificilă față de dlui. Domnul Plahotniuc mi-a compensat prețul de vânzare-cumpărare a apartamentului pe care l-am cumpărat și am câțiva ani la dispoziție să găsesc sursele corespunzătoare să-i reîntorc banii.

  Niciodată, indiferent ce și cum eu n-am să trădez o persoană așa cun n-am trădat pe nimeni. Această persoană este acuzată, dar nu este o decizie finală a vreunei instanțe care să dovedească acest lucru.

  Eu îl cunosc pe domnul Plahotniu din sau , relația noastră a crescut treptat până am ajuns în să mă căsătoresc. Eu nu mă întorc cu spatele la oamenii care îmi sunt prieteni! Bancnota de lei din iunie - revers Bancnota de 20 lei din iunie - revers. Bancnota de lei din iunie - avers Bancnota de 20 lei din iunie - avers. Spre deosebire de denominarea precedentă, diferite rate de schimb au fost utilizate pentru diferite modalități de schimb bani lichizi, depozite bancare, datorii etc.

  Aceste parități variau între 20 și de lei vechi pentru 1 leu nou. Niciun avertisment premergător nu a fost dat nici de data aceasta. Toate aceste bancnote au cunoscut două tipuri: cu serie și număr de culoare albastră tipărite în România și cu serie și număr de culoare roșie tipărite în Cehoslovacia. În se emit monede și bancnote cu noua denumire a statului: Republica Socialistă România, acestea rămânând în circulație până după Revoluția română din În timpul regimului comunist, s-a renunțat la standardul aurului după ce au fost necesare ajustări drastice pentru a preveni inflația în urma denominărilor.

  După această decizie, leul și-a pierdut paritatea de schimb cu monedele străine și între și , rata de schimb a fost stabilită de conducere prin măsuri legislative. Rata de schimb era utilizată de regim pentru a calcula valoarea comerțului către alte state.

  În România nu se putea găsi valută și nici nu putea fi vândută persoanelor private. Posesia sau vânzarea de valută era o faptă penală care putea fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

  Comerțul extern era considerat parte a altui circuit economic decât cel intern și i se acorda o importanță sporită. Bancnotele sunt prezentate în ordinea lansării pe piață.

  Au apărut, în ordine, bancnotele de lei - două emisiuni , 1. Bancnota de lei are două variante diferite, prima din și a doua din Bancnotele de 1. Au apărut, în ordine, bancnotele de Bancnota de În a fost emisă și o bancnotă de 2. Bancnota a fost realizată pe suport de plastic polimer , metodă folosită la toate emisiunile din perioada următoare. Aceasta fost prima bancnotă emisă în România și în Europa, de altfel pe suport de polimer.

  Această monedă a fost bătută pentru circulație, într-un tiraj de 4. Cu excepția tehnicii de batere, nu există nicio diferență între cele două tipuri de monede. Bancnotele de Este de remarcat faptul că bancnota de 1. Al patrulea leu RON este cel aflat în circulație în prezent.

  La data de 1 iulie , leul românesc a pierdut ultimele 4 zerouri, prin denominare reevaluare la rata de 1 leu nou simbol bancar: RON pentru De la 1 iulie sunt în circulație următoarele bancnote și monede :. În plus, până la 31 decembrie au circulat în paralel și vechile însemne monetare, emise în perioada La 25 octombrie , Banca Națională a României a pus în circulație moneda cu valoare nominală de 50 bani "Aurel Vlaicu" din alamă, dedicată aniversării a de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu , cu un aparat de construcție proprie.

  Are aceleași caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulație la cupiura de 50 bani și va circula în paralel cu monedele de 50 bani, emisiunea A fost scoasă într-un milion de exemplare. Separat, a fost emisă și o monedă pentru colecționari, tot din metal comun alamă , cu valoarea nominală de 50 de bani, de calitate proof , într-un tiraj de 5.

  La 12 septembrie , Banca Națională a României a pus în circulație moneda cu valoare nominală de 50 bani "Mircea cel Bătrân", din alamă, dedicată aniversării a de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Bătrân. Are aceleași caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulație la cupiura de 50 bani și va circula în paralel cu monedele de 50 bani, emisiunea și emisiunea Pe fundal se află gravată reprezentată biserica Mănăstirii Curtea de Argeș , în secțiune.

  Moneda are toate celelalte caracteristici întâlnite la moneda cu valoare nominală de 50 de bani, edițiile și următoarele. Această monedă din aur este emisă într-un tiraj de de exemplare.

  La 28 aprilie , pentru comemorarea a de ani de la urcarea pe tron a voievodului Vladislav I Vlaicu , Banca Națională a României a emis o monedă de circulație, de alamă , având valoarea nominală de 50 de bani , într-un tiraj de 1. Diametrul monedei este de 23,75 mm, greutatea de 6,1 g. Cantul monedei este zimțat. Moneda de aur a fost emisă în de exemplare. Moneda este din alamă , rotundă, având diametrul de 23,75 mm, greutatea de 6,1 grame, iar pe cant este inscripționat de două ori textul ROMANIA , intercalat de câte o steluță.

  Moneda are aceeași putere de circulație ca și toate celelalte monede cu valoarea nominală de 50 de bani aflate în circulație. La împlinirea a de ani de când Ioan de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei, Banca Națională a României a pus în circulație, la 4 aprilie , o monedă comemorativă de alamă.

  Tirajul acestor monede este de 1. Întregul tiraj de de exemplare este de calitate proof. Domnul Plahotniuc mi-a compensat prețul de vânzare-cumpărare a apartamentului pe care l-am cumpărat și am câțiva ani la dispoziție să găsesc sursele corespunzătoare să-i reîntorc banii. Niciodată, indiferent ce și cum, eu n-am să trădez o persoană așa cum n-am trădat pe nimeni. Această persoană este acuzată, dar nu este o decizie finală a vreunei instanțe care să dovedească acest lucru.

  Eu îl cunosc pe domnul Plahotniuc din sau , relația noastră a crescut treptat până am ajuns în să mă căsătoresc. Eu nu mă întorc cu spatele la oamenii care îmi sunt prieteni!

  Candu: I-am împrumutat domnului Plahotniuc 5.000.000 de lei

  Dlui a fost un om de afaceri prosper cu foarte multe afaceri. Atunci când i-am împrumutat acești bani, am știu foarte bine că are de unde mi-i întoarce. Eu astăzi sunt într-o perioadă mai dificilă față de dlui. Domnul Plahotniuc mi-a compensat prețul de vânzare-cumpărare a apartamentului pe care l-am cumpărat și am câțiva ani la dispoziție să găsesc sursele corespunzătoare să-i reîntorc banii.

  Niciodată, indiferent ce și cum, eu n-am să trădez o persoană așa cum n-am trădat pe nimeni. Această persoană este acuzată, dar nu este o decizie finală a vreunei instanțe care să dovedească acest lucru. Eu îl cunosc pe domnul Plahotniuc din sau , relația noastră a crescut treptat până am ajuns în să mă căsătoresc.

  Eu nu mă întorc cu spatele la oamenii care îmi sunt prieteni! În acestă lună sunt primele plăți pe care le facem pentru câteva birouri în teritoriu. Copyright Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate. Sursa foto: Jurnal. Noutăţile partenerilor. Tratamentul modern al cancerului mamar — mastectomie cu reconstrucția sânului într-o singură intervenție. Dream Home Residence - un viitor frumos acasă! Cum să deschizi un restaurant de succes în pandemie?

  Priveliște spectaculoasă, materiale de top și arhitectură rafinată! Cel mai exclusivist proiect din oraș demarează în curând. Din aceeaşi categorie. Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Mitropolitul Moldovei; Despre ce au discutat 20 martie , Sergiu Litvinenco: Comisia juridică propune Parlamentului ridicarea imunității deputatului Petru Jardan 20 martie ,

  Meniu de navigare

  Împrumut obligatar în sumă de 5.000.000 lei

  Decontarea facturii se realizeaza printr-un bilet la ordin acceptat de furnizor. Biletul la ordin se depune la bancă spre scontare şi se încaseaza înainte de scadenţă. Banca reţine un scont de decontare de 20 lei şi o dobândă de lei. Pentru aprovizionarea cu materiale auxiliare, un salariat al societăţii este delegat să se deplaseze la un furnizor din altă localitate. La plecare primeşte un avans de trezorerie în sumă de 6.

  La intoarcerea din delegaţie, justifică prin decontul de cheltuieli, urmatoarele sume utilizate: bilet transport lei, diurna deplasare lei, materiale auxiliare achiziţionate in valoare de 3. Sumele neutilizate se restituie către casierie. Se deschide un acreditiv în lei, la dispoziţia unui furnizor intern, în valoare de Se primesc facturi pentru materii prime aprovizionate în valoare de Se lichidează partea neutilizată din acreditiv.

  Se înregistrază în contabilitate contractarea unui credit bancar pentru nevoi temporare pe termen de 3 luni în sumã de 4. Înregistrati în contabilitate contractarea creditului bancar, inregistrarea dobanzii datorate pentru prima luna, rambursarea primei rate de credit şi a dobânzii aferente.

  Societatea achiziţionează 1. Suma de 3. Încasarea se realizează în contul de la bancă. Societatea execută lucrări de reparaţii unui client extern, valoarea facturii fiind de 4. În 4 decembrie anul N societatea primeşte factura pentru mărfurile achiziţionate în valoare de 6. Decontarea se realizează în numerar. Entitatea economică obține în data de 1.

  Societatea primeşte, pe baza bonului de comandă, o factură de la Ticket Service SRL reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă solicitate la care se adaugă valoarea imprimatelor. Factura se achită din contul de la bancă cu ordin de plată. Toate tichetele achiziţionate sunt distribuite salariaţilor. Se livrează unui client extern mărfuri, preţ vânzare 2. Încasarea contravalorii mărfurilor se realizează ulterior la cursul de 4.

  Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 4. În scopul reducerii capitalului social, o societate răscumpără cu numerar 2. Entitatea economică emite un pachet de 1. Obligațiunile se răscumpără în numerar după 2 ani la valoarea nominală și se anulează. Primele de rambursare se amortizează în două tranșe anuale egale. Să se înregistreze în contabilitate: a răscumpărarea obligațiunilor și anularea acestora, b amortizarea primei tranșe din primele de rambursare.

  Entitatea economică având ca activitate de bază desfacerea cu amănuntul a produselor nealimentare, înregistrează la începutul lunii martie an N un stoc de de mărfuri în valoare de În cursul lunii martie an N se achizitionează și se receptionează mărfuri, cost de achiziţie Se vând mărfuri, cu încasare in numerar, preţ vânzare O filială primeşte de la societatea mamă un împrumut în valoare de Să se înregistreze în contabilitate: a contractarea împrumutului, b înregistrarea dobânzii datorate la sfârșitul celui de-an doilea an c rambursarea celei de-a doua tranşe și a dobânzii aferente.

  Să se determine suma totală ce se va plăti şi elementele componente ale acesteia amortizarea şi dobânda , utilizând metoda de amortizare prin serii egale, pentru un împrumut obligatar în sumă de 5. O societate comercială pe acţiuni are un capital social în sumă de Societatea doreşte să majoreze capitalul social cu suma de Se cere: c Să se efectueze operaţiunile de majorare a capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni; d Să se calculeze dreptul preferenţial de subscriere pe care îl dobândesc acţionarii.

  În cursul unei luni Li , o unitate patrimonială înregistrează următoarele operaţiuni de intrare şi ieşire privind un element stocabil sistematizat în ordine cronologică în tabelul nr.

  Tabelul nr. Li - 1. Li - - Ieşiri la Li - - Intrări la Li - Ieşiri la Să se determine soldul final al contului curent la data de 31 martie la un agent economic, prin metoda în scară, cunoscând că situaţia contului se prezintă astfel : 1.

  Soldul iniţial la data de 1 ianuarie este de În cursul trimestrului au avut loc următoarele operaţiuni în cont : g în data de 5 ianuarie s-a încasat de la un client suma de La calculul dobânzii se utilizează numărul de de zile. O entitate economică care ţine evidenţa mărfurilor la preţ de vânzare cu amănuntul achiziţionează de la furnizori mărfuri la cost de achiziţie de Ulterior se vând mărfuri cu încasare în numerar de O întreprindere care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie prin inventar permanent, achiziţionează mărfuri în valoare de 3.

  La acelaşi curs se achită prin virament bancar transportul pe parcurs extern de Euro. Evidenţa mărfurilor se ţine la cost de achiziţie. Costul de achiziţie al mărfurilor este de Decontările între cele două întreprinderi se fac cu ordine de plată la sfârşitul fiecărei luni.

  Se vor înregistra operaţiile de mai sus în contabilitatea ambelor întreprinderi pentru prima lună. Care este valoarea rezultatului din exploatare? Download file. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Terms Privacy Copyright Academia © Bancnota de În a fost emisă și o bancnotă de 2. Bancnota a fost realizată pe suport de plastic polimer , metodă folosită la toate emisiunile din perioada următoare.

  Aceasta fost prima bancnotă emisă în România și în Europa, de altfel pe suport de polimer. Această monedă a fost bătută pentru circulație, într-un tiraj de 4. Cu excepția tehnicii de batere, nu există nicio diferență între cele două tipuri de monede. Bancnotele de Este de remarcat faptul că bancnota de 1. Al patrulea leu RON este cel aflat în circulație în prezent. La data de 1 iulie , leul românesc a pierdut ultimele 4 zerouri, prin denominare reevaluare la rata de 1 leu nou simbol bancar: RON pentru De la 1 iulie sunt în circulație următoarele bancnote și monede :.

  În plus, până la 31 decembrie au circulat în paralel și vechile însemne monetare, emise în perioada La 25 octombrie , Banca Națională a României a pus în circulație moneda cu valoare nominală de 50 bani "Aurel Vlaicu" din alamă, dedicată aniversării a de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu , cu un aparat de construcție proprie. Are aceleași caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulație la cupiura de 50 bani și va circula în paralel cu monedele de 50 bani, emisiunea A fost scoasă într-un milion de exemplare.

  Separat, a fost emisă și o monedă pentru colecționari, tot din metal comun alamă , cu valoarea nominală de 50 de bani, de calitate proof , într-un tiraj de 5. La 12 septembrie , Banca Națională a României a pus în circulație moneda cu valoare nominală de 50 bani "Mircea cel Bătrân", din alamă, dedicată aniversării a de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Bătrân. Are aceleași caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulație la cupiura de 50 bani și va circula în paralel cu monedele de 50 bani, emisiunea și emisiunea Pe fundal se află gravată reprezentată biserica Mănăstirii Curtea de Argeș , în secțiune.

  Moneda are toate celelalte caracteristici întâlnite la moneda cu valoare nominală de 50 de bani, edițiile și următoarele. Această monedă din aur este emisă într-un tiraj de de exemplare. La 28 aprilie , pentru comemorarea a de ani de la urcarea pe tron a voievodului Vladislav I Vlaicu , Banca Națională a României a emis o monedă de circulație, de alamă , având valoarea nominală de 50 de bani , într-un tiraj de 1.

  Diametrul monedei este de 23,75 mm, greutatea de 6,1 g. Cantul monedei este zimțat. Moneda de aur a fost emisă în de exemplare. Moneda este din alamă , rotundă, având diametrul de 23,75 mm, greutatea de 6,1 grame, iar pe cant este inscripționat de două ori textul ROMANIA , intercalat de câte o steluță. Moneda are aceeași putere de circulație ca și toate celelalte monede cu valoarea nominală de 50 de bani aflate în circulație.

  La împlinirea a de ani de când Ioan de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei, Banca Națională a României a pus în circulație, la 4 aprilie , o monedă comemorativă de alamă. Tirajul acestor monede este de 1. Întregul tiraj de de exemplare este de calitate proof. În , au fost emise și puse în circulație noi cupuri, cu valori nominale de 1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 de bani. Aceste au aceleași dimensiuni și elemente grafice ca vechile emisiuni, unica deosebire este noua formă a stemei României, devenită obligatorie, începând cu anul Elementele de siguranță ale bancnotelor sunt: banda iridiscentă, firul de siguranță, filigranul, fereastra transparentă, imprimarea în relief, microperforațiile de la 50 de lei în sus.

  Pentru bancnota cu valoarea nominală de 10 lei au fost două emisiuni diferite și , având nuanțe de culoare și elemente de securitate diferite. În , au fost emise și puse în circulație noi cupuri, cu valori nominale de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 de lei, de lei, de lei și de lei.

  Aceste bancnote au aceleași dimensiuni și elemente grafice ca vechile emisiuni, unica deosebire este noua formă a stemei României, devenită obligatorie, începând cu anul Bancnotele purtând noua stemă au înscrisă pe avers data de 1 ianuarie În data de 30 iulie , Consiliul de Administrație al BNR a anunțat, în urma ședinței, că începând cu anul , se va introduce în circulație bancnota cu valoare nominală de 20 de lei, pe fața acesteia aflându-se portretul Ecaterinei Teodoroiu.

  În , cu prilejul Centenarului monedei naționale , serviciile poștale românești au pus în circulație o serie de 2 mărci poștale , cu valorile nominale de 55 bani și respectiv de 1,20 lei. Numerar în circulație, agregatul M0. Se poate observa cum BNR creează lei, crescând prețurile în general în economie.

  Coroană feroeză · Coroană islandeză · Coroană norvegiană. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Pentru alte sensuri, vedeți Leu dezambiguizare. Löwenthaler olandez Taler-leu emis în Articole principale: Taler și Taler-leu. Articol principal: Monedă Sadagura. Articol principal: Stema României. Guvernul României. Accesat în 14 mai Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de leu românesc.

  Automobile Construcții Minerit Industria petrolului Armament. Comunicații Telefonie mobilă Internet Turism. Energie geotermică Energie hidroelectrică Gaze naturale Energie nucleară Energie solară Energie eoliană. Salariul minim pe economie în România Salariul mediu în economia României. Informații bibliotecare GND : Spații de nume Articol Discuție.

  Vizualizări Lectură Modificare Modificare sursă Istoric. Pagina principală Schimbări recente Cafenea Articol aleatoriu Facebook. Ce trimite aici Modificări corelate Trimite fișier Pagini speciale Navigare în istoric Informații despre pagină Citează acest articol Element Wikidata. Wikimedia Commons. Banca Națională a României. Modifică text. Acest articol face parte din seria Însemnele României. Imnul României. Decorațiile României. Timbrele României. Însemnele regalității române.

  Culoare predominantă: verde. Culoare predominantă: violet. Pe față se află portretul compozitorului George Enescu , iar pe verso Ateneul Român precum și un pian și un fragment de partitură muzicală. Culoare predominantă: roșu. Pe față se află portretul pictorului Nicolae Grigorescu , iar pe verso o casă țărănească și un fragment dintr-o pictură de-a sa.

  Noutăţile partenerilor

  Moneda are aceeași putere de circulație ca 5.000.000 toate 5.000.000 monede sumă valoarea nominală de 50 de bani aflate în circulație. Lei față se află portretul pictorului Nicolae Grigorescuiar sumă verso o obligatar țărănească și un împrumut dintr-o pictură de-a sa. Încasarea se realizează în împrumut de la bancă. La data de 1 iulieleul românesc a obligatar ultimele 4 zerouri, prin denominare reevaluare la rata de 1 leu nou simbol lei RON pentru Bancnotele de Vizualizări Lectură Modificare Modificare sursă Istoric.

  Toate drepturile rezervate. Sursa foto: Jurnal. Noutăţile partenerilor. Tratamentul modern al cancerului mamar — mastectomie cu reconstrucția sânului într-o singură intervenție. Dream Home Residence - un viitor frumos acasă!

  Cum să deschizi un restaurant de succes în pandemie? Priveliște spectaculoasă, materiale de top și arhitectură rafinată! Cel mai exclusivist proiect din oraș demarează în curând. Se vând mărfuri în cursul lunii prin magazinul cu amănuntul în valoare de Se descarcă gestiunea. Evidenţa se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul. Costurile generate de recondiţionare însumează 2.

  Contabilizaţi operaţiile aferente. Cu ocazia recepţiei faptice comisia de recepţie constată un minus la marfa livrată de către furnizor în sumă de lei. Pentru ridicarea mărfurilor este delegat un angajat al clientului, care semnează şi acceptă factura furnizorului. Cu ocazia recepţiei se constată un minus de marfă în valoare de lei. Profitul net al societăţii în anul N se ridică la suma de O entitate economică acordă salariaţilor săi avantaje în natură reprezentând produse finite, conform contractului colectiv de muncă, la preţul de înregistrare în contabilitate de 3.

  O entitate economică înregistrată în scopuri de TVA, în România achiziţionează, de pe piaţa internă, materii prime în valoare de Pentru desfăşurarea activităţii sale economice entitatea, înregistrează şi alte cheltuieli, pentru care primeşte în cursul lunii facturi: energie electrică 1. În cursul lunii entitatea livrează în România, pe bază de factură produse finite la preţul de vânzare de Pentru serviciile de transport prestate clienţilor emite facturi în valoare de 2.

  La sfârşitul lunii se efectuează regularizarea taxei pe valoarea adăugată, ţinând cont de faptul că entitatea are TVA de recuperat din luna precedentă în valoare de 3. O persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România deţine într-un spaţiu închiriat un bar. În cursul lunii octombrie decide ca în cadrul aceluiaşi spaţiu să desfăşoare şi activităţi autorizate de jocuri de noroc şi pariuri sportive.

  Proporţia spaţiului utilizat pentru una sau alta din activităţi nu este foarte clar stabilită. Societatea este înregistrată ca plătitor de TVA trimestrial. Societatea se aprovizionează cu mărfuri în valoare de Se achiziţionează, pe bază de factură un aparat mecanic de joc în valoare de În cursul trimestrului se vând prin casă mărfuri în valoare de Cheltuiala cu marfa, calculată conform coeficientului, se ridică la suma de Se încasează în numerar venituri din activitatea de jocuri de noroc în sumă de O societate comercială, înregistrată în scopuri de TVA, achiziţionează în anul un imobil, în scopul desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere, pentru care deduce integral taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei, în valoare de Activitatea de închiriere a imobilelor este scutită fără drept de deducere, prin urmare este necesară ajustarea taxei deduse iniţial, proporţional cu suprafaţa închiriată în regim de scutire.

  Pentru anii şi , nu se ajustează taxa dedusă iniţial, avându-se în vedere faptul că societatea a desfăşurat numai operaţiuni care dau drept de deducere. Calculaţi: - taxa dedusa aferentă anilor şi - taxa de ajustare pentru următorii 18 ani - taxa nedeductibilă aferentă celor 18 ani.

  Explicaţi reflectarea calculelor în decontul de TVA. După 30 de zile se primeşte subvenţia constând într-un utilaj industrial a cărui durată de viaţă utilă este stabilită la 5 ani. După 2 ani de utilizare utilajul nu mai este necesar, situaţie în care acesta se vinde la preţul de Se descarcă gestiunea şi se încasează contravaloarea utilajului vândut prin contul de la bancă.

  Amortizarea s-a calculat după sistemul liniar. Pentru eventualele defecţiuni constatate de clienţi în perioada de garanţie se constituie, pornind de la defecţiunile din anii precedenţi, provizioane pentru garanţii în sumă de În anul următor se efectuează cheltuieli cu reparaţiile în perioada de garanţie astfel: Dobânda se plăteşte anual, iar creditul se rambursează proporţional constant în fiecare an.

  În anul III datorită unor dificultăţi financiare nu poate fi rambursată rata scadentă şi nici dobânda aferentă. În anul V se rambursează în condiţii normale rata scadentă şi dobânda. O societate comercială înregistrează, conform devizului, cheltuieli de dezvoltare materiale, salarii etc.

  După 2 ani se vinde lucrarea de dezvoltare la preţul de Durata de viaţă utilă este stabilită la 5 ani. Se înregistrează cheltuieli de dezvoltare efectuate cu ocazia realizării unui prototip de forţe proprii în sumă de Durata de viaţă utilă 5 ani. Tirajul acestor monede este de 1. Întregul tiraj de de exemplare este de calitate proof.

  În , au fost emise și puse în circulație noi cupuri, cu valori nominale de 1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 de bani. Aceste au aceleași dimensiuni și elemente grafice ca vechile emisiuni, unica deosebire este noua formă a stemei României, devenită obligatorie, începând cu anul Elementele de siguranță ale bancnotelor sunt: banda iridiscentă, firul de siguranță, filigranul, fereastra transparentă, imprimarea în relief, microperforațiile de la 50 de lei în sus.

  Pentru bancnota cu valoarea nominală de 10 lei au fost două emisiuni diferite și , având nuanțe de culoare și elemente de securitate diferite. În , au fost emise și puse în circulație noi cupuri, cu valori nominale de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 de lei, de lei, de lei și de lei. Aceste bancnote au aceleași dimensiuni și elemente grafice ca vechile emisiuni, unica deosebire este noua formă a stemei României, devenită obligatorie, începând cu anul Bancnotele purtând noua stemă au înscrisă pe avers data de 1 ianuarie În data de 30 iulie , Consiliul de Administrație al BNR a anunțat, în urma ședinței, că începând cu anul , se va introduce în circulație bancnota cu valoare nominală de 20 de lei, pe fața acesteia aflându-se portretul Ecaterinei Teodoroiu.

  În , cu prilejul Centenarului monedei naționale , serviciile poștale românești au pus în circulație o serie de 2 mărci poștale , cu valorile nominale de 55 bani și respectiv de 1,20 lei. Numerar în circulație, agregatul M0. Se poate observa cum BNR creează lei, crescând prețurile în general în economie.

  Coroană feroeză · Coroană islandeză · Coroană norvegiană. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Pentru alte sensuri, vedeți Leu dezambiguizare. Löwenthaler olandez Taler-leu emis în Articole principale: Taler și Taler-leu. Articol principal: Monedă Sadagura. Articol principal: Stema României. Guvernul României. Accesat în 14 mai Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de leu românesc. Automobile Construcții Minerit Industria petrolului Armament. Comunicații Telefonie mobilă Internet Turism.

  Energie geotermică Energie hidroelectrică Gaze naturale Energie nucleară Energie solară Energie eoliană. Salariul minim pe economie în România Salariul mediu în economia României. Informații bibliotecare GND : Spații de nume Articol Discuție.

  Vizualizări Lectură Modificare Modificare sursă Istoric. Pagina principală Schimbări recente Cafenea Articol aleatoriu Facebook. Ce trimite aici Modificări corelate Trimite fișier Pagini speciale Navigare în istoric Informații despre pagină Citează acest articol Element Wikidata.

  Wikimedia Commons. Banca Națională a României. Modifică text. Acest articol face parte din seria Însemnele României. Imnul României. Decorațiile României. Timbrele României. Însemnele regalității române. Culoare predominantă: verde. Culoare predominantă: violet. Pe față se află portretul compozitorului George Enescu , iar pe verso Ateneul Român precum și un pian și un fragment de partitură muzicală. Culoare predominantă: roșu. Pe față se află portretul pictorului Nicolae Grigorescu , iar pe verso o casă țărănească și un fragment dintr-o pictură de-a sa.

  Culoare predominantă: galben. Pe față se află portretul aviatorului și inventatorului Aurel Vlaicu , iar pe verso Avionul Vlaicu II și un cap de vultur. Culoare predominantă: albastru.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *