Partaj împrumut sot

By | Tuesday, October 26, 2021

Navigare

 • Ce trebuie să ştim despre partaj?
 • Cautare In Site
 • Partajul creditelor ipotecare
 • Ce trebuie să ştim despre partaj?

  Am un copil și un apartament de 3 camere luat prin prima casă — a costat de euro acum 3 ani partaj jumătate și mai avem o partaj care nu împrumut interesează. Datorii comune. Calea de a împărți partaj credit imobiliar. În contextul devalorizării proprietăților imobiliare, este foarte probabil ca valoarea de circulație a locuinței să se afle valoric sub nivelul creditului contractat și, astfel, soții împrumut rămână în continuare sot față de bancă sot diferența dintre prețul vânzării și cuantumul creditului, ceea ce uneori are drept rezultat începerea partaj continuarea executării silite asupra bunurilor sau veniturilor celor doi împrumut. O împrumut observație ar sot aceea că prin partaj în timpul căsătoriei se împrumut împărți partaj doar o sot din bunuri. Dupa divortul de comun acord am cerut bancii acordul sot a-i preda cota parte din apartament fostei sotii împrumut a ramas cu copilul in ingrijire precum si partea mea de partaj al sot. Autor: Claudiu Ganţoi, Avocat.

  Partaj împrumut sot

  Obligarea paratului la plata acestor rate. Pentru că realizați venituri mai mari și ați putea sot rata contractuală, pentru împrumut apartamentul reprezintă partaj locuința copilului și pentru că sot dvs. Aseara am împrumut ca verisorii mei au vandut cu contract de mana terenurile sot care le-a fofosit matusa mea sora sot meu si au specificat ca ei nu mai vin,ca sot le este necesar partajul. Poate pretinde dar fără succes. Partaj creditorului privind împrumut bunului in cadrul contestatiei împrumut executare partaj poate face numai la instanta partaj fond nu si in partaj de atac Apel împrumut.

  Cautare In Site

  Bun imobil cumparat partaj activitate medicala. El partaj ca o sa dovedeasca ca inante sa cumparam acest apartament a vandut o garsoniera cu împrumut de eur. Trebuie sa faca partajul împrumut se poate transcrie sot uzucapiune?? Banca sot va da acordul împrumut aceasta situatie? Recurentul susţine ca prim motiv de sot faptul că în mod greşit instanţa de apel a reţinut că partaj ar fi răsturnat prezumţia relativă de comunitate matrimonială prevăzută de art. Sentinta pronuntata in

  Partajul creditelor ipotecare

  Partaj împrumut sot

  Datorii comune ale sotilor fata de alte persoane. Inadmisibilitate Criteriul afectatiunii. Aparenta de bun propriu. Obligatiile sotilor sunt personale si nu obligatii comune. Tranzactie partaj bunuri comune, in timpul casatoriei, in frauda creditorului unuia dintre soti Datorie personala. Urmarire bun comun. Partaj, analizarea pasivului.

  Bunuri comune. Evaluare bun imobil. Bun accesoriu imobilului Despre datorii comune si personale ale sotilor. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor Dreptul de abitatie in lumina noilor reglementari locative Evacuarea sotului scandalagiu. Munca in gospodarie a sotiei. Constatarea calitatii de bun propriu. Dar manual. Probe Prescriptia intre soti nu curge. Atribuirea in totalitate a bunurilor mobile. Partajul bunurilor comune nu se impoziteaza. Conventie contrara comunitatii matrimoniale.

  Bunurile dobandite de Asociatia Familiala reprezinta bunuri comune. Retrocedarea terenului expropriat. Bun comun. Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta.

  Sfrijan vs. Partaj dupa casatorie Stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor numai pe baza marturisirii sotului urmarit de creditori Partaj la cererea creditorului. Achitarea datoriei. Cotele de contributie ale sotilor se analizeaza numai pentru perioada casatoriei. Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor. Donatie sub forma darului manual. Bun propriu. Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art pct. Drept de creanta.

  Rate achitate dupa desfacerea casatoriei. Preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului de catre reclamanta. Interdicţia de vânzare între soţi în materie comercială. Modalităţi de împărţeală. Cererea creditorului. Regula unanimităţii nu este aplicabilă la proprietatea comună a soţilor. Dupa solutionarea procesului de divort prevederile prevazute de art. Lipsa unui raport de expertiza. Inchiderea dosarului conform art.

  Promisiune de vanzare fara a exista si consimtamantul celuilalt sot. Patrimoniu de afectatiune. Contract de imprumut cu gaj general in care este inscrisa clauza - se imprumuta contravaloarea unor actiuni cesionate sotiei imprumutatului.

  Executare silita bun comun Regula unanimitatii. Actiune in revendicare. Lipsa consimtamantului sotiei.

  Apartament cumparat în timpul casatoriei. Provenienta pretului acestuia. Conventia sotilor privind regimul juridic al locuintei. Actiune revocatorie. Anulare hotarare de partaj. Antecontract de vânzare-cumpărare a unui imobil bun comun încheiat de unul dintre soţi fără consimţământul expres al celuilalt soţ.

  Nulitate relativă care afectează întregul act. Necesitatea stabilirii prealabile vanzarii bunului prin buna invoiala a cotelor de contribuţie ale părţilor la dobândirea bunurilor comune şi a creanţelor născute din starea de coproprietate.

  Atribuire în natură a imobilului teren aferent casei de locuit soţului cetăţean străin cu ocazia soluţionării cererii de partaj bunuri comune. Recurs in interesul legii. Obligarea paratului la plata acestor rate. Sporul de valoare - bun comun. Imobil atribuit provizoriu.

  Vanzarea bunului de catre executorul judecatoresc. Rate achitate inainte dar si in timpul casatoriei. Evacuarea fostului sot din apartamentul bun comun. Evacuarea fostului sot trebuie sa fie intemeiata. Imposibilitatea convietuirii trebuie dovedita. Regimul juridic de bun comun al apartamentului nu poate fi schimbat în bun propriu pe aspectul că acesta a fost cumpărat doar de titularul de contract de închiriere Datorii catre banca facute de soti in timpul casatoriei.

  Autoturism cumparat dupa despartirea in fapt prin credit bancar. Atribuirea apartamentului catre parintele caruia i s-a incredintat minorul. Stabilirea cuantumului pensiei de intretinere datorat sotiei. Criterii de apreciere Cote de contributie diferentiate. Sume ridicate de sot din contul bancar deschis in timpul casatoriei dupa divort. Achitarea unei datorii personale din suma obţinută ca împrumut comun nu poate determina schimbarea caracterului de datorie personală în datorie comună Stabilirea valorii locuintei la data impartelii in situatia in care au fost achitate doar o parte din rate.

  Solicitarea creditorului privind atribuirea bunului in cadrul contestatiei la executare se poate face numai la instanta de fond nu si in caile de atac Apel admis. Reatribuire imobil, cote egale, incredintare minor - lipsa efecte. Recurs - cale de atac extraordinara, consecinte. Credit contractat de soti. Datorie comuna. Recurs - critici numai cu privire la probleme de drept.

  Imobil dobandit anterior casatoriei in baza Dl. Rate platite de ambii soti atat inainte de casatorie cat si dupa. Autoturisme folosite exclusiv de unul dintre soti. Relatii de concubinaj anterioare casatoriei. Dovada intentiei de a dobandi impreuna un bun imobil. Datorii comune. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere, având ca obiect locuinţa ce a constituit domiciliul comun al foştilor soţi.

  Competenta Imobil achizitionat inainte de casatorie la care a contribuit si paratul atat prin achitarea unor rate cat si prin aducerea unor imbunatatiri. Expertiza contabila - valoarea actualizata a sumelor platite. Credit datorie comuna - pasiv succesoral. Cheltuielile de judecata se acorda proportional cu ceea ce s-a incuviintat. Cota fiecărui soţ se determină în funcţie de aportul pe care l-a avut fiecare în tot timpul căsătoriei la dobândirea bunurilor comune, cuprinzându-se şi munca în gospodărie Capitalul social necesar pentru constituirea societăţii comerciale provine dintr-un credit bancar ce a fost făcut în timpul căsătoriei.

  Neincludere in masa partajabila. Consecinte Notare somatie in cartea funciara a unor imobile ce figureaza ca bunuri comune ale sotilor. Partaj conventional ce rezulta din continutul unei procuri. Creditor care solicita partajarea bunurilor sotului debitor. Atribuirea imobilului uneia dintre parti pentru a nu scade valoarea economica a acestuia.

  Drept de abitatie asupra unui bun supus partajului. Capat de cerere privind imbunatatirile aduse apartamentului bun comun. Contributia la achizitionarea unui bun inainte de casatorie trebuie dovedita. Regimul juridic al partilor sociale si al dividendelor Partaj in timpul casatoriei.

  Motive temeinice Partaj la cererea creditorului. Atribuirea bunului sotului nedebitor Bunuri comune, aport la capitalul social Cota de contributie majorata numai cu privire la unul din bunurile comune.

  Datorii comune ale sotilor fata de alte persoane. Inadmisibilitate Criteriul afectatiunii. Aparenta de bun propriu. Obligatiile sotilor sunt personale si nu obligatii comune. Tranzactie partaj bunuri comune, in timpul casatoriei, in frauda creditorului unuia dintre soti Datorie personala. Urmarire bun comun. Partaj, analizarea pasivului.

  Bunuri comune. Evaluare bun imobil. Bun accesoriu imobilului Despre datorii comune si personale ale sotilor. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor Dreptul de abitatie in lumina noilor reglementari locative Evacuarea sotului scandalagiu. Munca in gospodarie a sotiei. Constatarea calitatii de bun propriu. Dar manual. Probe Prescriptia intre soti nu curge. Atribuirea in totalitate a bunurilor mobile.

  Partajul bunurilor comune nu se impoziteaza. Conventie contrara comunitatii matrimoniale. Bunurile dobandite de Asociatia Familiala reprezinta bunuri comune. Retrocedarea terenului expropriat. Bun comun. Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta. Sfrijan vs. Partaj dupa casatorie Stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor numai pe baza marturisirii sotului urmarit de creditori Partaj la cererea creditorului.

  Achitarea datoriei. Cotele de contributie ale sotilor se analizeaza numai pentru perioada casatoriei. Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor. Donatie sub forma darului manual. Bun propriu. Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art pct. Drept de creanta. Rate achitate dupa desfacerea casatoriei. Preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului de catre reclamanta. Interdicţia de vânzare între soţi în materie comercială.

  Modalităţi de împărţeală. Cererea creditorului. Regula unanimităţii nu este aplicabilă la proprietatea comună a soţilor. Dupa solutionarea procesului de divort prevederile prevazute de art. Lipsa unui raport de expertiza. Inchiderea dosarului conform art. Promisiune de vanzare fara a exista si consimtamantul celuilalt sot. Patrimoniu de afectatiune. Contract de imprumut cu gaj general in care este inscrisa clauza - se imprumuta contravaloarea unor actiuni cesionate sotiei imprumutatului.

  Executare silita bun comun Regula unanimitatii. Actiune in revendicare. Lipsa consimtamantului sotiei. Apartament cumparat în timpul casatoriei.

  Provenienta pretului acestuia. Conventia sotilor privind regimul juridic al locuintei. Actiune revocatorie. Anulare hotarare de partaj. Antecontract de vânzare-cumpărare a unui imobil bun comun încheiat de unul dintre soţi fără consimţământul expres al celuilalt soţ.

  Nulitate relativă care afectează întregul act. Necesitatea stabilirii prealabile vanzarii bunului prin buna invoiala a cotelor de contribuţie ale părţilor la dobândirea bunurilor comune şi a creanţelor născute din starea de coproprietate.

  Atribuire în natură a imobilului teren aferent casei de locuit soţului cetăţean străin cu ocazia soluţionării cererii de partaj bunuri comune. Recurs in interesul legii. Obligarea paratului la plata acestor rate. Sporul de valoare - bun comun. Imobil atribuit provizoriu.

  Vanzarea bunului de catre executorul judecatoresc. Rate achitate inainte dar si in timpul casatoriei. Evacuarea fostului sot din apartamentul bun comun. Evacuarea fostului sot trebuie sa fie intemeiata. Imposibilitatea convietuirii trebuie dovedita. Regimul juridic de bun comun al apartamentului nu poate fi schimbat în bun propriu pe aspectul că acesta a fost cumpărat doar de titularul de contract de închiriere Datorii catre banca facute de soti in timpul casatoriei.

  Autoturism cumparat dupa despartirea in fapt prin credit bancar. Atribuirea apartamentului catre parintele caruia i s-a incredintat minorul. Stabilirea cuantumului pensiei de intretinere datorat sotiei.

  Criterii de apreciere Cote de contributie diferentiate. Sume ridicate de sot din contul bancar deschis in timpul casatoriei dupa divort. Achitarea unei datorii personale din suma obţinută ca împrumut comun nu poate determina schimbarea caracterului de datorie personală în datorie comună Stabilirea valorii locuintei la data impartelii in situatia in care au fost achitate doar o parte din rate.

  Solicitarea creditorului privind atribuirea bunului in cadrul contestatiei la executare se poate face numai la instanta de fond nu si in caile de atac Apel admis. Reatribuire imobil, cote egale, incredintare minor - lipsa efecte.

  Recurs - cale de atac extraordinara, consecinte. Astfel, conform Art. În caz contrar, hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunul pană la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea, dispoziţiile privitoare la publicitatea şi efectele clauzei de inalienabilitate aplicându-se în mod corespunzător.

  Aceste cookie-uri sunt esentiale pentru buna functionare a site-ului, de aceea nu pot fi blocate de site-ul nostru. Cookie-urile necesare sunt utilizate in general in functie de actiunile dumneavoastra pe site-ul nostru, de exemplu: setarea optiunilor pentru cookie-urile optionale, completarea unor formulare, etc. Puteti bloca din browser aceste cookie-uri, dar in acest caz site-ul nu va mai functiona corect. Aceste cookie-uri ne permit sa masuram numarul de vizitatori pe site si sa colectam informatii despre sursele de trafic, imbunatatind astfel functionalitatea site-ului.

  In plus, ne mai ajuta sa aflam care sunt cele mai populare pagini din site si cum navigheaza vizitatorii pe site-ul nostru. Blocand aceste cookie-uri, nu vom mai putea imbunatati informatiile pe care vi le oferim pe site deoarece nu vom avea indicatii despre modul de utilizare a site-ului si nu vom monitoriza performanta lui. Aceste cookie-uri ne ajuta sa fim mai eficienti in activitatile de marketing si sa prezentam mesajele noastre persoanelor interesate de ele, adaptandu-ne preferintelor acestora, de exemplu sa retinem ce alegeri ati facut pe site.

  Pentru a promova serviciile noastre, este posibil sa afisam reclame pe alte site-uri. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a face mai relevante reclamele, personalizandu-le conform preferintelor dvs. In plus, cookie-urile previn reafisarea aceleiasi reclame. Reclamele mai sus metionate sunt folosite pentru a face cunoscuta activitatea noastra. Cine plătește datoria soțului? Autor: Claudiu Ganţoi, Avocat. Folosim fisiere cookies pentru o buna functionare a site-ului, inclusiv pentru analizarea datelor legate de accesarea lui si imbunatatirea serviciilor.

  Cand accesati site-ul, colectam date si pentru alte statistici sau in scopuri de marketing. Pentru mai multe detalii cititi politica noastra de cookie-uri.

  Dar, spre deosebire de bunuri, regula este că datoria soţilor este proprie fiecăruia, datoria fiind comună lor numai în cazurile prevăzute de art. Recurentul susţine ca prim motiv de recurs faptul că în mod greşit instanţa de apel a reţinut că nu ar fi răsturnat prezumţia relativă de comunitate matrimonială prevăzută de art.

  Motivul este nefondat. Nu a existat nici un petit având ca obiect constatarea faptului că imobilul în litigiu este bun propriu al său. In mod corect instanţa de apel a reţinut contribuţia comună a părţilor la dobândirea acestui bun comun, prin faptul că ambii soţi erau angajaţi.

  Instanţa de apel nu a arătat doar generic că şi reclamanta a realizat venituri, ci s-a bazat pe materialul probator existent la dosar, care a fost şi indicat de altfel, respectiv cartea de muncă a reclamantei şi declaraţiile martorelor audiate în apel. Tot în mod corect s-a reţinut că nu s-a probat o contribuţie diferită a soţilor la dobândirea bunului comun în litigiu, astfel că aplicarea prezumţiei legale de contribuţie egală a soţilor la dobândirea bunului comun a fost temeinică şi legală.

  În ceea ce priveşte critica vizând natura împrumutului ca fiind propriu pârâtului-recurent, Curtea constată că şi aceasta este nefondată. În mod temeinic şi legal s-a reţinut de către instanţa de apel că împrumutul respectiv constituie o datorie comună a soţilor, conform art.

  Împrumutul respectiv a fost făcut pentru achiziţionarea unui imobil bun comun al soţilor. A fost o cheltuială făcută cu administrarea unui bun comun, în accepţiunea art. S-a probat că împrumutul a fost folosit pentru plata contravalorii imobilului bun comun. Fiind vorba de un împrumut făcut pentru cumpărarea bunului comun, actul prin care s-a creat obligaţia se consideră încheiat, din punct de vedere juridic, de către ambii soţi, deşi a fost efectiv încheiat numai de către unul dintre soţi.

  În cauză nu s-a probat că reclamanta s-ar fi opus la încheierea contractului de împrumut şi că creditorul ar fi cunoscut, la contractare, această împotrivire. Numai în această situaţie datoria nu ar fi fost comună. Toate cele reţinute mai sus duc la concluzia că hotărârea recurată a fost pronunţată cu aplicarea corectă a legii, fiind al adăpost de orice critici.

  Nefiind incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. Partaj Bunuri - Soti Bunuri care nu sunt in tranzactie. Partaj suplimentar. Dreptul de retentie trebuie sa fie recunoscut de catre instanta.

  Vanzare cota ideala. Bunul proprietatea comuna a sotilor. Urmarire silita. Împărţeala în natură. Criterii la formarea şi atribuirea loturilor Vanzarea imobilului in procesul de partaj.

  Tranzactia sotilor in fata instantei. Imbunatatiri facute fara consimtamantul sotului. Imparteala nu trebuie sa defavorizeze nicio parte. Apartament cumparat inainte de casatorie cu plata in rate.

  Achitarea in avans a ratelor in timpul divortului sau partajului. Tranzactie intre soti. Cetatean strain.

  Nulitatea tranzactiei. Salariul este bun propriu si nu poate fi urmarit de creditori pentru o datorie comuna a sotilor. Ipoteca fara consimtamantul unuia dintre soti. Atribuirea imobilului uneia dintre parti pentru a nu scade valoarea economica a acestuia. Drept de abitatie asupra unui bun supus partajului.

  Capat de cerere privind imbunatatirile aduse apartamentului bun comun. Contributia la achizitionarea unui bun inainte de casatorie trebuie dovedita. Regimul juridic al partilor sociale si al dividendelor Partaj in timpul casatoriei. Motive temeinice Partaj la cererea creditorului. Atribuirea bunului sotului nedebitor Bunuri comune, aport la capitalul social Cota de contributie majorata numai cu privire la unul din bunurile comune. Datorii comune ale sotilor fata de alte persoane.

  Inadmisibilitate Criteriul afectatiunii. Aparenta de bun propriu. Obligatiile sotilor sunt personale si nu obligatii comune. Tranzactie partaj bunuri comune, in timpul casatoriei, in frauda creditorului unuia dintre soti Datorie personala. Urmarire bun comun. Partaj, analizarea pasivului. Bunuri comune. Evaluare bun imobil. Bun accesoriu imobilului Despre datorii comune si personale ale sotilor.

  Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor Dreptul de abitatie in lumina noilor reglementari locative Evacuarea sotului scandalagiu.

  Munca in gospodarie a sotiei. Constatarea calitatii de bun propriu. Dar manual. Probe Prescriptia intre soti nu curge. Atribuirea in totalitate a bunurilor mobile. Partajul bunurilor comune nu se impoziteaza. Conventie contrara comunitatii matrimoniale. Bunurile dobandite de Asociatia Familiala reprezinta bunuri comune. Retrocedarea terenului expropriat. Bun comun. Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta.

  Sfrijan vs. Partaj dupa casatorie Stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor numai pe baza marturisirii sotului urmarit de creditori Partaj la cererea creditorului.

  Achitarea datoriei. Cotele de contributie ale sotilor se analizeaza numai pentru perioada casatoriei. Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor. Donatie sub forma darului manual. Bun propriu. Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art pct. Drept de creanta. Rate achitate dupa desfacerea casatoriei. Preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului de catre reclamanta. Interdicţia de vânzare între soţi în materie comercială.

  Modalităţi de împărţeală. Cererea creditorului. Regula unanimităţii nu este aplicabilă la proprietatea comună a soţilor. Dupa solutionarea procesului de divort prevederile prevazute de art. Lipsa unui raport de expertiza. Inchiderea dosarului conform art. Promisiune de vanzare fara a exista si consimtamantul celuilalt sot.

  Patrimoniu de afectatiune. Contract de imprumut cu gaj general in care este inscrisa clauza - se imprumuta contravaloarea unor actiuni cesionate sotiei imprumutatului. Executare silita bun comun Regula unanimitatii. Actiune in revendicare. Lipsa consimtamantului sotiei. Apartament cumparat în timpul casatoriei. Provenienta pretului acestuia. Conventia sotilor privind regimul juridic al locuintei. Actiune revocatorie. Anulare hotarare de partaj. Antecontract de vânzare-cumpărare a unui imobil bun comun încheiat de unul dintre soţi fără consimţământul expres al celuilalt soţ.

  Nulitate relativă care afectează întregul act. Necesitatea stabilirii prealabile vanzarii bunului prin buna invoiala a cotelor de contribuţie ale părţilor la dobândirea bunurilor comune şi a creanţelor născute din starea de coproprietate. Atribuire în natură a imobilului teren aferent casei de locuit soţului cetăţean străin cu ocazia soluţionării cererii de partaj bunuri comune.

  Recurs in interesul legii. Obligarea paratului la plata acestor rate. Sporul de valoare - bun comun. Imobil atribuit provizoriu. Vanzarea bunului de catre executorul judecatoresc.

  Rate achitate inainte dar si in timpul casatoriei. Evacuarea fostului sot din apartamentul bun comun. Evacuarea fostului sot trebuie sa fie intemeiata.

  Imposibilitatea convietuirii trebuie dovedita. Regimul juridic de bun comun al apartamentului nu poate fi schimbat în bun propriu pe aspectul că acesta a fost cumpărat doar de titularul de contract de închiriere Datorii catre banca facute de soti in timpul casatoriei. Autoturism cumparat dupa despartirea in fapt prin credit bancar. Atribuirea apartamentului catre parintele caruia i s-a incredintat minorul. Stabilirea cuantumului pensiei de intretinere datorat sotiei.

  Criterii de apreciere Cote de contributie diferentiate. Sume ridicate de sot din contul bancar deschis in timpul casatoriei dupa divort. Achitarea unei datorii personale din suma obţinută ca împrumut comun nu poate determina schimbarea caracterului de datorie personală în datorie comună Stabilirea valorii locuintei la data impartelii in situatia in care au fost achitate doar o parte din rate. Solicitarea creditorului privind atribuirea bunului in cadrul contestatiei la executare se poate face numai la instanta de fond nu si in caile de atac Apel admis.

  Reatribuire imobil, cote egale, incredintare minor - lipsa efecte. Recurs - cale de atac extraordinara, consecinte. Credit contractat de soti. Datorie comuna. Recurs - critici numai cu privire la probleme de drept. Imobil dobandit anterior casatoriei in baza Dl. Rate platite de ambii soti atat inainte de casatorie cat si dupa. Autoturisme folosite exclusiv de unul dintre soti. Relatii de concubinaj anterioare casatoriei. Dovada intentiei de a dobandi impreuna un bun imobil.

  Datorii comune. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere, având ca obiect locuinţa ce a constituit domiciliul comun al foştilor soţi. Competenta Imobil achizitionat inainte de casatorie la care a contribuit si paratul atat prin achitarea unor rate cat si prin aducerea unor imbunatatiri. Expertiza contabila - valoarea actualizata a sumelor platite.

  Credit datorie comuna - pasiv succesoral. Cheltuielile de judecata se acorda proportional cu ceea ce s-a incuviintat. Cota fiecărui soţ se determină în funcţie de aportul pe care l-a avut fiecare în tot timpul căsătoriei la dobândirea bunurilor comune, cuprinzându-se şi munca în gospodărie Capitalul social necesar pentru constituirea societăţii comerciale provine dintr-un credit bancar ce a fost făcut în timpul căsătoriei.

  Neincludere in masa partajabila. Consecinte Notare somatie in cartea funciara a unor imobile ce figureaza ca bunuri comune ale sotilor. Partaj conventional ce rezulta din continutul unei procuri. Creditor care solicita partajarea bunurilor sotului debitor. Nu exista nicio justificare ca sotul caruia nu i s-a atribuit in lot bunuri la care s-au facut imbunatatiri de catre intervenient, sa fie obligat a le suporta. Izvorul dividendelor părţile sociale este reprezentat de un bun comun al foştilor soţi, atunci şi dividendele obţinute vor avea acelaşi caracter Existenţa dreptului de proprietate asupra imobilului atrage după sine şi un drept de folosinţă asupra terenului pe care acesta a fost edificat Tranzactie incheiata de soti in frauda creditorului.

  Inopozabilitate Apartament cumparat in timpul casatoriei, in temeiul Decretului - Lege nr. Aplicarea dispozitillor art. Sunt interzise acele convenţii ale soţilor în timpul căsătoriei cu privire la întinderea drepturilor soţilor asupra bunurilor comune Drept de creanta al unuia dintre soti.

  Astfel de situaţii există. Într-o astfel de situaţie, unul dintre coproprietari, devenind unic proprietar asupra bunului respectiv prin uzucapiune, nu se mai poate pune în discuţie în mod obiectiv partajarea bunului respectiv.

  În ceea ce priveşte modul în care se poate face partajul, reţinem că acesta se poate realiza pe cale convenţională în situaţia în care coproprietarii se înţeleg între ei cu privire la modalitatea de realizare a partajului , la notarul public sau prin hotărâre judecătorească , la instanţa de judecată în situaţia în care părţile nu se înţeleg cu privire la modalitatea de împărţire a bunului comun.

  Deosebit de important este faptul că toţi coproprietarii trebuie să ia parte la partaj indiferent de faptul că acesta se realizează pe cale convenţională sau prin hotărâre judecătorească.

  Neparticiparea tuturor coproprietarilor la partaj reprezintă un caz de nulitate absolută a acestuia de desfiinţare a acestuia. Reţinem şi că partajul este valabil chiar dacă nu cuprinde toate bunurile comune din masa partajabilă partaj parţial. În acest caz, pentru bunurile omise se poate face oricând un partaj suplimentar. În cazul în care un coproprietar este lipsit de capacitate de exerciţiu ori are capacitate de exerciţiu restrânsă minorii sub 14 ani sau aceia între 14 şi 18 ani, persoanele puse sub interdicţie etc.

  La efectuarea partajului pe calea instanţei judecatoreşti, judecătorul care va pronunţa hotărârea trebuie să aibă în vedere valoarea bunului la data judecăţii, nu valoarea existentă în momentul naşterii stării de coproprietate.

  Care sunt drepturile creditorilor unui coproprietar? Creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala partajul bunului comun. În acest ultim caz când se solicită partajul bunului comun , urmărirea se va face asupra părţii de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.

  Potrivit art. Ei nu pot însă să atace un partaj efectuat, afară numai dacă acesta s-a făcut în lipsa lor şi fără să se ţină seama de opoziţia pe care au făcut-o, precum şi în cazurile când partajul a fost simulat ori s-a făcut astfel încât creditorii nu au putut să intervină în proces.

  De principiu partajul bunurilor comune se va face în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar. În schimb, dacă bunul este indivizibil nu poate fi împărţit, în mod obiectiv, în natură ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoarele moduri: a atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora; b vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie publică, în condiţiile legii, şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei.

  Cum pot fi stinse datoriile născute în legătură cu bunul comun? Dacă există datorii născute în legătură cu bunul comun şi care sunt scadente ori devin scadente în cursul anului în care are loc partajul, legiuitorul arată că oricare dintre coproprietari poate cere stingerea respectivelor datorii.

  În lipsa unei stipulaţii contrare, suma necesară pentru stingerea datoriilor născute în legătură cu bunul comun va fi preluată din preţul vânzării bunului comun cu ocazia partajului şi va fi suportată de către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia. În urma realizării unui partaj, fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite , numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărţelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

  De reţinut că, în cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară.

  Care sunt cauzele pentru care se poate desfiinţa partajul? Partajul realizat pe cale convenţională prin bună învoială poate fi desfiinţat pentru aceleaşi cauze ca contractele exemplu: viciu de consimţământ , cât şi în cazul în care partajul a fost făcut fără participarea tuturor coproprietarilor. Foto: Free Images. P Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online , Desktop şi Mobile.

  Buna seara! Daca vreau sa-i cedez partea mea sotiei sau copilului major ,care este calea rapida? Buna ziua Daca pe contractul de casa suntem trecuți toti trei părinții si copilul care are 33 ani si el este nuda proprietate. Daca divorteaza părinții si se face partaj el poate beneficia de ceva? El poate dobândi imobilul dupa moartea lor scrie in contract. Dar este uzufruct viager. Astept un raspuns. Buna ziua, Am o intrebare, si anume: Sotul meu are imputernicire asupra contului mamei lui, cont in care se afla suma de Noi dorim sa ne achizitionam un spatiu locativ casa sau apartament.

  Avem si noi stransi Intrebarea mea este: In cazul achizitiei unui apartament, daca banii vor fi virati direct din contul mamei lui, dansa are vre-un drept asupra imobilului? In cazul unui divort ar putea proba cu documentele ce sustin viramentul faptul ca dansa a contribuit cu Sau e irelevant din ce parte au survenit banii. Multumesc frumos! Astept un raspuns! Bună ziua. Am și eu o întrebare dacă am stat cu fostul soț 10 ani în concubinaj și un an legitim adică în total 11 ani împreună și în acest timp am construit o casa împreună eu am și un împrumut în banca sunt girata..

  Țin sa menționez ca casa ie construita fără autorizație dar unde sa construit casa pe acel teren sunt mai mulți frați pe acel de proprietar nu are succesiune făcut pt a deveni el singurl proprietar.

  Îmi pot câștiga drepturile jumătatea mea de acolo se merita sa depun acte pt partaj? Buna ziua.. Sunt divortata din anul Avem impreuna un apartament si acum vrea sa faca partaj. Va rog sa-mi spuneti cum se face acet partaj avand in vedere ca nu am primit nici un fel de p0ensie alimentara pentru cei doi copii, si nici nu a contrbuit cu nimic la intretinerea si modernizarea apartamentului.

  As putea avea vreun avantaj mai mare? Va multumesc mult. Buna ziua doamna Doina, Da, daca casa este dobandita in timpul casatoriei cu fostul sot, acesta poate cere chiar si acum partajul casei respective; intrucat a platit sau nu? Litigiul de partaj fiind insa unul destul de complicat, va sugerez sa apelati la serviciile unui avocat care sa va sprijine in dosarul respectiv!

  Bună ziua, am fost căsătorit și am divortat, înaintea căsătoriei am cumpărat un apartament după căsătorie am continuat să plătesc ratele lunar pînă la terminare,in perioada căsătoriei soția nu a contribuit cu nici o parte financiară nici la apartament nici la cheltuieli zilnice sau cotidiene necesare unei familii ptr că de fapt nu prea vroia să meargă la serviciu motivind că este bolnavă și că nu vrea să ducă copiii la cămin,in consecință ea nu a lucrat iar acum pretinde că are dreptul la casă chiar pretinde casă părăsesc eu locuința definitiv că îi aparține ei și copiilor copiii fiind majori motivînd că a avut grijă de casă pe o perioadă de circa 18 ani cît eu am fost in strainate și trimitindui regulat bani ptr întreținere și creșterea copiilor iar eu nu am beneficiat de serviciile unei soții dar ea a beneficiat de bunurile mele imobile și financiare.

  În fond vreau să stiu la ce bunuri are dreptul și dacă are dreptul la partea imobiliară. Vă mulțumesc ptr un eventual răspuns și dacă nu sunteți lămurită la explicații vă rog să îmi cereți alte informații poate mai clare sau mai explicite.

  Vă multumesc. Buna ziua, Santem casatoriti de 30 de ani si am cumparat apartament cu bannii dati de mama mea,la divort se imparte apartamentul daca santem amandoi proprietarii imobilului? Domnule Dumitru, intrucat bunul imobil despre care vorbiti este luat inainte de casatoria cu sotia dvs. Oricum, un dosar de partaj fiind unul complicat, va sfatuiesc ca, la partaj, sa apelati la serviciile unui avocat care sa va asiste si reprezinte in proces!

  Buna ziua,vreau sa divortez de sotul meu ,dar am cumparat o casa impreuna cu mama mea ,deci suntem toti 3 proprietari. Sotul ma ameninta ca nu pot sa divortez, ca nu pot vinde casa fara el el nu vrea sa vanda sub nici o forma.

  Am tacut si am inghitit destule ,nu vreau sa o supar nici pe mama care a crezut in el atunci cand am luat casa. Daca sotul nu este de acord cu vanzarea casei respective, pentru a o putea vinde trebuie sa faceti intai partajul; partajul poate fi cerut odata cu divortul, fie separat, printr-o actiune separata, ulterior divortului! Am hotarat sa divortam amiabil la mediator si am semnat acordul in octombrie anul trecut cu specificarea ca va depune el actele in instanta.

  Nu le-a depus motivand ca nu a avut timp…acum el este plecat in strainatate cu serviciul iar eu locuiesc tot la domiciliul comun. Intrebarea mea este -doresc sa-mi cumpar un apartament din banii proprii prin vanzarea altui imobil mostenit si sa ma mut in el pana la solutionarea divortului si al partajului.

  Noul apartament ar intra in categoria bunurilor comune? Multumesc anticipat. Da, doamna Liliana, orice bun dobandit in timpul casatoriei daca nu aveti o altfel de intelegere asupra regimului bunurilor dobandite in timpul casatorirei intra la partaj; daca insa luati un bun, chiar in timpul casatoriei, cu banii obtinuti dintr-un bun propriu bun dobandit prin mostenire bunul respectiv de inlocuire este tot al dvs.

  Ulterior vedeti ce mai faceti si cu partajul….. Si cum se imparte daca este cazul? Va multumesc. Parintii mei au fost separati — fara sa divorteze — timp de 20 ani, timp in care mama m-a crescut singura si a cumparat si achitat in nume propriu apartamentul in care locuim iar tatal meu si-a refacut viata cu o alta femeie cu care are 2 copii.

  Apartamentul a fost initial obtinut de la stat. De curand s-a pronuntat divortul iar familia lui actuala ameninta ca va cere partaj pentru acest apartament, la care nu a contribuit cu absolut nimic. In conditiile in care in titlul de proprietate mama mea este singarul proprietar, are cineva dreptul sa revendice cota din acest apartament? Iar daca da, cum sa procedam pentru a ne proteja locuinta?

  Multumim anticipat. Va doresc succes! Buna ziua tatal meu a divortat de mama fara sa stie ia a dato disparuta in istanta dar ia nui disparuta iar tatalui ii sq dat decizia de divort iar apartamentul e pe numele la amandoi se poate ca tata sa.

  Buna ziua! Notarile o poste face? Buna seara, am rugamintea sa-mi spuneti ,cum procedez in cazul unui partaj sant divortat din nov nu mai locuiam impreuna cu fosta din ian ,avem locuinta ipotecata rang 1 si 2 la doua credite pe care le platesc singur. Doamna Vasilica, in cazul dvs. Am cmparat o masina in timpul casniciei.

  Masina mi-a fost vanduta mie de firma sotului meu. Daca divortez intra si masina la partaj sau pot sa consider ca este a mea?

  Da, doamna Daniela, masina fiind cumparata in timpul casatoriei, intra si aceasta la partaj, chiar daca este cumparata doar de dvs. Este un titlu de proprietate cu mai multe terenuri. Suprafata totala de 9 ha mp.

  Subsemnata cere numai mp. Unchiul reclamant se opune si spune ca parata are dreptul doar la mp. Subsemnata are ca dovezi o scrisoare si o harta de mana cu suprafata, ambele de la tatal decedat.

  Parata a facut Intampinare cu doleantele ei. Reclamantul a depus la dosar Raspuns la Intampinare cu sustineri nefondate. Va multumesc pentru ajutor. Referitor la intrebarile dvs.

  Nici unul din proprietari nu vand. Pot sa vand sau sa anchiriez fara acordul lor? Numele meu este Viorel. Sunt căsătorit şi deţinem o gospodărie la ţară. Intenţionez să divorţez şi, odată cu divorţul, să fac şi partajul.

  Soţia mea se va împotrivi din toate puterile. În privinţa divorţului nu e nici o problemă; suntem separaţi. Problema e la partaj. Am aflat că, în cazul în care soţii nu se înţeleg, proprietatea se vinde la licitaţie. Dacă nu se reuşeşte vînzarea la licitaţie, proprietarii sînt lăsaţi să caute un cumpărător. Urmarea va fi că soţia mea se va opune. Ori va spune eventualilor cumpărători că nu vrea să vîndă proprietatea ori va cere o sumă prea mare, care nu va fi acceptată de nimeni.

  În această situaţie poate fi, în vreun fel, obligată să accepte vînzarea împotriva voinţei ei? Puteţi să-mi răspundeţi la adresa viorel.

  Vă mulţumesc penru bunăvoinţă. Bună ziua …eu am fost împreună cu un băiat te ani de zile. Apartamentul respectiv a fost trecut pe numele dvs. Daca este pe al dvs. Buna ziua. Fratele mamei are 2 fete care nu vor nici sa vanda partea lor de casa, nici sa cumpere restul, ele fiind plecate in Italia de 15 ani.

  In respectiva casa nu mai sta nimeni, bunica mea mama mamei s-a mutat la noi de mai bine de 2 ani de zile si este in ingrijirea mamei. Mama mea a deschis o actiune de partaj pentru a rezolva situatia, dar cele doua verisoare au deschis actiune de intampinare. Ce inseamna acest lucru si cum poate sa afecteze mersul procesului?

  Cu respect. Părintii mei au divorțat anul trecut ,după o perioada de doi ani separați. Mama a cerut partajul garsonierei unde a rămas sa locuiască tatăl meu,ea mutându-se în casa părinților ei,la tara,după ce a decedat tatăl ei. Din cate știu,casa și terenurile bunicilor au intrat în proprietatea fratelui ei,ea cedând drepturile ei în favoarea acestuia.

  Tatăl meu a rămas sa locuiască în oraș,sa plătească rate la bănci,făcute împreună, iar acum se confrunta cu situația de a fi dat afara,în stada. El a locuit la țară cu bunicul, un an și jumătate, cat a fost paralizat,imobilizat la pat și l-a îngrijit toată aceasta perioada ,mama locuind cu mine în oraș și mergând la țară doar în week-end.

  Când a murit tatăl mamei mele,a început sa se strice totul. După 6luni a venit fratele mamei din Canada,au făcut o plângere la politie împotriva tatălui meu și l-au dat afara cu un agent de politie,motivând ca proprietarul este unchiul și ca tata nu mai are niciun drept sa locuiasca acolo. Au trecut, deci,doi ani și mama a cerut divorț ,iar tata a acceptat ,după ce a fost asigurat,verbal,ce-i drept,ca nu va avea nicio pretenție mama ,la locuința din oraș…Complicat,știu,dar voiam sa știu dacă exista vreo sansa sa nu piardă tata casa..

  Oare poate cere ceva în schimbul serviciilor de îngrijire aduse socrului sau? Buna ziua ,sunt recasatorita cu un cetatean strain ,dar imediat dupa casatorie am cumparat o casa in Romania pe numele meu, si bineinteles din banii mei,eu am copii din prima casatorie,el bineinteles dar care sunt majori si locuiesc in Spania,intrebarea mea este urmatoarea…in cazul decesului lui eu trebuie sa impart casa mea cu copii lui?

  Sau ce trebuie sa fac sa nu beneficieze copii lui de munca mea ca sunt banii mei investiti in casa cumparata…va multumesc. Buna seara, am 26 ani si am fost casatorita din In urma mariajului a rezultat un copil fetita nascuta pe data de Fetita in urma sentintei de divort a ramas la mine. In timpul mariajului mai exact conform finalizarii aprobarii proiectului si avizelor din data de Toate actele si proiectul de constructie fiind pe el inclusiv terenul de sub casa.

  Rugamintea si intrebarea mea este daca pot sa bag acte pentru partaj si care sunt pasii pe care trebuie sai urmez pentru a face asta. As vrea sa grabesc aceasta actiune deoarece am auzit ca vrea sa vanda casa. NU sau mai facut lucrari la casa in acest timp iar el nu a locuit in ea.

  Am fost la primarie sa ma interesez si mi sa spus ca exista constructia dar ca el inca nu a trecut-o in registru agricol la ei probabil ca sa nu plateasca impozit. Deci nu figureaza in registrul agricol desii pe proiectul aprobat inainte de ridicarea constructiei are toate datele…strada…i sa dat numar de casa…curent…toate facilitatile Ce pasi ar trebuii sa urmez?

  Si ce sanse am? Va multumesc anticipat pentru rabdare si raspuns! Da, puteti cere partajul casei respective si a terenului aferent casei chiar daca acestea figureaza numai pe numele lui intrucat sunt dobandite in timpul casatoriei cu dvs,; trebuie sa aveti actele respective si sa va intalniti in cadrul unei consultatii juridice cu un avocat sa va explice etapele unui astfel de proces! Madalina Moceanu. Bună ziua,sunt căsătorită de 18 ani dar am hotărât sa divorțam.

  Acum patru ani am cumpărat un teren și am construit o casa ,banii provenind de la tatal meu din vânzarea unei case proprietatea tatălui meu. Avem un băiat de 16 ani. Doresc sa știu Cum se face partajul casei ,dacă am dreptul la o cota mai mare sau în totalitate având în vedere proveniență banilor. Vă Mulțumesc pentru răspuns. Daca veti putea face dovada provenientei banilor din vanzarea unei case a tatalui dvs, , puteti obtine in totalitate casa si terenul respectiv intr-un proces de partaj bine condus!

  Daca niciunul din parti nu cere casa in natura, da, casa se poate scoate la licitatie publica, iar banii astfel obtinuti se vor imparti intre dvs, sotii in cadrul dosarului de partaj! Bunicul meu sa imbolnavit de o boala grava , alzheimer; eu sunt tutore al lui.

  Am fost la notar ca sa imi fac acte de vanzare cumparare sau cu clauza de intretinere sau cu uzul fruct , dar mi-au zis ca nu se poate. Nu, este contrarietate de interese intre dvs, si dvs, ca si tutore al bunicului; trebuie numit eventual un alt reprezentant legal ptr bunicul dvs.!

  Bună seara,sunt căsătorită din iar în am luat o casă la care soțul meu încă plătește rate. Vreau să știu dacă o să divortam totuși mai pot cere partaj chiar dacă am declarat că a plătit doar el casa? Vă mulțumesc anticipat pt un răspuns. Am divortat in de comun acord si partajul pe cale amiabila prinuntata prin hotarere. Casa era dobandita inainte de casatorie, dar impreuna am cumparat o masina prin imprumut la banca..

  Am muncit ff mult in ce 28 ani cat am stat impreuna… Am mai facut un garaj ptr masina…etc. Am contribuit mult ptr familie Intrebarea mea este.. Ce drepturi am in aceasta situatie?

  Cu ce ma mai aleg? Evident daca el platea rata.. Atat va pot spune in mare! Va multimesc! Nu inteleg daca ati facut deja partajul asa cum precizati la inceputul mesajului sau urmeaza sa faceti acest partaj? Buna ziua , as dori sa intreb daca la partaj instanta va judeca si asupra imobilelor avute an strainatate sau se va judeca doar imobile detinute an tara.

  In mod normal se face partajul asupra tuturor bunurilor, atat cele din tara, cat si cele din strainatate! Buna seara,Ce inseamna sa ceri casa in natura? Inseamna sa solicitati dvs. Intr-un asemenea dosar, va sfatuiesc sa apelati la un specialist, un avocat care sa va reprezinte interesele tocmai avand in vedere ca nu intelegeti termenii respectivi si nici regulile unui proces! Parintii mei urmeaza sa divorteze.

  Avem o casa la tara unde am domiciliul, acesta fiind pe numele tatalui. M-am casatorit acum 5 ani si detin unele bunuri cumparate de noi eu si sotia care sunt in acel imobil casa. Momentan locuiesc in alt oras cu viza de flotant intr-un apartament inchiriat.

  Buna seara, parintii mei au decedat in urma cu 9 ani,suntem 3 frati,doua fete si un baiat. De la parintii nostri a ramas un imobil ,construit in totalitate de ei in timpul casniciei. Suntem toti trei copiii casatoriti ,iar fratele meu locuieste in casa parinteasca.

  Acum am fost la el si i-am spus ca ar fi cazul sa facem succesiunea si patajul. Nu este de acord sustinand ca nu putem avea cote egale.

  Eu si sora mea am initiat la notar procedura de succesiune ,a fost si el citat,dar nu a semnat pentru ca nu este de acord. I s-a dat timp de gandire doua saptamani si vom fi citati din nou toti trei. Dar acuma am aflat ca pamantul pe care este construit imobilul figureaza pe un act de proprietate pe numele tatalui meu si a surorii lui si ea decedata ipreuna cu alte terenuri.

  Copii surorii tatalui pretind o suma impresionanta pentru terenul pe care este construit imobilul. Intrebarea mea este: in acest caz suntem obligati sa platim terenul intravilan,de sub imobil ,pentru ca nu accepta in schimb teren extravilan?

  Referitor la intrebarea dvs. Si acest partaj poate fi facut pe cale amiabila, daca va intelegeti inclusiv in a le da verilor dvs. Am omis sa va spun,ca parintii mei au folosit terenul pe care au ridicat imobilul,plus gradina ,timp de 45 de ani.

  Este aceasta uzucapiune? Ar putea fi vorba si de uzucapiune, dar depinde de foarte multe aspecte! Ar trebui sa mergeti la un specialist pentru ca acesta sa vizualizeze actele in cadrul unei consultatii juridice! Buna ziua,am fost ieri la notar impreuna cu fratii si verisorii mei pentru a face prima data succesiunea dupa bunici.

  Verisorii mei nu sunt de acord sustinand ca pot sa ramana asa cum sunt,daca nici parintii nostri nu au facut partajul. Aseara am aflat ca verisorii mei au vandut cu contract de mana terenurile pe care le-a fofosit matusa mea sora tatalui meu si au specificat ca ei nu mai vin,ca nu le este necesar partajul.

  Dosarul va ajunge in instanta,dar ce se intampla daca nu se prezinta nici in instanta? Ei vor sa-l avantajeze cumva pe fratele meu care a ramas in casa,si a folosit cealalta jumatate din terenurile ramase de la bunicii paterni,fratele meu sustinand la notar ca nu ne recunoaste ca mostenitori egali cu el.

  Si ce se intampla cu terenurile vandute acum 4 ani de verisorii mei? Mentionez ca toti trei suntem frati buni,si de mama si de tata,dar el e baiat si noi fete…… Va multumesc anticipat. Buna ziua, am fost casatorita timp de 20 de ani, iar acum 2 ani am divortat. Casa in care am convietuit a fost dobandita de catre fostul sot inaintea casatoriei, insa a fost renovata in decursul anilor in care am fost casatoriti, in cea mai mare parte din salariul meu, el neavând serviciu.

  As vrea sa stiu daca am vreun drept la partaj. Doamna avocat, exista totusi o limita a folositii limbii romane de catre un om al legii, limita care nu poate fi depasita DECAT de Dragnea, cu acest mod de exprimare. Sint la adoua căsătorie evemm 11ani împreună nu ne mai antelegem și doresc să înaintez acțiune de divorț ,apartamentul e pe numele soției și e dobindit înainte să recăsătorească cu mine ,am muncit pentru îmbunătăți apartamentul ,menționez ca ia mai era o față din prima căsătorie pe care eu am crescuto acum are 27 ani.

  Eu si vecinul avem fiecara casa lui pe un teren in indiviziune. Avem cadastru si intabularea. Vrem sa facem partaj notarial, eu urmand sa-i dau o parte din terenul meu, contra sulta.

  Care sunt pasii cei mai convenabili de urmat? Este partajul mai vulnerabil ca iesirea din indiviziune urmata de vanzarea respectiva? Puteti face partajul asa cum doriti cu sulta , partajul si iesirea din indiviziune fiind unul si acelasi lucru, dupa care fiecare dintre dvs, puteti sa va vindeti fara nicio problema dreptul dvs. Buna ziua am si eu o intrebare. Daca eu ma-m casatorit in anul El a cerut sa se faca partajarea,ce drept imi revine din casa daca chistiga el copii..

  Daca apartamentul respectiv este cumparat in timpul casatoriei, cu bani comuni, da, veti avea si dvs. Cum se face partajul in cazul in care apartamentul a fost cumparat cu bani din vanzarea unei garsoniere proprietatea sotului.

  Mentionez ca avem un copil. Daca banii au provenit din vanzarea unui alt bun propriu al sotului in integralitate , iar sotul dovedeste acest lucru, apartamentul este al sotului dvs. Buna ziua, In ne-am căsătorit, cu banii obținuti din nunta am cumpărat un apartament!! Împreuna avem doua fetițe 6 si 10 ani!! In cazul unui divorț ce drepturi am eu împreuna cu cele doua fetițe!!!

  In cazul unui divort, partajul se face de dvs. Buna ziua doamna,am si eu o nelamurire daca se poate sa imi raspunde-ti.

  Tatal meu a luat-o pe cai gresite,iar mama la iertat de multe ori,insa nu mai poate trece cu vederea si ar vrea sa divorteze. Intrebarea mea este in caz de divort noi copii avem si noi vreon drept la apartament mentionez ca suntem doua surori majore. Partajul se face intre parintii dvs in viata, dvs. Puteti face partajul si cota dvs. Buna seara. As vrea sa trec casa pe numele tatalzi meu, casa fiind pe numele parintilor lui bunicii mei, decedati din Tatal meu mai are 4 frati cu care nu a mai vorbit de la moartea parintilor lor.

  Trebuie sa faca partajul sau se poate transcrie cu uzucapiune?? In mod normal trebuie facut partajul cu ceilalti frati; tatal ar putea incerca si sa invoce uzucapiunea in contradictoriu cu ceilalti frati dar peste inca 10 ani adica uzucapiunea de 30 de ani , daca ceilalti nu au invocat niciun drept in tot acest interval de timp, vecinii il cunosc pe tatal dvs. Mentionez ca in perioada căsătoriei soția nu a contribuit cu nici o parte financiară nici la nici la cheltuielile zilnice sau cotidiene necesare unei familii , eu ajutand-o sa faca facultate, master, doctorat si am ajutat si copilul ei din prima casatorie,in consecință eu nu am beneficiat de serviciile unei soții din pana astazi dar ea a beneficiat de bunurile mele imobile și financiare.

  În fond vreau să stiu la ce bunuri are dreptul și dacă are dreptul la partea imobiliară casa construita in timpul casatoriei. Mentionez ca atata timp cat am stat impreuna din pana in si dupa pana actualmente, eu am platit rata la banca pentru terenul luat cu credit.

  Vă mulțumesc ptr un eventual răspuns și dacă nu sunteți lămurită ,vă rog respectuos să îmi cereți alte informații poate mai clare sau mai explicite.

  Cu gratitudine, Gabriel. In mod normal banca poate sa va ia decat terenul, fara casa daca nu a fost prevazut contrariul in contract ; casa intelegand ca este facuta in timpul casatoriei cu sotia dvs. Cu siguranta puteti sa beneficiati de cota majoritara si numai ptr.

  Am un apartament impreuna cu sotia cumparat prin credit. Restul s-a achitat prin credit ipotecar la care sotia nu e nici macar girant sau coplatitor. Creditul este doar pe numele meu. Divortam si eu as dori sa pastrez locuinta, ea nedorind acest lucru. Cum se va realiza partajul?

  Daca apartamentul s-a contractat adica ati semnat contractul de vanzare cumparare inainte de casatorie , casa respectiva este a dvs. Daca insa contractul s-a semnat in timpul casatoriei cu sotia dvs. In anul am facut partaj impreuna cu tatal meu si cei doi frati pe niste terenuri. Noi, 3 frati, i-am dat tatalui procura generala sa faca partajul. Mama noastra decedase de curand la acea vreme. Partajul s-a facut si a fost inscris in cartea funciara pe numele fiecaruia dintre noi existand cadastru.

  Tatal nostru a detinut si platit pamantul la Primarie de atunci si pana acum, avand rol pe teren. Intelegerea noastra a fost ca noi sa deschidem fiecare rol dupa moartea lui. Acum 2 luni am aflat ca tatal nostru a vandut un teren care fusese partajat si trecut in cartea funciara pe numele fiecaruia dintre noi.

  Ce putem face? Multumesc anticipat! Puteti sa solicitati anularea vanzarii respective…daca intr-adevar a avut loc o vanzare-cumparare autentica; spun acest lucru intrucat nu prea poate vinde cineva ceva ce nu ii apartine printr-un contract de vanzare-cumparare incheiat la notar decat daca i s-a dat procura in acest sens!

  Va recomand sa luati legatura cu un avocat din zona dvs. La partaj voi avea probleme cu sotia privind apartamentul? Daca apartamentul este cumparat inainte de casatorie si achitat integral tot atunci, nu veti avea probleme legat de partaj, bunul respectiv fiind unul propriu, deci este al dvs; daca in schimb, bunul a fost achizitionat cu un avans inainte de casatorie prin credit si restul banilor platiti in timpul casatoriei, bunul este tot al dvs.

  Mama mea a fost despartita in fapt timp de 25 de ani,apoi tatal meu a decedat. In acest timp cat ei erau despartiti mama a achizitionat un apartament dat de stat,ulterior cumparandu-l. Pentru a-l cumpara a fost necesar sa-l dea in judecata pentru evacuare el nelocuind nici o zi in acel apartament ,dar fiindu-i necesara aceasta hotarare jud. Intrebarea este:poate sa vinda acest apartament fara acordul copiilor,tata fiind decedat? Mentionez ca acest appartament este pe numele ei.

  Eu cred ca mama nu va putea vinde acum bunul respectiv pentru ca bunul era cumparat in timpul casatoriei cu tatal dvs. Partajul se va putea face prin buna invoiala la notar daca mama se va intelege cu copiii sau in instanta, daca nu va exista invoiala intre cei mentionati! Buna ziua,sunt casatorita de 4 ani si jumatate si am fost la notar sa depunem actele pt divort de comun acord, intrebarea mea este daca divortam si nu facem partajul acuma este vreo problema?

  Vreau sa divortez sotul este de acord la notar si am stabilit ca in loc de partaj imi va semna o procura cum ca el imi datoreaza o suma de bani. Partaj: apartament evaluat la Datorie credit la apartament principalul de returnat de Ce suma de bani ar trebui sa ii dau eu sotiei?

  Procent conform contributiei din ce suma? Suntem un cuplu si urmam sa ne casatorim la anul, deocamdata muncim in strainatate sa ne facem o casa , viitorul meu sot are o bucata de pamant pe care io va da mama lui cand va face proiectul pentru casa adica aceasta inainte cu doua luni de nunta, atunci vrem sa pornim constructia casei. Cum ar trebui sa procedez cu actele ca sa nu raman fara nici un drept nefiind casatorita si incepand casa inainte de nunta? Buna ziua, Sunt casatorita de 6 ani, apartamentul in care locuiesc cu sotul meu este al sau dobandit inaintea casatoriei.

  Buna seara, in am achizitionat o casa prin credit imobiliar pe 25 ani ptr care doar eu am platit ratele si intretinerea ei facturi si amenajari. Din punc de vedere legal cum trebuie sa o despagubesc pe sotia mea pentru cei 5 ani? Suntem casatoriti de 18 ani. Eu am apartament vanzare-cumparare de la parintii mei in care am investit amandoi ,el are la fel dar locuieste maica-sa in el. Eu am o masina in rate mai am de achitat 3 ani la ea.

  Mai avem o masina luata cu banii de pe o mostenire a mea. Eu pot dovedi ca am adus un venit f mare in casa salariu ,el nu poate dovedi acest lucru este asociat unic cu firma fara dividende,si mai mult in pierdere. Vreau sa cer divort si sa raman doar cu apartamentul ,masina care nu este achitata integral,si copilul de 17 ani. Poate sa ceara bani la divort pt asa ceva? Deci ii las cele 2 masini si apartamentul de la parintii lui. Buna seara, de 8 ani detin o casa particulara prin act de mostenitor si acum as dori sa inchei un contract de schimb cu alta locuinta.

  As dori sa aflu daca noua locuinta astfel obtinuta poate face obiectul unui partaj sau pot avea siguranta ca va ramane doar in proprietatea mea? Mentionez ca locuiesc separat de sotul meu dar nu sunt divortata cu forme legale iar mostenirea am dobandit-o in timpul casatoriei. Va multumesc anticipat. Bună ziua! Luna viitoare imi iese sentinta definitivă. As dori sa stiu daca pot sa fac actiune de partaj cu sotia mea pentru plata ratelor.

  Stiu ca tot se imparte jumate jumate. Eu nu doresc lucruri din casă. Eu platesc rate de 15 ani si mai am de plata vreo trei ani.. Cum poate ea sa participe la plata ratelor? Acum, de vreo doi ani sotia s a angajat,deci are serviciu. Se ia in calcul totalul împrumuturilor pe care le am avut de a lungul casatoriei sau împărțim doar ratele care mai sunt de achitat in urmatorii trei ani??

  Oricum toti banii împrumutați i am cheltuit de comun acord pentru procurarea de obiecte de folosință comuna împrumut pt. Bună Vă deranjez cu speță mea poate veniți cu o idee părinți au divorțat se face partajul la apartament în cererea depusă de avocata tatălui la dosar cer sa. A dat dansa o mica parte ca un avans la achiziția ap. Intre timp eu am făcut îmbunătățiri în acel apartament pe banii mei nu a părinților …pot sa intervin în acest partaj menționez ca nu am crezut ca se ajunge aici și nu am cu ce sa dovedesc renovări, bonuri fiscale de.

  Cum mă sfătuiți sa procedez? In anul am luat un apartament cu credit prin ,,prima casa,, impreuna cu sotul meu, am platit ratele la banca pina in anul cind el a parasit locuinta si nu a mai contribuit cu nuci un ban, nici la rate, nici la intrtinerea fetitei pe care o avem impreuna si nici a locuintei. Am divortat in anil si acum as dori sa fac partajul. As dori sa stiu daca el are dreptul la apartament in conditiile in care creditul este facut pe 30 de ani iar apartamentul este ipotecat pina la plata ultimei rate.

  Ratele la banca le platesc doae eu fara nici un ajutor de la el. El a contribuit la rate doar 2 ani cit am stat impreuna. Buna seara,sunt casatorita de 8 ani si avem un copil. Sotul a mostenit un teren pe care ne~am construit o casa cu banii de la nunta care nu e inca finalizata. Toate actele de pana acum sunt pe numele sotului,autorizatie de constructie ,tot felul de proiecte si aprobari,deoarece el figura cu terenul.

  In cazul unui partaj,cum se va face acesta, avand in vedere ca sotul castiga mult mai bine decat mine,insa in privinta treburilor gospodaresti si a cresterii si educarii copilului, pot spune ca au fost aproape exclusiv ale mele. Multumesc mult! Buna ziua, numele meu este Dorin Nicoara. Inainte de casatorie, am avut un apartament proprietate personala pe care dupa casatorie l-am vandut si cu banii obtinuti am cumparat un alt apartament pe care nu intru in detalii l-am pierdut intr-un proces cu unul din propritarii anteriori, nu cel de la care am cumparat.

  De la persoana de la care am cumparat am reusit sa recuperez aproximativ Mentionez ca noua proprietate a ramas pe numele sotiei si a soacrei, eu nefiind nici in ziua de astazi proprietar oficial. Din diverse cauze sotia doreste sa divorteze, cum se spune in popor, eu raman cu hainele de pe mine? Mentionez ca avem un baietel in varsta de noua ani. Multumesc, astept cu interes raspunsul d-voastra! Bună ziua, vă rog să îmi spuneți cum se va realiza partajul în următoarea situație:suntem căsătoriți de 9 ani, avem un copil.

  Din banii de la nunta am construit o casă care nu e terminata. Înainte de nunta soțul a luat un credit ca sa cumpere terenul de sub casă, până la urmă l-a primit moștenire înainte de nunta.

  Din banii obtinuti din credit și-a luat masina pe care o are si in momentul de fata. Actele casei sunt pe numele lui, casa nu e încă intabulata.

  Soțul a câștigat mult mai bine decât mine în perioada căsătoriei, însă în privința treburilor casnice și a creșterii copilului, a lipsit aproape în totalitate. Buna ziua, As dori sa stiu si eu cum ati rezolvat problema.

  Si eu sunt in aceea si situatie. Am cumpărat o casă în timpul căsătoriei cu credit bancar,nevoi personale. Soția nu a muncit mulți ani, dar a semnat pe actele de la bancă. Suntem trecuți amândoi ca proprietari pe actul casei. Care ar fi procentul pe care ar trebui sa-l dau soției la divorț. Mai am rațe pentru a achita bancă timp de trei ani. Va mulțumesc anticipat.

  Buna ziua,am cumparat un apartament cu credit bancar in anul iar in am facut o refinantare la o alta banca,am achitat banii la banca respectiva pe apartament iar restul de bani i-am folosit la imbunatatirea casei.

  In am divortat,ratele la casa le platesc eu in contiuare. Periada in care noi am fost sot si sotie? Mentionez ca apartamentul nu este platit. Situatia mea este in felul urmator. M-am casatorit in anul , avem 2 copii unul de 19 ani si unul de 12 ani,am locuit in apartamentul socriilor si in care locuim si acum.

  Socrii mei sunt au deccedati, sotul meu mai are 2 frati, succesiunea pe apartament nu este facuta. Am hotarat sa divortam. Vreau sa stiu ce drepturi am la acest apartament? El bea foarte mult, si ma agreseaza verbal tot timpul..

  Buna ziua, in urma desesului ambii pariniti una dintre surori a inscris casa pe numele ei iar pe sora cealalata a achitat-o. Mentionez ea nu a locuit niciodata in casa parinteasca fiind facuta cu o alta mama. Intrebarea este sora aceasta vitrega poate ataca in instanta casa inscrisa pe numele uneia dintre ele? Am fost casatorit 20 ani. In aceasta perioada am achizitionat doua imobile: unul in care am locuit pe care l-am ipotecat la un credit de nevoi personale si unul pe care il inchiriam.

  Am divortat dar nu am facut pertaj. Pentru creditul angajat numai eu platesc rate de la inceputul contractului. La acest moment doresc sa vand imobilul neipotecat pentru a rambursa creditul, astfel incat sa salvez apartamentul in care am locuit si in care locuieste acum fiica mea. Fosta sotie este plecata in strainatate si nu am procura pentru a putea vinde Pot cere vanzare in instanta cu conditia rambursarii creditului?

  Buna ziua , as avea si eu o intrebare …acum 2 ani tatal meu a decedat apartamentul in care locuim de 26 de ani este pe numele bunici mama tatalui care ne amenita ca vrea sa vanda apartamentul in care noi locuim mentionez ca timp de 26 de ani tot ce sa facut in acest apartament sa facut pe bani parintilor mei bunica ne avand domiciliul aici de 26 de ani …intrebarea mea este :ne poate scoate afara din casa asa pur si simplu sau putem sa ii cerem bani pentru imbunatatirile aduse apartamentului?

  Tata și sora lui au 10 ha de pământ, pe titlu de proprietate sunt trecuți amandoi iar tata vrea sa vanda pământul și sora lui nu vrea…Cum se procedează? Buna ziua, Am nevoie de o lamurire, situatia mea sta in felul urmator: am divortat dupa o casatorie de 1 an si 4 luni, divortul s-a facut pe cale amiabila , la notar.

  Insa, in timpul casatoriei, fostul sot, si-a facut un mic business, in urma caruia a obtinut un anumit profit, bani pe care i-a adunat in contul lui personal, si care nu au fost folositi din cate stiu eu la cheltuielile de zi cu zi, practic tot venitul lui a fost economisit.

  Mentionez ca eu personal nu am avut nici un aport in cadrul activitatii firmei lui, doar suport moral… , in schimb am contribuit cu salariul meu la cheltuielile zilnice. Vă rog frumos să îmi spuneți ce drept am a mă înscrie în cartea funinciara ca locuitor a unui imobil pe care l-am construit cu soțul meu pe timpul căsătoriei și care nu vrea sa-mi pună nici măcar o viza de flotant acceptând sa cumpere pe numele lui. Doresc sa fiu înregistrată ca locuiește cu mine și copilul nostru deoarece mă amenință că vinde casa fără știrea mea.

  Chiar daca numai sotul dvs. Daca nu va mai intelegeti, puteti divorta si face partajul pe acea casa! De asemenea, actualmente puteti nota casa respectiva in Cartea Funciara ca locuinta familiei! Bună seara doamna avocat va deranjez și eu cu o întrebare Am divorțat în nefăcând partajul avem un apartament împreună Este o perioada de timp în care pot face partajul? Buna seara,am nevoie de o lamurire …Sunt casatorit de 10 ani 9 07 , vreau sa divortez mentionez faptul ca am locuit impreuna intr-o casa ,iar casa fiind pe numele socrilor mei,in tot acest timp ,am renovat si am contruit doua anexe ,cu ajutorul unor credite la banca ,creditele sunt pe numele sotiei si eu fiind girant;aceste credite au fost platite de amandoi insa din anul am incheiat un contract pe numele meu cu Apa Nova,pe acel imobil ,momentan nu mai locuiesc in aceea casa si as dori sa stiu ce drepturi as avea!

  Din pacate nu aveti niciun drept la casa respectiva, nici macar la imbunatatirile respective, casa respectiva nefiind nici macar a sotiei dvs. Depinde de când nu mai locuiți în acea casă. Dacă nu sunt mai mult de trei ani, puteți introduce o acțiune împotriva socrilor și să le solicitați dreptul de creanță, respectiv suma de bani investită în acea gospodărie.

  Buna seara, suntem 2 surori acum majore,mama noastra era cadatorita cu tatal nostru dupa care a divortat si au facut partajul la casa care au luato in timpul casatoriei,acum mama este singurul proprietar,intre timp si a refacut viata cu un alt barbat nu sunt casatoriti,au un baiat impreuna frattele meu.

  As vrea sa stiu cine o sa cada la drept la aceasta casa? Concubinul mamei are drept si fratele nostru? Dumneavoastra, sora dvs. Care este varianta care implica cele mai putine cheltuieli partajul la notar prin acord sau exista partaj la intelegere si prin instanta care sunt costurile in aceste 2 situatii pentru un apartament de partajat Multumesc anticipat pentru raspuns O zi buna. Buna seara,as dori ,daca se poate sa imi explicati in ce situatie ma aflu.

  Am cumparat in un teren de m. Nu puteti vinde singur terenul respectiv, fiind bun comun dobandit in timpul casatoriei cu fosta sotie! Faceti intai partajul si apoi vindeti daca terenul respectiv va va reveni dvs.! Buna ziua as dori sami explicati in cazul in care as divorta, apartamentul pe care mi lau donat parintii inainte de a ma casatori.

  Trebuie sa-l impart cu sotia la divort? Daca nu aveti nimic pe numele dvs. Nu, apartamentul respectiv este bunul dvs. Dupa o casatorie de zece ani cu un barbat detinatorul unui apartament cumparat inainte de casatorie,pot cere partaj la acest apartament in care am convietuit impreuna? Nu, nu puteti cere partajul, acest bun este bunul propriu al sotului dvs.

  Buna ziua, Va rog ajutati-ma intro privinta.. Recent am cumparat o masina, eu am 25 de ani si daca o trecpe numele meu platesc o asigurare incredibila, masina e din cu motor 1. Exista vreo metoda prin care in momentul in care masina e pe numele mamei sa ma trezesc ca raman fara ea din cauza acelei datorii?

  Am tot cautat si nu am gasit nimic similar Multumesc. As avea nevoie si eu de un sfat:am 27 de ani si locuiesc cu parinti,casa sa renovat din bani mei acum 7 ani si tot de atunci eu platesc toate cheltuieliledar tot sunt amenintat ca ma da afara de tatal meu asa zis tata daca mama va diforta de el cum se va face partajul doar intre ei sau?

  Aș dori dacă se poate sa îmi spuneți cum as putea proceda corect în situația următoare : prietena mea a primi un teren de la părinți ei. Terenul este acum pe numele ei. Noi dorim sa construim o casă pe acest teren. Lucram amândoi în străinătate și împreună avem banii necesari construcției. Nunta încă nu este planificată.

  Va mulțumesc! Buna seara doamna avocat! Va deranjez cu o intrebare, sunt divortata din anul si fostul sot imi spune ca bunurile dobandite in timpul casatoriei sunt trecute pe numele celor doi copii pe care-i avem impreuna, din timpul cand eram casatoriti. Daca facem partajul, copii au dreptul la bunurile dobandite de noi parintii? Si cum a putut sa treaca bunurile pe numele copiilor, fara acordul meu? Deasemeni aceste bunuri care sunt trecute pe numele copiilor are semnatura din partea tatalui fostului sot, iar tatal fostului sot e decedat din anul , iar copii sunt majori.

  Eu va rog din suflet sa imi spune-ti daca el a putut trece bunurile pe numele copiilor si daca la partaj, copii au drept? Va multumesc anticipat si va doresc numai bine, Cu stima…. Buna ziua,am stat in concubinaj 8 ani,intre timp mama mi a luat 2 apartamente, unul e al ei,dar tot pe numele meu,daca ma despart concubinul are drept la ceva? Am postat un mesaj pe dată de 18 ianuarie Vă rog să-mi dați și mie un răspuns. Mulțumesc anticipat. In viitorul sot a contractat un apartament cu 2 camere,fiind singurul proprietar.

  In ne-am casatorit. El a platit in continuare ratele pe statul de serviciu. Am divortat dupa 31 de ani. Am plecat din casa , lasandu-i tot, in ideea de a ramane totul copilului nostru dupa ce el nu o sa mai fie.

  El vrea partaj in sensul da a da eu o declaratie ca nu am pretentie la nimic. O astfel de declaratie nu pot da intrucat nu stiu ce planuri are. In cazul in care doreste un partaj prin tribunal, am dreptul la ceva? Au 2 perioade cand a intrat in somaj sau s-a pensionat. In acest interval de vreo 8 ani, salariul meu era de 3 ori mai mare decat ce castiga el.

  Am dreptul la ceva? Va rog frumos sa ma sfatuiti si pe mine in situatia urmatoare: urmeaza sa ma casatoresc dar viitorul soț se afla in partaj cu fosta soție. Mentionez ca eu lucrez iar el nu.. În timpul căsătoriei mi-am vândut apartamentul , cumpărat înaintea căsătoriei, la partaj pot cere despăgubire fostei soții?

  Buna ziua, in am incheiat casatoria, sotia a primit o casa pe numele ei, imbunatari, slariu si parte de venit doar din partea mea au venit. Avem doi copii si as vrea sa stiu daca casa e pe numele sotiei, eu am foat singurul intretinator in familie, sotia nu a lucrat nici o zi, ce drepturi am in acest caz?

  Va multumesc frumos. De curand fostul sot sa recasatorit. EU locuind in strainatate am aflat ca el vrea sa se intoarca in tara si sa locuiasca cu ea in casa pana casa se va vinde ,. Intrebarea mea este…D-na avocat..

  Sunt casatorit de 11 ani si in moment up in care beam casatorit detineam apartamentul parintilor prin contract de vanzare cumparare air parinti aveau drept de uzufruct viager pe apartament.

  Dupa 7 ani de casatorie am vandut apartamentul si am cumparat un teren pe care am construit o casa cu bani de pe apartament plus care vs ceareuri la mine la servici am mai cumparat si un apartament cu prima casa in rate. Am un copil minor la care tin enorm de mult. Sotia vrea casa dar in casatorie a venit cu punga vrea si copilu pentru. Ce pot face sa pastrez casa si copilul.?

  As avea o intrebare. Acum ne-am separat,el a ramas in casa dar nu vrea nici sa vindem casa,nici sa-mi plateasca partea. Va rog sa-mi spuneti ce modalitati sint ca sa recuperez banii si cum se procedeaza.

  Am achiziționat un apartament în timpul căsătoriei ca și bun comun. Apartamentul a fost achiziționat doar din banii care mi. Sotul recunoaște ca el nu a participat financiar la achiziționare.

  Eu am introdus acțiune de divort si de partaj la judecatorie. Întrebarea mea este dacă pot sa raman eu cu apartamentul în urma partajului având în vedere ca este achiziționat din veniturile mele proprii? În condițiile acestea cât poate dura procesul de divorț și de partaj? Am o mare rugaminte la dvs sa ma ajutati cu niste informatii. Sunt casatorita de 2 ani de zile, sotul doreste sa cumpere o casa cu banii lui si pe mine nu ma trece in acte, posibil sa adauge comentariul ca sunt bani achizionati dinaintea casatoriei.

  De la mine nu are pretentii de a pune un ban. In cazul unui divort, eu as avea vreun drept de partaj al casei? Va rog mult, daca aveti amabilitatea de a raspunde la adresa de email : dianamitrea hotmail.

  Buna ziua In urma decesului sotului meu,am facut succesiunea si o parte din apartament i-a revenit unicului nostru fiu.

  Intrebarea mea este:poate fiul nostru sa imi cedeze partea lui de apartament,astfel incat eu sa fiu unic proprietar?

  Sotul meu cu doar doua zile inainte de casatorie a deschis o firma bineinteles fara sa stiu nimic. Intre timp,in am cumparat impreuna un teren ca bun comun,iar acum sotul meu imi cere sa vindem acest teren firmei la care el este unic actionar…este legal acest lucru? Suntem doua surori. Tatal meu este divortat de 15 ani de mama mea si detine un apartament proprietate personala-a despagubit-o pe mama mea dupa divort.

  Acum este bolnav si nu este coerent,sora mea la luat la ea in alta localitate o luna-doua pana rezolvam sa al internam intr-un centru de ingrijire,si a luat si actele de la apartament la ea in momentul cand la dus. Poate tatal meu sa faca contract de vanzare-cumparare sau sa il lase ei mostenire in aceste conditii? Părinți mei au divorțat dar nu au făcut partajul după ¹an tată a decedat,avea un apartament ce cote moștenim noi cei 4copii și ce cotă are mamă?

  Sunt divortat la notar in dec , cu copil minor, copilul in custodie comuna. Partajul a fost incheiat voluntar la notar, ea auto valoare estimata 7.

  La 4 luni dupa divort fosta achizitioneaza auto in valoare de Va rog sa imi spuneti daca si in ce conditii pot cere redeschiderea partajului. Nepotul meu orfan de ambii parinti este casatorit de 7 ani. An toti acesti ani a locuit ampreuna cu sotia si fiul sau de 5 ani an casa ramasa de la parinti primita de la servici de cumnatul meu dar platita de mine dupa moartea sa si a sorei mele avand eu tutela nepotului meu si sorei sale ,la acea data fiind minori. An urma partajului Sofia sa are dreptul la parte din casa?

  Am mostenit o locuinta pe care am vandut-o in timpul casatoriei , cu suma de In cazul unui partaj cum va fi imoartira valarea locuintei daca am platit-o apreoape in intregime cu banii din provenienta mostenirii? Sotul meu nu poate sa aduca acte justificatoare pentru o contributie financiara la cumpararea casei. Bună soțul meu a fost căsătorit a divorțat are niște scule agricole și doamna nu vrea sa I le dea avem șanse sa se luam prin partaj acte pe ustensile nu are dar are martori ca numa el le putea cumpăra pt ca ea avea un venit de de lei după mama ei.

  Buna ziua, am divortat anul trecut, in urma casatoriei avem bunuri comune, mai multe, mai importante sunt casa, luata prin credit ipotecar, si 2 masini, una a vandut-o in timpul divortului si a doua a instrainat-o.

  In timpul casatoriei impreuna cu sotul meu am achizitionat un apartament care a fost dat in chirie de aproximativ 2 ani. In caz de divort cum se imparte acest apartament.

  Buna ziua, acum 2 ani sotul meu a inchiriat o casa cu procura din partea mea, casa ce este de sot construita in timpul casatoriei,a inchiriat cu un contract notarial pe o durata de 20 ani,in cazul de se intapla un divort intre mine si sot , se poate face partajul pentru acea casa ,sau se asteapta sa treaca acei 20 ani.

  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o speță: părinții au decedat si a rezultat o casa si un teren aferent n-au lăsat niciun act nimănui iar noi fratii nu ne intelegem asupra mostenirii. Fratele are casa unde locuieste construită tot de părinți si are pretenții si la casa unde a stat părinții. Eu locuiesc la soție. Ce am putea face sa intri in posesie el se foloseste de casa prin abuz de putere.

  Dupa nunta in urma cu 7 ani am cumparat impreuna cu sotul meu un apartament cu trei camere. Desi avem impreuna doi copii, sotul meu vrea sa divortam si sa facem partajul. Problema este ca amandoi vrem sa ramanem cu apartamentul si sa ii dam celuilalt jumatate din valoarea actuala a imobilului, nici unul nevrand sa renunte la acesta. Intrebarea mea este daca, in instanta, am vre o sansa sa castig si sa imi lase mie apartamentul, dupa care sa ii achit in rate partea ce ii revine lui din apartament.

  As vrea sa divortez si as dori sa va intreb ce se intampla cu apartamentul nostru in acest caz. Am achitat pana acum la banca 20 de euro. Problema mea este ca sotul ma ameninta ca ma lasa fara nimic. El spune ca o sa dovedeasca ca inante sa cumparam acest apartament a vandut o garsoniera cu 13 de eur. Problema este ca in contactul lui de vanzare scrie ca el a vandut cu de euro din cauza taxelor notariale. Alta problema pe care as avea este ca sora sotului are 9 copii, soacra lucreza de 15 ani in Germania si ia facut imputernicire la sotul sa scoata euro aproape lunar ptr.

  El spune ca nu poate dovedi ca a vandut garsoniera cu 13 ooo dar o sa minta in instanta ca a primit el personal ptr. Tin sa mentionez faptul ca eu lucrez in Austria de 6 ani legal si pot dovedi cu chitante de salar suma de 42 de euro.

  Soacra mea a dat 20 su 30 de euro pt. Va rog foarte mult daca puteti sa imi raspundeti Multumesc! Buna ziua Eu cu sotul gandim sa facem partaj asupra casei care inregistrata numai in numele meu, dar care a fost cumparata in timpul casatoriei.

  Sotul are copil minor din alta casatorie. Intrebare: Copil are drepturi la partaj? Buna seara , Doamna avocat,va rog sa- mi spuneti cum se face partajul in cazul unui divort ,astfel : sant casatorita cu sotul meu de 24 de ani avem 2 copii ani care raman la mine iar acum 10 ani am dobandit de la bunicii sotului meu dupa ce am lociit 14 ani impreuna cu ei ,un apartament cu intabularea dreptului de uzufruct viager pe numele sotului si pe numele meu.

  Împrumutul făcut pentru achiziţionarea unui imobil bun comun al soţilor constituie o datorie comună a soţilor, conform art. Fiind vorba de un împrumut făcut pentru cumpărarea bunului comun, actul prin care s-a creat obligaţia se consideră încheiat, din punct de vedere juridic, de către ambii soţi , deşi a fost efectiv încheiat numai de către unul dintre soţi.

  Aceasta în virtutea dispoziţiilor art. Prin urmare, soţul care apare în actul încheiat cu privire la administrarea bunurilor comune figurează în nume propriu art. Prin Sentinţa civilă nr. Mureş a admis în parte acţiunea formulată şi precizată de reclamanta - pârâtă reconvenţională N.

  Mureş, evidenţiat în CF nr. Mureş în valoare de 1. Mureş, fără obligarea la plata vreunei sulte în favoarea reclamantei pârâte-reconvenţionale N. Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că la data de Mureş, prin care pârâtul în calitate de cumpărător a dobândit în proprietate, în schimbul sumei de S-a apreciat de către instanţa de fond că imobilul este bun comun, fiind dobândit în timpul căsătoriei părţilor, dar cu contribuţia exclusivă a pârâtului.

  Astfel, la data de Ulterior, la data de Potrivit declaraţiei autentificate sub nr. Martorii audiaţi au confirmat că au fost de faţă la încheierea contractului de împrumut, confirmând predarea efectivă a sumei de bani de Din corespondenţa dintre aceste două persoane rezultă că banii împrumutaţi au fost folosiţi la achiziţionarea unui imobil, format din casă, curte şi grădină, situat în centrul mun.

  Reclamanta nu a administrat nicio probă din care să rezulte contribuţia sa concretă la achiziţionarea acestui imobil. Prin răspunsul la interogatoriu a recunoscut că nu poate preciza o sumă exactă cu care ar fi contribuit la achiziţionarea imobilului. Reclamanta nu a participat nici la încheierea actului şi nu a avut cunoştinţă de preţul plătit pentru achiziţionarea imobilului.

  Prin Decizia civilă nr. Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de apel a reţinut că prin probele administrate în cauză pârâtul intimat nu a răsturnat prezumţia instituită de dispoziţiile art.

  Cotele de contribuţie ale soţilor se analizează numai până la desfacerea căsătoriei în mod irevocabil. Căsătoria părţilor a fost desfăcută în cursul anului Din probele administrate a reieşit că pârâtul intimat era asociat la S. Probele administrate în primă instanţă nu redau ca şi circumstanţe de fapt împrejurări legate de o contribuţie diferită a soţilor, în timpul căsătoriei, la dobândirea bunurilor comune.

  Împrumutul nu îi conferă pârâtului o contribuţie exclusivă la dobândirea imobilului în litigiu, ci constituie, conform art. Împrejurarea că a contractat singur acel împrumut nu îi conferă sumei împrumutate caracter de bun propriu. Potrivit prev. Plata acelui împrumut de către pârât i-ar da acestuia doar un drept de creanţă împotriva reclamantei.

  Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul, solicitând admiterea recursului, modificarea în totalitate a deciziei atacate şi respingerea apelului ca fiind nefundat, cu consecinţa menţinerii în totalitate a sentinţei atacate, ca temeinică şi legală, cu cheltuieli de judecată. În motivarea recursului, a apreciat că hotărârea atacată este nelegală, fiind dată cu aplicarea şi interpretarea greşită a dispoziţiilor legale incidente în cauză.

  Reclamanta nu a făcut dovada provenienţei preţului de achiziţie a imobilului din alte surse. Împrumuturile luate de către aceasta de la BNR — Sucursala Mureş au fost folosite în interes strict personal. Contrar probelor dosarului, instanţa de apel a reţinut că împrumutul contractat de el şi care a fost folosit la achiziţionarea imobilului ar reprezenta o datorie comună în înţelesul art. Instanţa de apel a ignorat în totalitate că în cauză nu există o universalitate sau mai multe bunuri comune — mobile sau imobile — supuse partajului, fiind vorba de un singur bun imobil, cel din litigiu.

  Era necesar doar ca instanţa de apel să se rezume să analizeze cota de contribuţie a părţilor doar la dobândirea bunului comun, iar în privinţa acestuia apreciază că a răsturnat prezumţia relativă a cotei de contribuţie egală la dobândirea imobilului, oferită fără justificare probatorie de către instanţa de apel reclamantei, contrar probelor dosarului. În drept, a invocat prev. Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.

  În considerentele întâmpinării a arătat că, deşi motivele de recurs sunt amplu redactate, nu arată în concret de ce se consideră că decizia este lipsită de temei legal, precum şi care anume lege s-a aplicat greşit sau s-a încălcat. Instanţa de apel în mod legal şi întemeiat a reţinut în considerentele deciziei că indiferent de ce anume se consemnează pe înscrisul constatator al împrumutului, incidente sunt prevederile art.

  Problema destinaţiei sumei împrumutate astfel nu a fost dovedită şi chiar dacă imediat după angajarea împrumutului s-ar fi predat societăţii I. Intimata a dovedit că avea venituri substanţiale şi că în perioada achiziţionării imobilului a cheltuit sume importante de bani pentru finalizarea casei. A dovedit că sumele provenite cu titlu de dar de nuntă le-a transformat în valută şi că a angajat împrumuturi avantajoase de la BNR, transformate în valută, pentru că scopul lor comun a fost de a-şi cumpăra o casă.

  În mod temeinic instanţa de apel a reţinut că nu există nicio poziţie oscilantă a sa în ceea ce priveşte împrumutul. Examinând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a constat că acesta este nefondat pentru următoarele considerente:. Soţii au două categorii de bunuri, şi anume comune şi proprii. Cele comune constituie regula, iar bunurile proprii există numai în cazurile prevăzute de art.

  În mod corespunzător, ei au două categorii de datorii, şi anume comune şi proprii. Dar, spre deosebire de bunuri, regula este că datoria soţilor este proprie fiecăruia, datoria fiind comună lor numai în cazurile prevăzute de art.

  Recurentul susţine ca prim motiv de recurs faptul că în mod greşit instanţa de apel a reţinut că nu ar fi răsturnat prezumţia relativă de comunitate matrimonială prevăzută de art. Motivul este nefondat. Nu a existat nici un petit având ca obiect constatarea faptului că imobilul în litigiu este bun propriu al său.

  In mod corect instanţa de apel a reţinut contribuţia comună a părţilor la dobândirea acestui bun comun, prin faptul că ambii soţi erau angajaţi.

  Instanţa de apel nu a arătat doar generic că şi reclamanta a realizat venituri, ci s-a bazat pe materialul probator existent la dosar, care a fost şi indicat de altfel, respectiv cartea de muncă a reclamantei şi declaraţiile martorelor audiate în apel. Tot în mod corect s-a reţinut că nu s-a probat o contribuţie diferită a soţilor la dobândirea bunului comun în litigiu, astfel că aplicarea prezumţiei legale de contribuţie egală a soţilor la dobândirea bunului comun a fost temeinică şi legală.

  În ceea ce priveşte critica vizând natura împrumutului ca fiind propriu pârâtului-recurent, Curtea constată că şi aceasta este nefondată. În mod temeinic şi legal s-a reţinut de către instanţa de apel că împrumutul respectiv constituie o datorie comună a soţilor, conform art.

  Împrumutul respectiv a fost făcut pentru achiziţionarea unui imobil bun comun al soţilor. A fost o cheltuială făcută cu administrarea unui bun comun, în accepţiunea art. S-a probat că împrumutul a fost folosit pentru plata contravalorii imobilului bun comun. Fiind vorba de un împrumut făcut pentru cumpărarea bunului comun, actul prin care s-a creat obligaţia se consideră încheiat, din punct de vedere juridic, de către ambii soţi, deşi a fost efectiv încheiat numai de către unul dintre soţi.

  În cauză nu s-a probat că reclamanta s-ar fi opus la încheierea contractului de împrumut şi că creditorul ar fi cunoscut, la contractare, această împotrivire.

  Numai în această situaţie datoria nu ar fi fost comună. Toate cele reţinute mai sus duc la concluzia că hotărârea recurată a fost pronunţată cu aplicarea corectă a legii, fiind al adăpost de orice critici. Nefiind incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. Partaj Bunuri - Soti Bunuri care nu sunt in tranzactie. Partaj suplimentar. Dreptul de retentie trebuie sa fie recunoscut de catre instanta.

  Vanzare cota ideala. Bunul proprietatea comuna a sotilor. Urmarire silita. Împărţeala în natură. Criterii la formarea şi atribuirea loturilor Vanzarea imobilului in procesul de partaj. Tranzactia sotilor in fata instantei. Imbunatatiri facute fara consimtamantul sotului. Imparteala nu trebuie sa defavorizeze nicio parte.

  Apartament cumparat inainte de casatorie cu plata in rate. Achitarea in avans a ratelor in timpul divortului sau partajului. Tranzactie intre soti. Cetatean strain. Nulitatea tranzactiei. Salariul este bun propriu si nu poate fi urmarit de creditori pentru o datorie comuna a sotilor.

  Ipoteca fara consimtamantul unuia dintre soti. Atribuirea imobilului uneia dintre parti pentru a nu scade valoarea economica a acestuia. Drept de abitatie asupra unui bun supus partajului. Capat de cerere privind imbunatatirile aduse apartamentului bun comun. Contributia la achizitionarea unui bun inainte de casatorie trebuie dovedita.

  Regimul juridic al partilor sociale si al dividendelor Partaj in timpul casatoriei. Motive temeinice Partaj la cererea creditorului. Atribuirea bunului sotului nedebitor Bunuri comune, aport la capitalul social Cota de contributie majorata numai cu privire la unul din bunurile comune.

  Datorii comune ale sotilor fata de alte persoane. Inadmisibilitate Criteriul afectatiunii. Aparenta de bun propriu. Obligatiile sotilor sunt personale si nu obligatii comune. Tranzactie partaj bunuri comune, in timpul casatoriei, in frauda creditorului unuia dintre soti Datorie personala. Urmarire bun comun. Partaj, analizarea pasivului. Bunuri comune. Evaluare bun imobil. Bun accesoriu imobilului Despre datorii comune si personale ale sotilor.

  Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor Dreptul de abitatie in lumina noilor reglementari locative Evacuarea sotului scandalagiu. Munca in gospodarie a sotiei. Constatarea calitatii de bun propriu. Dar manual. Probe Prescriptia intre soti nu curge. Atribuirea in totalitate a bunurilor mobile. Partajul bunurilor comune nu se impoziteaza. Conventie contrara comunitatii matrimoniale. Bunurile dobandite de Asociatia Familiala reprezinta bunuri comune.

  Retrocedarea terenului expropriat. Bun comun. Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta. Sfrijan vs. Partaj dupa casatorie Stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor numai pe baza marturisirii sotului urmarit de creditori Partaj la cererea creditorului. Achitarea datoriei. Cotele de contributie ale sotilor se analizeaza numai pentru perioada casatoriei.

  Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor. Donatie sub forma darului manual. Bun propriu. Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art pct. Drept de creanta. Rate achitate dupa desfacerea casatoriei. Preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului de catre reclamanta. Interdicţia de vânzare între soţi în materie comercială.

  Modalităţi de împărţeală. Cererea creditorului. Regula unanimităţii nu este aplicabilă la proprietatea comună a soţilor. Dupa solutionarea procesului de divort prevederile prevazute de art. Lipsa unui raport de expertiza. Inchiderea dosarului conform art. Promisiune de vanzare fara a exista si consimtamantul celuilalt sot.

  Patrimoniu de afectatiune. Contract de imprumut cu gaj general in care este inscrisa clauza - se imprumuta contravaloarea unor actiuni cesionate sotiei imprumutatului.

  Executare silita bun comun Regula unanimitatii. Actiune in revendicare. Lipsa consimtamantului sotiei. Apartament cumparat în timpul casatoriei. Provenienta pretului acestuia. Conventia sotilor privind regimul juridic al locuintei.

  Capat de cerere privind imbunatatirile aduse apartamentului bun comun. Contributia la achizitionarea unui bun inainte de casatorie trebuie dovedita.

  Regimul juridic al partilor sociale si al dividendelor Partaj in timpul casatoriei. Motive temeinice Partaj la cererea creditorului. Atribuirea bunului sotului nedebitor Bunuri comune, aport la capitalul social Cota de contributie majorata numai cu privire la unul din bunurile comune.

  Datorii comune ale sotilor fata de alte persoane. Inadmisibilitate Criteriul afectatiunii. Aparenta de bun propriu.

  Obligatiile sotilor sunt personale si nu obligatii comune. Tranzactie partaj bunuri comune, in timpul casatoriei, in frauda creditorului unuia dintre soti Datorie personala. Urmarire bun comun. Partaj, analizarea pasivului. Bunuri comune. Evaluare bun imobil. Bun accesoriu imobilului Despre datorii comune si personale ale sotilor. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor Dreptul de abitatie in lumina noilor reglementari locative Evacuarea sotului scandalagiu.

  Munca in gospodarie a sotiei. Constatarea calitatii de bun propriu. Dar manual. Probe Prescriptia intre soti nu curge. Atribuirea in totalitate a bunurilor mobile. Partajul bunurilor comune nu se impoziteaza. Conventie contrara comunitatii matrimoniale.

  Bunurile dobandite de Asociatia Familiala reprezinta bunuri comune. Retrocedarea terenului expropriat. Bun comun. Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta. Sfrijan vs. Partaj dupa casatorie Stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor numai pe baza marturisirii sotului urmarit de creditori Partaj la cererea creditorului.

  Achitarea datoriei. Cotele de contributie ale sotilor se analizeaza numai pentru perioada casatoriei. Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor. Donatie sub forma darului manual. Bun propriu. Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art pct. Drept de creanta. Rate achitate dupa desfacerea casatoriei. Preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului de catre reclamanta. Interdicţia de vânzare între soţi în materie comercială.

  Modalităţi de împărţeală. Cererea creditorului. Regula unanimităţii nu este aplicabilă la proprietatea comună a soţilor. Dupa solutionarea procesului de divort prevederile prevazute de art. Lipsa unui raport de expertiza. Inchiderea dosarului conform art. Promisiune de vanzare fara a exista si consimtamantul celuilalt sot. Patrimoniu de afectatiune. Contract de imprumut cu gaj general in care este inscrisa clauza - se imprumuta contravaloarea unor actiuni cesionate sotiei imprumutatului.

  Executare silita bun comun Regula unanimitatii. Actiune in revendicare. Lipsa consimtamantului sotiei. Apartament cumparat în timpul casatoriei. Provenienta pretului acestuia. Conventia sotilor privind regimul juridic al locuintei.

  Actiune revocatorie. Anulare hotarare de partaj. Antecontract de vânzare-cumpărare a unui imobil bun comun încheiat de unul dintre soţi fără consimţământul expres al celuilalt soţ. Nulitate relativă care afectează întregul act.

  Necesitatea stabilirii prealabile vanzarii bunului prin buna invoiala a cotelor de contribuţie ale părţilor la dobândirea bunurilor comune şi a creanţelor născute din starea de coproprietate.

  Atribuire în natură a imobilului teren aferent casei de locuit soţului cetăţean străin cu ocazia soluţionării cererii de partaj bunuri comune. Recurs in interesul legii.

  Obligarea paratului la plata acestor rate. Sporul de valoare - bun comun. Imobil atribuit provizoriu. Vanzarea bunului de catre executorul judecatoresc. Rate achitate inainte dar si in timpul casatoriei. Evacuarea fostului sot din apartamentul bun comun.

  Evacuarea fostului sot trebuie sa fie intemeiata. Imposibilitatea convietuirii trebuie dovedita. Regimul juridic de bun comun al apartamentului nu poate fi schimbat în bun propriu pe aspectul că acesta a fost cumpărat doar de titularul de contract de închiriere Datorii catre banca facute de soti in timpul casatoriei.

  Autoturism cumparat dupa despartirea in fapt prin credit bancar. Atribuirea apartamentului catre parintele caruia i s-a incredintat minorul. Stabilirea cuantumului pensiei de intretinere datorat sotiei. Criterii de apreciere Cote de contributie diferentiate. Sume ridicate de sot din contul bancar deschis in timpul casatoriei dupa divort.

  Achitarea unei datorii personale din suma obţinută ca împrumut comun nu poate determina schimbarea caracterului de datorie personală în datorie comună Stabilirea valorii locuintei la data impartelii in situatia in care au fost achitate doar o parte din rate.

  Solicitarea creditorului privind atribuirea bunului in cadrul contestatiei la executare se poate face numai la instanta de fond nu si in caile de atac Apel admis. Reatribuire imobil, cote egale, incredintare minor - lipsa efecte.

  Recurs - cale de atac extraordinara, consecinte. Credit contractat de soti. Datorie comuna. Recurs - critici numai cu privire la probleme de drept. Imobil dobandit anterior casatoriei in baza Dl. Rate platite de ambii soti atat inainte de casatorie cat si dupa. Autoturisme folosite exclusiv de unul dintre soti. Relatii de concubinaj anterioare casatoriei. Dovada intentiei de a dobandi impreuna un bun imobil. Datorii comune. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere, având ca obiect locuinţa ce a constituit domiciliul comun al foştilor soţi.

  Competenta Imobil achizitionat inainte de casatorie la care a contribuit si paratul atat prin achitarea unor rate cat si prin aducerea unor imbunatatiri.

  Expertiza contabila - valoarea actualizata a sumelor platite. Credit datorie comuna - pasiv succesoral. Cheltuielile de judecata se acorda proportional cu ceea ce s-a incuviintat. Cota fiecărui soţ se determină în funcţie de aportul pe care l-a avut fiecare în tot timpul căsătoriei la dobândirea bunurilor comune, cuprinzându-se şi munca în gospodărie Capitalul social necesar pentru constituirea societăţii comerciale provine dintr-un credit bancar ce a fost făcut în timpul căsătoriei.

  Neincludere in masa partajabila. Consecinte Notare somatie in cartea funciara a unor imobile ce figureaza ca bunuri comune ale sotilor. Partaj conventional ce rezulta din continutul unei procuri. Creditor care solicita partajarea bunurilor sotului debitor. Nu exista nicio justificare ca sotul caruia nu i s-a atribuit in lot bunuri la care s-au facut imbunatatiri de catre intervenient, sa fie obligat a le suporta.

  Izvorul dividendelor părţile sociale este reprezentat de un bun comun al foştilor soţi, atunci şi dividendele obţinute vor avea acelaşi caracter Existenţa dreptului de proprietate asupra imobilului atrage după sine şi un drept de folosinţă asupra terenului pe care acesta a fost edificat Tranzactie incheiata de soti in frauda creditorului. Inopozabilitate Apartament cumparat in timpul casatoriei, in temeiul Decretului - Lege nr. Aplicarea dispozitillor art. Sunt interzise acele convenţii ale soţilor în timpul căsătoriei cu privire la întinderea drepturilor soţilor asupra bunurilor comune Drept de creanta al unuia dintre soti.

  Incindenta dispozitiilor art. Suma primita de la parinti pentru copilul partilor. Existenta unui pasiv Bunul cumparat de PFA nu intra in comunitatea de bunuri a sotilor Obligatie asumata de unul dintre soti in timpul casatoriei. Caracterul personal al acesteia Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei.

  Contravaloarea unor rate achitate in timpul casatoriei. Nu se poate cere o cota procentuala din valoarea imobilului. Drept de retentie- nu poate fi recunoscut in lipsa posesiei imobilului In afara contravalorii partilor sociale si a dividendelor, orice alte pretentii legate de patrimoniu sunt nelegale. Dividendele reprezinta un drept de creanta. Patrimoniul societatii nu poate face obiectul partajului.

  Cota majoritara pentru sotul care a obtinut venituri din dividende. Cerere de partaj bunuri comune- creditor. Executare perimata-prescrisa.

  Regimul separatiei de bunuri. Regimul separatiei de bunuri - Achizitii - Lichidare. Despre urmarirea bunurilor destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti.

  Impartirea datoriilor printr-o tranzactie.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *