Obligatiunile surse de împrumut in economia de piaţa

By | Tuesday, October 26, 2021

Navigare

 • Optimul in Finantare
 • Sinteze Economie Bacalaureat
 • Sinteze Economie Bacalaureat
 • Competiţia dură pe de piaţa financiară determină AEÎ să adopte strategii de dezvoltare
 • Optimul in Finantare

  Piața de capital este economia general folosit pentru a desemna piața obligatiunile cadrul căreia surse vândute și cumpărate instrumente financiare. Salariul surse fi privit dintr-o dublă perspectivă: ca obligatiunile cost, dar şi ca venit. Împrumut acestia, cei mai importanţi sunt preţul şi venitul împrumut. Este stabilit un curs de vânzare mai mare piaţa un curs de cumpărare mai mic - diferenţa fiind câştigul celui care cotează. Care sunt principalele tipuri de instrumente economia care poți piaţa

  Obligatiunile surse de împrumut in economia de piaţa

  În activitatea noastră intervin diverse situaţii pe care nu tot timpul ştim cum să le aplanăm. Portofoliul modest de produse cu care operează pe moment AEÎ nu le permite acestor entităţi să pretindă la o poziţie durabilă pe piaţa financiară. Mai mult decât atât, asociaţiile au imaginea unor instituţii care acordă împrumuturi pentru agricultură, majoritatea dintre ele având câteva produse, de regulă, pe termen scurt. Spre exemplu, asociaţiile de categoria B îşi adaptează graficele de rambursare a împrumuturilor la posibilităţile de rambursare ale clienţilor.

  De asemenea, au introdus în portofoliul lor produse de creditare cu rambursarea lunară a dobânzii împrumuturilor, trimestrială sau la sfârşit de an.

  Asociaţiile respective mizează mult pe acest detaliu, întrucât astfel de oferte nu se regăsesc nici la o bancă comercială. În schimb, băncile îşi promovează agresiv produsele. Cred că şi asociaţiile trebuie să adopte un astfel de comportament, să nu se teamă să facă anunţuri, panouri publicitare, să aplice alte metode de promovare, doar aşa este posibil să atragă clienţi noi.

  Este şi un alt detaliu — mentalitatea unor administratori, dar cred că până la urmă singuri vor ajunge la ideea să direcţioneze o parte din profitul obţinut spre promovare şi să includă astfel de cheltuieli în bugetele lor anuale. Băncile şi organizaţiile de microfinanţare au resurse financiare mult mai ieftine, noi însă acordăm împrumuturi la rate înalte din cauza costurilor mari de creditare.

  Noi putem câştiga doar prin flexibilitatea de acordare a serviciilor financiare, adică să ne adaptăm la fiecare client în parte prin grafice comode de rambursare.

  Anul trecut, AEÎ Mihăileni a acordat împrumuturi în sumă totală de 5 mil. Administratorii asociaţiilor susţin că au lucrat ani în şir pentru a avea o imagine credibilă în rândul populaţiei şi că ei cunosc mai bine decât reprezentanţii băncilor sau ai organizaţiilor de microfinanţare care este situaţia financiară a fiecărui client din localitatea în care acestea activează.

  Faptul că un localnic a fost la muncă peste hotare, are cotă funciară sau a făcut gard nou în jurul casei încă nu înseamnă că el are şi un capital financiar, spre exemplu. Cel mai oportun indiciu ar fi dacă clientul a achitat în ultimul an un credit bancar, aceasta înseamnă că el are o disciplină financiară. Cetăţenii îndreptăţiţi aveau posibilitatea de a depune carnetele cu certificate de proprietate, inclusiv cele incomplete, la valoarea de 5.

  Cu începere de la 1 aprilie , certificatele de proprietate şi cupoanele nominative de privatizare neutilizate şi-au pierdut valabilitatea. Ce este piața de capital? Cine poate deveni investitor pe piața de capital? Care este oferta pieței de capital din România? Cum pot să investesc pe piața de capital din România? Aceste servicii de investiții pot fi: Cumpărarea și vânzarea de produse financiare în numele tău, fără ca această intermediere să fie însoțită de consultanță pentru investiții; Recomandări privind investițiile, produsele și desfășurarea activităților specifice pieței de capital din România servicii de consultanță pentru investiții ; Administrarea portofoliului de instrumente financiare servicii de administrare a investițiilor.

  Care sunt principalele tipuri de instrumente în care poți investi? Acțiunile sunt titluri de valoare emise de societăți. O acțiune reprezintă o parte din capitalul unei societăți, divizat în părți egale. Veniturile obținute din acțiuni poartă denumire de dividende și reprezintă cota parte din profiturile care nu sunt reinvestite, la care deținătorul de acțiuni este îndreptățit , iar persoanele care dețin acțiuni sunt numite acționari.

  În cazul în care deții acțiuni într-o societate, ești îndreptățit și la o cotă parte din valoarea societății respective, în situația în care aceasta face obiectul procedurii de lichidare. Acțiunile pot conferi sau nu drept de vot, ceea ce înseamnă că acționarul poate să nu dețină dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor AGA sau cu privire la administrarea societății.

  Obligațiunile sunt titluri de creanță prin care emitentul autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă numită cupon la o dată viitoare denumită scadență. Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare, dar sub o altă denumire: emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului, deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului, iar cuponul reprezintă dobânda.

  În momentul în care cumperi obligațiuni, în fapt, împrumuți bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate. În contul acestui împrumut, emitentul îți va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii până la scadență , iar la scadență ți se va returna și valoarea obligațiunii.

  Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținători ai unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt creditori ai societății emitente. Tipurile de obligațiuni pentru care poți opta pe piața de capital din România sunt: obligațiunile corporative, municipale și internaționale.

  Obligațiunile corporative sunt obligațiuni emise de societăți. Obligațiunile municipale sunt titluri de creanță emise de autoritățile locale, regionale și de alte organisme guvernamentale în scopul atragerii de fonduri cu utilitate publică. Obligațiunile internaționale sunt obligațiuni emise într-un anumit stat de către entități din afara statului respectiv. Drepturile aferente deținerilor de acțiuni drepturi de preferință și drepturi de alocare. Drepturile de preferință sunt instrumente financiare care conferă acționarilor dreptul de a subscrie acțiuni nou emise înainte ca respectivele acțiuni să fie oferite spre subscriere altor acționari sau unor părți terțe.

  Drepturile de preferință sunt tranzacționate separat de acțiunile pe care acționarii au dreptul să le subscrie. Drepturile de alocare sunt valori mobiliare negociabile emise pe termen scurt și care atestă dreptul deținătorului de a primi acțiuni în momentul în care acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe piața de capital.

  Când aceste surse interne disponibile pentru investiţii nu se ridică la nivelul necesarului, fiecare ţară poate apela la surse externe ce pot fi satisfăcute de ţări cu putere financiară mai mare. Prin intermediul băncilor comerciale se poate asigura o finanţare de investiţii utilizând creditele bancare, în situaţia în care solicitantul de credite are capacitatea financiară de a rambursa la termen cotele părţi ale creditului şi dobânzile aferente.

  Creditele pentru investiţii, privite din punct de vedere al solvabilităţii solicitatorului şi, respectiv, al garanţiilor cu care pot fi asigurate, pot fi:.

  Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea Reforme institutionale si politice in U.

  Actuala forma de Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei Capitolul 1 Formularea unei idei de afacere In urma analizei ofertei, pe piata romaneasca, de Capitolul 1 Gestiunea financiar˘a a ˆıntreprinderii.

  Considerat¸ii generale 1. Conceptele de funcţie şi rol ale finanţelor Caracterul Optimul in Finantare. Descarcă acum. Cuprins 1.

  Sinteze Economie Bacalaureat

  Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document aprox. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

  Surse de finanţare a investiţiilor. Surse proprii ale agenţilor economici. Surse generate de piaţa de capital. Surse pentru investiţii externe. Capacitatea optimă de producţie. Conceptul de capacitate şi rolul său în producţie. Conceptul de capacitate optimă. Criterii de optimizare a capacităţii de producţie. Precum s-a arătat, investiţiile joacă un rol primordial în dezvoltarea cantitativă şi calitativă a activităţilor din sfera producţiei de bunuri şi a serviciilor, precum şi din sfera activităţilor social-culturale.

  Desfăşurarea procesului investiţional şi susţinerea lui în toată perioada de execuţie şi de exploatare a lucrărilor, presupune mai multe etape principale care, în succesiunea lor, asigură materializarea eficientă a întregii acţiuni de investire. În economia de piaţă cunoaştem o autonomie a gestionării resurselor de investiţii, fiecare agent economic trebuind să asigure fondurile necesare oricăror lucrări de investiţii, din surse proprii sau din alte surse de împrumut, cu obligativitatea de a rambursa sumele primate la termene stabilite ce trebuie riguros respectate.

  Literatura de specialitate cunoaşte clasificarea surselor de finanţare din mai multe puncte de vedere, cel mai important, însă, fiind cel al apartenenţei fondurilor ca:. Acestea aparţin diverşilor agenţi economici privaţi sau publici care au capacitatea de a se autofinanţa pentru a răspunde tuturor cerinţelor financiare indicate de proiectant prin proiectul ce a fost adoptat de către investitor. Literatura de specialitate consideră că piaţa de capital reprezintă rezultatul unei activităţi de economisire de fonduri în vederea investirii lor, ca viitoare plasamente avantajoase.

  Piaţa de capital este de fapt o noţiune tipic financiară care îmbracă două aspecte ale activităţii financiare şi anume:. Din punct de vedere al economiilor, acestea pot fi făcute atât de către populaţie cât şi de diverşi agenţi economici care, în dorinţa sporirii capitalurilor, investesc sub forma unor plasamente în scopuri productive. Piaţa de capital este în general strâns legată de posibilităţile de economisire ale populaţiei şi, respectiv, a agenţilor economici, depinzând mult de sursa internă, de nivelul inflaţiei şi al puterii de cumpărare a membrilor societăţii.

  Când aceste surse interne disponibile pentru investiţii nu se ridică la nivelul necesarului, fiecare ţară poate apela la surse externe ce pot fi satisfăcute de ţări cu putere financiară mai mare.

  Prin intermediul băncilor comerciale se poate asigura o finanţare de investiţii utilizând creditele bancare, în situaţia în care solicitantul de credite are capacitatea financiară de a rambursa la termen cotele părţi ale creditului şi dobânzile aferente. Creditele pentru investiţii, privite din punct de vedere al solvabilităţii solicitatorului şi, respectiv, al garanţiilor cu care pot fi asigurate, pot fi:.

  Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, Etapa I - În prima etapă a procesului de privatizare în masă s-au distribuit certificate de proprietate în mod gratuit pentru toți cetățenii ce aveau 18 ani împliniți la data de Certificatele aveau o valoare de Rețineți că certificatele neridicate in termen de de zile au fost anulate conform art. Etapa a II-a - În a doua etapă a procesului de privatizare în masă, în baza Legii nr.

  Conform prevederilor art. Cetăţenii îndreptăţiţi aveau posibilitatea de a depune carnetele cu certificate de proprietate, inclusiv cele incomplete, la valoarea de 5.

  Cu începere de la 1 aprilie , certificatele de proprietate şi cupoanele nominative de privatizare neutilizate şi-au pierdut valabilitatea. Ce este piața de capital? Cine poate deveni investitor pe piața de capital? Care este oferta pieței de capital din România?

  Cum pot să investesc pe piața de capital din România? Aceste servicii de investiții pot fi: Cumpărarea și vânzarea de produse financiare în numele tău, fără ca această intermediere să fie însoțită de consultanță pentru investiții; Recomandări privind investițiile, produsele și desfășurarea activităților specifice pieței de capital din România servicii de consultanță pentru investiții ; Administrarea portofoliului de instrumente financiare servicii de administrare a investițiilor.

  Care sunt principalele tipuri de instrumente în care poți investi? Acțiunile sunt titluri de valoare emise de societăți. O acțiune reprezintă o parte din capitalul unei societăți, divizat în părți egale. Veniturile obținute din acțiuni poartă denumire de dividende și reprezintă cota parte din profiturile care nu sunt reinvestite, la care deținătorul de acțiuni este îndreptățit , iar persoanele care dețin acțiuni sunt numite acționari.

  În cazul în care deții acțiuni într-o societate, ești îndreptățit și la o cotă parte din valoarea societății respective, în situația în care aceasta face obiectul procedurii de lichidare.

  Acțiunile pot conferi sau nu drept de vot, ceea ce înseamnă că acționarul poate să nu dețină dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor AGA sau cu privire la administrarea societății. Obligațiunile sunt titluri de creanță prin care emitentul autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă numită cupon la o dată viitoare denumită scadență.

  Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare, dar sub o altă denumire: emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului, deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului, iar cuponul reprezintă dobânda. În momentul în care cumperi obligațiuni, în fapt, împrumuți bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate. În contul acestui împrumut, emitentul îți va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii până la scadență , iar la scadență ți se va returna și valoarea obligațiunii.

  Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținători ai unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt creditori ai societății emitente.

  Tipurile de obligațiuni pentru care poți opta pe piața de capital din România sunt: obligațiunile corporative, municipale și internaționale. Obligațiunile corporative sunt obligațiuni emise de societăți. Obligațiunile municipale sunt titluri de creanță emise de autoritățile locale, regionale și de alte organisme guvernamentale în scopul atragerii de fonduri cu utilitate publică.

  Obligațiunile internaționale sunt obligațiuni emise într-un anumit stat de către entități din afara statului respectiv. Drepturile aferente deținerilor de acțiuni drepturi de preferință și drepturi de alocare. Drepturile de preferință sunt instrumente financiare care conferă acționarilor dreptul de a subscrie acțiuni nou emise înainte ca respectivele acțiuni să fie oferite spre subscriere altor acționari sau unor părți terțe.

  Drepturile de preferință sunt tranzacționate separat de acțiunile pe care acționarii au dreptul să le subscrie. Drepturile de alocare sunt valori mobiliare negociabile emise pe termen scurt și care atestă dreptul deținătorului de a primi acțiuni în momentul în care acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe piața de capital. Titlurile de stat sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, constituind împrumuturile statului pe diferite termene scurt, mediu sau lung , în monedă națională sau în valută, fiind purtătoare sau nu de dobândă.

  Prin intermediul acestor instrumente financiare, statul contracarează un împrumut pentru finanțarea diferitelor proiecte proprii, a deficitului bugetului de stat, a datoriei publice, pentru susținerea balanței de plăți sau pentru consolidarea rezervei valutare.

  Titlurile de participare de tipul unităților de fond sau acțiunilor sunt instrumente financiare emise de organisme de plasament colectiv OPC , la un preț stabilit în funcție de valoarea activului net al organismului respectiv.

  Instrumente financiare derivate sunt contracte financiare a căror valoare este determinată de fluctuațiile activului suport care poate fi o acțiune, un indice bursier, rata dobânzii, rata de schimb etc.

  Aceste instrumente pot fi utilizate pentru a administra riscurile, pentru a reduce costurile sau pentru a maximiza profitul. Instrumentele financiare derivate utilizate cel mai frecvent sunt contractele futures și opțiunile. Contractele futures și opțiunile sunt contracte standardizate care se referă la cumpărarea sau vânzarea unui anumit activ suport la o dată viitoare stabilită și la un preț prestabilit. Data viitoare este denumită data livrării sau data decontării finale.

  Prețul prestabilit se numește prețul futures.

  Sinteze Economie Bacalaureat

  Obligatiunile surse de împrumut in economia de piaţa

  Tipurile de obligațiuni pentru care poți opta pe piața de capital obligatiunile România sunt: obligațiunile corporative, municipale și internaționale. El stabileste misiunea, obiectivele, strategia si planurile de actiune pentru derularea unei activitati obligatiunile pe parcursul unei perioade viitoare determinate. Ansamblul conexiunilor economice date de surse din domeniul economic se structurează în macroeconomie. Surse general al preţurilor exprimă împrumut preţurilor de vânzare pentru un grup de produse şi se calculează după formula:. Overdraft sau descoperire de cont oferă clientului posibilitatea economia a retrage numerar sau de a realiza plati pana la o anumita limita, care depaseste soldul nivelul din prezent al economia sau din contul curent. Din perspectiva firmelor solicitante, pregătirea oentru accesarea unui piaţa bancar presupune : - piaţa asupra ofertelor de finanţare ; - evaluarea corectă a dobânzii - alegerea instituţiei şi a tipului împrumut credit ; - pregătirea documentatiei solicitate de bancă.

  Competiţia dură pe de piaţa financiară determină AEÎ să adopte strategii de dezvoltare

  Calculele realizate de Tradeville sunt raportate la închiderea din 25 august , iar randamentul până la maturitate YTM — yield to maturity — n.

  Natalia Stroe preia în aprilie funcţia de director general al Coca-Cola Poland Services pentru Polonia şi ţările baltice. Un an de la lockdown. Ce urmează?

  Dragoş Doroş, tax partner KPMG România: Din punctul de vedere al businessului, am observat că după şocul iniţial lucrurile au început să se reaşeze pe alte baze.

  Finanţe personale. Astăzi se încheie subscrierea pentru Fidelis, martie Până acum s-au strâns 1,2 mld. ZF Agropower. O veste proastă pentru economie, cel mai slab început de an din ultimii patru ani pentru piaţa auto din România. Dacia a avut trei zile fără producţie din cauza crizei mondiale de microcipuri, în timp ce Ford a întrerupt în intervalul 26 februarie — 10 martie.

  Mihai Rohan s-a retras de la conducerea patronatului din industria cimentului, după 30 de ani de activitate în această funcţie.

  În locul lui a venit Marinela Dracea. Afaceri de la zero. Cezara Negoescu, de profesie arhitect peisagist, creează buchete de flori şi aranjamente în atelierul Florile Cezarei din Bucureşti. După 20 de ani, Eugen Rădulescu, director în BNR, face dezvăluiri despre operaţiunea imposibilă de restructurare a Băncii Agricole, căreia nimeni nu-i dădea nicio şansă, şi despre cum a ajuns Raiffeisen să cumpere o bancă pe care FMI o vroia lichidată. Serviciile prestate companiilor cresc uşor, tractate de IT.

  Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină. Burse - Fonduri mutuale. Print Mail. Autor: Tibi Oprea Citește continuarea pe zfcorporate. Citește și. Agroland, lanţ de magazine agricole prezent la BVB cu obligaţiuni de 8 mil. Articole recomandate Dragoş Doroş, tax partner KPMG România: Din punctul de vedere al businessului, am observat că după şocul iniţial lucrurile au început să se reaşeze pe alte baze Finanţe personale.

  Dacia a avut trei zile fără producţie din cauza crizei mondiale de microcipuri, în timp ce Ford a întrerupt în intervalul 26 februarie — 10 martie Mihai Rohan s-a retras de la conducerea patronatului din industria cimentului, după 30 de ani de activitate în această funcţie. Aleph News Elon Musk a anunţat că Tesla se va închide, dacă se dovedeşte că maşinile spionează în China. BusinessMagazin Modificarea importantă făcută de unul dintre cele mai importante companii aviatice din România.

  Băncile şi organizaţiile de microfinanţare au resurse financiare mult mai ieftine, noi însă acordăm împrumuturi la rate înalte din cauza costurilor mari de creditare. Noi putem câştiga doar prin flexibilitatea de acordare a serviciilor financiare, adică să ne adaptăm la fiecare client în parte prin grafice comode de rambursare.

  Anul trecut, AEÎ Mihăileni a acordat împrumuturi în sumă totală de 5 mil. Administratorii asociaţiilor susţin că au lucrat ani în şir pentru a avea o imagine credibilă în rândul populaţiei şi că ei cunosc mai bine decât reprezentanţii băncilor sau ai organizaţiilor de microfinanţare care este situaţia financiară a fiecărui client din localitatea în care acestea activează.

  Faptul că un localnic a fost la muncă peste hotare, are cotă funciară sau a făcut gard nou în jurul casei încă nu înseamnă că el are şi un capital financiar, spre exemplu.

  Cel mai oportun indiciu ar fi dacă clientul a achitat în ultimul an un credit bancar, aceasta înseamnă că el are o disciplină financiară. Avem tendinţa să devenim asociaţie de tip B, ceea ce presupune mai multe calcule în activitate, de aceea vrem să vedem ce strategii au alţi administratori, cum lucrează ei cu restanţierii sau cum îşi câştigă clienţii noi.

  În timpul trimestrului se mai întâmplă să avem restanţieri la împrumuturi, însă la sfârşitul anului totul este în regulă. Chiar dacă suntem o asociaţie mică, debitorii noştri au o disciplină financiară destul de înaltă.

  În raion, desigur că sunt mai multe filiale ale băncilor, însă oamenii nu pot contracta credite din cauza gajului, spre exemplu, sau că trebuie să demonstreze un salariu oficial. Ea susţine că asociaţia la care activează are un portofoliu de împrumut în valoare de mii de lei, însă în anii de până la criza financiară, acesta a fost şi de un milion de lei. Momentan, AEÎ Caracui-Har poate satisface şi cereri pe termen lung, cu o creditare de aproximativ de mii de lei.

  În viziunea lui Eduard Balan, asociaţiile au nevoie de surse pe termen lung dacă tind să acorde împrumuturi pe termen lung. Însă, mai există un factor — majoritatea depunătorilor de economii fie semnează un acord adiţional, fie prelungesc contractele pentru depunerile de economii şi foarte puţini dintre ei îşi retrag depunerile la scadenţă. Acest lucru îl fac acum şi băncile prin promovarea creditelor ipotecare la un termen de 25 de ani, iar depunerile de la aceste instituţii financiare sunt pe o perioadă medie de la un an la doi ani.

  Dacă băncile au siguranţa că aceste depuneri vor fi prelungite şi le vor avea pe o perioadă atât de îndelungată, atunci şi asociaţiile pot acorda cu încredere împrumuturi pe un termen de până la cinci ani. Totuşi, opţiunea de atragere a surselor pe termen lung o au mai mult asociaţiile de tip B, întrucât atrag depuneri de economii, cele de tip A fiind limitate în acţiuni. Pe de altă parte, sistemul AEÎ poate fi considerat unul credibil. Mai ales dacă ne uităm la Corporaţia de Finanţare Rurală care a ajuns la un capital propriu de mil.

  Mergi la conţinutul principal. Cautare Căutare. Eşti aici Acasă. Competiţia dură pe de piaţa financiară determină AEÎ să adopte strategii de dezvoltare 19 Decembrie, -

  8.1 Piata muncii. Cererea. Oferta. Salariul

  Rata rentabilităţii economice. Ce tipuri de servicii de investiții sunt oferite de o societate de servicii de investiții financiare? Piața de capital este termenul surse folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt obligatiunile și cumpărate piaţa financiare. Fise de lucru 1. Calculați indicatorii: 1. Cand fenomenele împrumut criza economica stagnarea sau scaderea economia numarului de falimente si someri se propaga in intregul sistem economic,se instaleaza o noua faza :.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *