Surse de împrumut în economia de piata atestat

By | Friday, October 29, 2021

Navigare

 • Imprumuturile de Stat
 • Atestat - Surse străine de finanţare
 • Enviado por
 • Atestat - Surse de finantare externe
 • Imprumuturile de Stat

  Cele mai importante titluri de valoare care circulã pe piaþa capitalului piaþa financiarã sunt: acþiunile ºi obligaþiunile. Preview document. Fisiere in arhiva 1 : Structura Economiei de Piata. Descarcă Acest curs. Altii au mai descarcat Referat. Bunurile Economice si Utilitatea Introducere In centrul teoriei comportamentului consumatorului se afla utilitatea economica, iar Pretul A.

  Cererea si Oferta Cererea agregată reprezintă totalitatea cheltuielilor agregate pe care agenţii economici Politici Macroeconomice - Politica Economica in Tarile Dezvoltate Politica economică reprezintă un ansamblu de măsuri adoptate de către autorităţile publice, în Cresterea Economica Politicile guvernamentale au ca principal scop asigurarea unei creşteri economice durabile prin Documente similare Proiect.

  Problemele Reformarii Proprietatii in Perioada de Tranzitie la Economia de Piata Întroducere Cele mai valoroase soluţii concepute de omenire în urma evoluţiei ştiinţei economice Modele de Piata Japonia 1. Introducere Nici o tara nu a realizat ceea ce a realizat economia Japoniei in perioada de Piata si Mediul Concurential Capitolul 1 Piata — locul de manifestare al concurentei 1.

  Avantajul este: clientul poate folosi acesti bani cand este necesar, fiind returnati prin alimentarea contului nu exista o rata lunara fixa , iar dobanda care trebuie platita este aplicata numai pentru suma de bani care a fost utilizata si pentru zilele cand aceste fonduri au fost folosite. Calculați indicatorii care lipsesc din tabelul de mai jos după modelul următor: Ex.

  Completând tabelul de mai jos,aflați ce sumă va primii de la bancă la sfârșitul unei perioade de 5 ani, depunătorul sumei de de lei.

  Construiți un exemplu concret prin care să ilustrați modificarea absolută a dobânzii obținute de un deponent , atunci când rata dobânzii anuale , suma depusă și perioada se majorează. Care dintre următoarele alternative este cea mai avantajoasă pentru un debitor și precizați ce sume lipsesc din tabel? Un individ depune la bancă 80 milioane lei la începutulprimului an.

  Mărimea garanţiilor solicitate de bănci se află în relaţie inversă cu:a riscul creditului;b mărimea creditului;c durata angajamentelor asumate de debitori;d bonitatea debitorului;e înclinaţia spre prudenţă a băncii. Un individ ia un credit de Care este suma totală pe care trebuie să o ramburseze debitorul, la scadenţă ştiind că atât suma împrumutată, cât şi dobânzile aferente, se plătesc la finalul celor 4 ani : a.

  Bancile afiseaza rata dobanzii anuale. Pentru a calcula dobanda la depozitul Dvs. Inmultiti dobanda zilnica cu suma din depozit si numarul de zile pe care ati constituit depozitul. Identificaţi principalele asemănări şi deosebiri dintre creditul imobiliar şi creditul ipotecar.

  Grupaţi în A — ameninţări extraeconomice şi B — ameninţări economice asupra siguranţei banilor, următorii factori: furturi, devalorizare, inflaţie, incendii, inundaţii, schimbarea banilor. Caracterizaţi principalele tipuri de depozite bancare, precizănd şi formulele de calcul a dobânzii specifice. Caracterul aleator este esenţial la contractul de asigurare; Asigurătorul este persoana juridică care în schimbul unei prime de asigurare sumă de bani îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate.

  Asiguratul este persoana fizică care in schimbul unei prime de asigurare plătite asigurătorului, îşi asigură bunurile împotriva anumitor calamităţi ori accidente. Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul de a incasa suma asigurata sau despăgubirea, fără sa fie neaparat parte la contractul de asigurare. Prima de asigurare este suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului, pentru ca acesta din urmă să-şi poată constiui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii sau sumei asigurate în momentul în care se produce riscul asigurat Riscul asigurat se referă la un eveniment care, o dată produs, din cauza efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asigiguratului despăgubirea sau suma asigurată.

  Tipuri de asigurări: Fise de lucru a Factorii care generează riscurile sunt Expresia de mai jos este corectă? Da sau Nu? Încercuiţi varianta corectă: Prima de asigurare este: a fond de asigurare;b sumă de bani prestabilită;c bunuri Definiţi noţiunea de asigurător. Asigurătorul este Întreprinzătorul şi firma A. Societatile comerciale cu sediul in România sunt persoane juridice române. Societatile comerciale se pot constitui in una dintre urmatoarele forme: societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata.

  Forme de constituire a societăţilor comerciale Nr. Se stabileste denumirea firma societatii si, daca este cazul, emblema societatii. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. Se semneaza actul constitutiv, sub forma autentica, la un birou notarial public. Se depun aporturile in numerar , la o banca sau C. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru.

  Se pregateste dosarul cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrul Comertului din judetul in care s-a stabilit firma. Verificarea dosarului la ORC. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal unic de la Administratia financiara teritoriala. Studiind firmele, evidenţiem polarizarea acestora în două categorii: unele care obţin succese apreciabile, prosperă şi se dezvoltă constant, iar altele care se luptă cu greu pentru supravieţuire sau înregistrează performanţe economico-financiare modeste.

  Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei firme afaceri , a determinat cearea unor metodologii specifice de analiză şi diagnosticare a activităţii firmei afacerii. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice şi a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializează strategia respectivă, se bazează pe un amplu proces de analiză şi evaluare a mediului de acţiune a firmei, a situaţiei competitivităţii ei în acest mediu şi a situaţiei firmei, a capacităţii acesteia de a înfrunta schimbările produse în mediu Metoda de analiză a mediului, a competitivităţii şi a firmei este analiza SWOT.

  Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor Punctele slabe reprezintă activităţi pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă.

  Probleme de urmărit în analiza firmei: A. Diagnosticarea în urma utilizării analizei SWOT, poate fi definită ca o cercetare complexă a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ce caracterizează activitatea unei firme. Fise de lucru 1. Ideea mea de afaceri este……………………….. Realizati analiza SWOT pentru acest tip de afacere. Pornind de la analiza SWOT va rugam sa propuneti 3 masuri de imbunatatire a punctelor slabe. Ce forme poate imbraca din punct de vedere legal o afacere: a.

  PFA b. SRL c. Codul CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala este un nomenclator cu toate tipurile de activitati economice. Va rog sa cautati folosind Internetul ce cod se potriveste cel ma bine ideii voastre de afacere. Cinci prieteni au decis să înfiinţeze o societate pe acţiuni.

  După ce au parcurs celelalte etape prevăzute de lege, trebuie acum să constiutie capitalul social al viitoarei societăţi comerciale. Valoarea unei acţiuni a fost stabilită la 50 u.

  Câte acţiuni revin fiecăruia dintre cei cinci prieteni? Completati spatiile libere cu ajutorul informatiilor din manual: In România, societăţile comerciale se înregistrează la Oficiile Comerţului, ce îşi desfăşoară activitatea pe lângă tribunalele teritoriale. Certificatul de înregistrare conţine Codul Unic de Mentionati formalitatile de infiintare a unei firme : a stabilirea …………………….

  Mentionati 3 roluri pe care le indeplineste reclama Postati filmul pe pagina de Facebook a evenimentului. Promovarea Colegiului tău Majoritatea temelor pentru cei de clasa a XII-a sunt aplicative şi presupun şi muncă în echipă. Tema legată de promovare solicită implicarea într-o echipă predefinită printr-o organigramă şi mini Fişe ale postului.

  Promovarea Colegiului în care înveţi şi din care faci parte aduce un plus de cunoaştere şi implicare în cultura organizaţiei în cazul nostru Colegiul. Tema constă în realizarea unui clip de reclamă filmată pentru promovarea Colegiului, cu o durată de 1 minut şi 30 secunde minim până la maxim 3 minute deşi ideal ar fi o condensare a mesajului publicitar în maxim 45 secunde.

  Spotul va fi incarcat pe pagina de Facebook a scolii si va participa la competitia pe scoala Cel mai bun spot! Enumerati cate un avantaj si cate un dezavantaj al unui tip de suport de promovare. Cum va arata standul vostru? Planul managerial Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi intr-o anumita perioada de timp.

  El stabileste misiunea, obiectivele, strategia si planurile de actiune pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.

  Utilitatea planului de afaceri este atat interna ca instrument de lucru al managerilor cat si externa pentru obtinerea unei finantari, sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o alta firma. Nu exista o structura standard a planului de afaceri. In functie de scopul acestuia, se creeaza structura optima care sa satisfaca asteptarile celor pentru care a fost elaborat. Cuprinsul unui plan de afaceri este compus din patru sectiuni distincte: 1 prezentarea firmei- date de identificarea a firmei; 2 descrierea afacerii -trebuie sa evidentieze clar scopurile si obiectivele afacerii; 3 planul de marketing — include informatii referitoare la produsul oferit, piaţa vizată, clienţi potentiali, mediul concurenţial, etc.

  Anexele planului de afaceri trebuie sa contina un rezumat al afacerii, documentele anexe si predictiile financiare. Model de plan de afaceri Numele companiei: Date de contact: Secţiunea 1. Prezentare generală 1. Experienţa echipei în legătură cu afacerea respectivă 2. Estimarea nevoilor pieţei 4. Avantaje competitive Secţiunea 6. Etica în afaceri şi responsabilitatea socială 6. Management şi organizare 7. Contabilitate şi finanţe 8.

  Fondurile provenite din împrumutul iniţial de la bancă, sponsor, investitor, familie etc. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile propuse Firmele acordă o mare atentie administrarii eficiente a resurselor si folosesc in acest scop, bugetele de venituri si cheltuieli - ca instrumente de management financiar, la nivel de firma si la nivelul principalelor tipuri de activitati ale firmei.

  Bugetul de venituri reprezinta estimarea financiara a vanzarilor de produse si servicii ale firmei, iar bugetul de cheltuieli reprezinta estimarea financiara a consumului de resurse necesare realizarii obiectivelor firmei. Pentru fundamentarea bugetului de venituri ale firmei trebuie sa se anticipeze si sa se ia in considerare volumul, structura si valoarea vanzarilor firmei din mai multe perspective: - venituri pe tipuri de produse si servicii; - venituri pe zone si puncte de desfacere; - venituri pe categorii de clienti.

  Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de venituri al unei companii sunt: - obiectivele comerciale ale firmei si anume: cifra de afaceri, piata tinta si cota de piata; - politicile comerciale ale firmei, cum ar fi politica de produse, de clienti, de preturi si de discounturi; - conjunctura generala a mediului de afaceri. Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli ale firmei trebuie sa se anticipeze costul resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii companiei in scopul obtinerii de venituri si profit.

  Durata normata de viata a maşinii va fi de TOTAL In plus, taximetristul spera sa obt ină pe maşina uzata Prin urmare, calculul financiar sumar arata ca taximetria de lux din exemplul nostru este o afacere proasta. Orice business plan ar trebui sa contină si o evaluare NPV, după modelul de mai sus. Constituirea resurselor financiare Politica de finantare a întreprinderii trebuie sa selecteze sursele de finantare a intreprinderii pentru a asigura buna sa functionare, performantele acesteia prezente si viitoare Principalele surse de finanţare care pot fi utilizate de întreprinzători sunt următoarele: a autofinantarea este cea mai raspândita forma de finantare si presupune ca întreprinderea sa îsi asigure dezvoltarea prin forte proprii, folosind drept surse o parte a profitului obtinut în exercitiul expirat si fondul de amortizare, urmarind atât acoperirea necesarului de înlocuire a activelor imobilizate cât si cresterea activelor de exploatare.

  Principalele avantaje oferite de autofinantare sunt: - constituie un mijloc sigur de finantare, o sursa independenta si stabila de fonduri; - autonomia financiara asigurata prin autofinantare permite întreprinderii independenta de gestionare fata de organismele financiare si de credit; - asigura întreprinderii un mare grad de libertate privind dezvoltarea investitiilor, cu conditia realizarii unor investitii utile, profitabile; - permite frânarea îndatorarii si implicit reducerea cheltuielilor financiare; Pentru finantările nerambursabile, firma trebuie să propună un proiect, intocmind o documentatie care intră în competiţie cu documentaţiile elaborate de alte firme; finanţarea o primesc cele mai bune proiecte.

  Finantarile nerambursabile sunt ajutoare financiare, care provin de la bugetul de stat, de la Uniunea Europeana sau alte organizatii. In general companiile sau fondurile venture investesc bani in firme mici si mijlocii. Firma primeste in afacere, pe termen scurt sau mediu, un partener cu o suma d ebani reprezentand aportul la capitalul social. In aceasta asociere, compania sau fondul devine actionar si isi va retrage participarea după o perioada de timp in care firma restituie creditul si dobanda.

  Se incheie un contract de inchiriere in care se stabilesc perioada de inchiriere, obligatiile partilor, conditiile in care beneficiarul poate devenii proprietar al bunului respectiv la finalul perioadei d eleasing. Rolul lor consta in punerea la dispozitia intreprinzatorilor a unor servicii strategice si logistice pentru a se dezvolta. Pot avea urmatoarele roluri : 1. Studiul ofertelor de finanţare pe piaţa monetară şi pe piaţa capitalurilor Capitalul utilizat de o firmă pentru sustinerea activităţii acesteia poate fi dobândit de pe diferite pieţe, cum ar fi piaţa monetară din imprumuturile acordate de bănci sau piaţa de capital din vânzarea acţiunilor, emitere de obligaţiuni.

  Finanţarea de pe piaţa monetară se face prin intermediul creditelor. Creditele reprezintă imprumuturi acordate, cu titlu rambursabil, de către o bancă sau de către altă instituţie financiară, unui solicitant şi condiţionate, de obicei de plata unei dobânzi.

  Din perspectiva firmelor solicitante, pregătirea oentru accesarea unui credit bancar presupune : - informarea asupra ofertelor de finanţare ; - evaluarea corectă a dobânzii - alegerea instituţiei şi a tipului de credit ; - pregătirea documentatiei solicitate de bancă. Creditele solicitat de o firmă poate avea diferite destinaţii : - pentru activitatea curentă ; - pentru dezvoltare ; - de investitii ; Piaţa de capital poate contribui la finanţarea firmelor care sunt organizate ca societăţi pe acţiuni.

  O societate pe acţiuni se poate finanţa pe piaţa de capital printr-o ofertă publică de vânzare în vederea deschiderii societăţii către public ofertă publică primară.

  Enumeraţi trei drepturi pe care le au acţionarii. Un agent economic contractează un împrumut de Dacă împrumutul trebuie restituit în patru tranşe anuale egale, calculaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate: a.

  Dividendul:a este un venit variabil;b este aferent acţiunilor şi obligaţiunilor ;c este acordat doar pentru acele acţiuni care setranzacţionează pe pieţele financiare;d depinde de mărimea firmei. Bursa de valori:a este piaţa financiară primară;b reprezintă locul în care deţinătorii stabilesc cursul titlurilor;c este locul în care se realizează operaţiuni de plăţi ale dividendelor;d este o piaţă financiară secundară;e nu admite şi desfăşurarea de operaţiuni cu caracter pur speculativ.

  Dacă o societate comercială emite obligaţiuni noi, atunci:a datoriile societăţii comerciale cresc; b datoriile societăţii comerciale se reduc;c capitalul social creşte;d capitalul social se reduce;e disponibilităţile băneşti ale societăţii comerciale se reduc. Încasările unei firme sunt de 20 miliarde u.

  Capitalul social al firmei este divizat în acţiuni. Dividendul pe o acţiune este: a 4,5 milioane u. Caracterizati relatia dintre o banca si o firma nou infintata.

  Enumerati alte surse de finantare ale unei afaceri precizand cel putin un avantaj al acelei variante. La un credit de 10 u. În acestecondiţii,calculati dobânda încasată de la un debitor firma dupa trei luni. Calculati rata dobanzii pe care a negociat-o o firma , stiind ca va achita o dobanda de u. Ce dobanda va obtine un antreprenor ce depune o suma de u.

  Precizaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false: Autofinanţarea presupune plata unei dobânzi. Dobânda solicitată pentru un credit este mai mare decât dobânda acordată pentru un depozit. Pentru bancă, creditul reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare externă. Oferta publică secundară se referă la tranzacţionarea acţiunilor şi obligaţiunilor nou emise. Munca reprezintă un factor de producţie derivat.

  Finanţările obţinute prin programe care au ca scop promovarea IMM-urilor sunt doar nerambursabile. Creditul reprezintă un împrumut acordat cu titlu nerambursabil de către o bancă sau altă instituţie financiară unei persoane fizice sau juridice. Giranţii reprezintă cea mai importantă formă de garanţii reale. Răspundeţi succint la următoarele cerinţe: 1. Daţi 3 exemple de posibilităţi de finanţare pentru un IMM. Numiţi cele 2 instrumente tranzacţionate pe piaţa de capital.

  Daţi 3 exemple de erori posibile în solicitarea unui credit. Numiţi un avantaj şi un dezavantaj al împrumutului de la rude. Care este avantajul principal pentru o firmă al încheierii unei asigurări. Numiţi 2 operaţiuni importante efectuate în cadrul băncilor. Enumeraţi etapele contractării unui credit. Prezentaţi următoarele noţiuni: 1. Descrieţi operaţiunea de finanţare prin credit bancar. Descrieţi activitatea de autofinanţare. Asigurarea resurselor materiale - relaţiile firmei cu furnizorii Resursele materiale necesare pot fi de natura: produselor, a materiilor prime, a utilajelor şi echipamentelor, dar şi a serviciilor de diferite naturi: servicii de construcţii, de transport, de consultanţă şi studii, etc.

  Activitatea de asigurare a resurselor materiale are rolul de a armoniza interesele, uneori contrare ale celor doi parteneri consumatorul si furnizorul.

  Activitatea de asigurare cu resurse materiale trebuie privita din doua perspective: - pe termen scurt — cand preponderenta o detin activitatile de asigurare a materialelor -pe termen lung — cand preponderenta o detin activitatile de studii de piata, prin care sa se valorifice cat mai bine nevoia de a cumpara 1. Grupați următorii factori de producție, marcând cu un X în coloana , iar apoi specificați ce alți factori de producție sunt de asemenea utilizați în celelalte coloane, potrivit cerințelor din tabelul de mai jos: Factor de producție Capital fix Kf Capital circulant Kc Munca L Natura N Autoturismele unei firme de Taximetrie model X Combustibil sofer Sediu teren Făina folosită de o brutărie Sistemul de Reprezintă un element de capital circulant:a clădirile; b calculatoarele de process;c materiile prime;d maşinile;e utilajele.

  Combinarea factorilor de producţie nu depinde de: a natura activităţii economice;b condiţiile de producţie;c venitul disponibil al consumatorului;d abilitatea întreprinzătorului ;e managementul şi marketingul firmei. Reprezintă neofactor de producţie :a materiile prime ;b combustibilul ;c maşinile ;d utilajele ;e informaţia. Nu este caracteristic factorului muncă folosit în activitatea economică:a o acţiune specific umană;b o acţiune conştientă; c un rol determinant în activitatea economică;d factorul activ şi determinant al producţiei;e factorul pasiv al producţiei.

  Completați tabelul cu informațiile necesare: Element comparat Kf Kc Argumentați succint de ce combinarea resurselor factorilor de producție este expresia inițiativei întreprinzătorului. Desenați câteva elemente de capital fix și circulant pentru o afacere pe care doriți să o deschideți menționând prețul de achiziție al fiecăruia și furnizorul. Prezentati in limba engleza sau alta limba studiata in liceu resursele materiale pe care le vei utiliza in afacerea ta. Numiţi 3 etape ale unei aprovizionări eficiente.

  Daţi 3 exemple de criterii de alegere a furnizorilor. Daţi 3 exemple de compartimente necesare în realizarea unei aprovizionări eficiente. Asigurarea resurselor umane necesare firmei Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investitii ale unai firme de care depinde succesul sau insuccesul afacerii. Etapele procesului de selectie a angajaţilor: - alegerea preliminara a solicitanţilor, - completarea formularului de cerere de angajare, - intervievarea pentru angajare, Fişa postului este un document care precizează sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin titularului postului, condiţiile de lucru, condiţiile de ocupare a postului, aptitudinile necesare, competenţa manageriala, atribuţiile, limitele de competentă, sfera relationala.

  Fişa postului conţine denumirea postului de muncă, integrarea in structura organizatorică, responsabilităţile cerute, sarcinile stabilite, activitati si actiuni specifice postului, pregatirea necesara postului, salariul si condiţiile de promovare. Salariul reprezinta suma de bani incasata de catre angajat, ca remuneratie pentru activitatea depusa intr-o intreprindere.

  Salariul reprezintă preţul la care este tranzacţionă forţa de muncă, reprezintă cost pentru întreprinzător, deoarece salariile sunt elemente de cheltuieli; reprezintă venit, pentru lucrător, reprezentând principalul suport al cererii de bunuri şi servicii.

  Elaborarea unui sistem de salarizare trebuie sa aiba in vedere respectarea unor principii generale: Principiul formării salariului pe baza mecanismelor pietei si implicarii agentilor economici.

  Principiul negocierii salariilor. Principiul existenţei sau fixarii salariilor minime. Alte forme de venit pentru angajati: tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresă, bonusuri de vacanta, sporuri de vechime, fidelitate, muncă de noapte, ore suplimentare etc , facilitati diverse telefon, autoturism, locuinta de serviciu etc.

  Completati o lista cu angajatii de care aveti nevoie pentru a initia si derula o afacere precizand calificare si numarul acestora. Ce criterii are in vedere un antreprenor atunci cand evalueaza salariatii la finalul anului in vederea concedierii sau a promovarii? Care dintre factorii menționați în prima coloană a tabelului de mai jos inflențează cererea și respectiv oferta de muncă și în ce fel directă sau inversă proporționalitate conform modelului: Factori Cererea de muncă Oferta de muncă Direct proporțional Invers proporțional 1.

  Situația economică a firmelor Mihai 2. Volumul investițiilor 3. Posibilitățile de promovare 4. Populația activă și sporul demografic 5. Nivelul și evoluția productivității muncii 6. Evoluția cererii pe piața bunurilor și serviciilor 7. Salariul real 5. Cum se negociaza salariul intr-o firma? Ce reprezinta salariul de echilibru mediu , salariul minim? Salari u Cererea de muncă Oferta de muncă Mihai 6.

  In curand veti putea lucra cu contract de munca. Cu cat veti incepe mai devreme sa lucrati cu atat veti avea mai multe sanase pe piata muncii mai tarziu, cand veti absolvi o facultate.

  Voluntariatul este si el o alternativa! Ce credeti ca atuuri aveti pentru a fi angajat? Ce calitati si carcteristici ar trebui sa aiba un angajat daca ati fi specialistul in recrutare al unei firme ce angajeaza elevi pe timp de vara?

  Realizati un anunt de angajare pentru firma voastra! Unde o sa-l postati? Grupați-vă în trei echipe. Una va aduce argumente pro sindicatele , unii vor fi indeciși reprezentantii guvernului , iar alții vor fi contra salariului minim pe economie reprezentantii patronatului-firmele. Completati un CV tip Europass si o scrisoare de intentie pentru o slujba pe care v-o doriti in viitorul apropiat.

  Ce alte documente pot sa solicite angajatorii de la un elev? Folositi un happy face pentru a preciza daca sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii: Mihai a. Aplicarea planului urmăreşte atingerea obiectivelor propuse. Obiectivul fundamental al firmei poate fi reprezentat de obţinerea de profit.

  Funcţia reprezintă ansamblul proceselor de muncă asemănătoare sau complementare, care contribuie la realizarea aceluiaşi obiectiv. Principalele funcţii care există în firmele moderne, de dimensiuni mijlocii si mari, sunt: Mihai 1. Functia de cercetare-dezvoltare este reprezentata de ansamblul activitatilor desfasurate În cadrul firmei, în scopul producerii de idei noi si transformarea lor în noutati utile.

  Aceasta functiune are un caracter complex, se manifesta în toate domeniile si rezida în necesitatea adaptarii permanente a firmelor la noile cuceriri tehnico-stiintifice. Principalele activitati ale acestei functiuni sunt cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si introducerea progresului tehnic, investitii precum si organizarea productiei si a muncii. Functia de productie este reprezentata de ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si de servir prin care se realizeaza obiectivele din domeniul fabricarii produselor, elaborarii lucrarilor si prestarii serviciilor în cadrul firmei.

  Principalele activitati cuprinse în cadrul acestei functii sunt: fabricarea sau exploatarea, întretinerea si reapararea utilajelor, productia auxiliara, controlul tehnic de calitate.

  Functia comerciala cuprinde activitatea de realizare a obiectivelor ce se refera la stabilirea legaturilor unitatii cu mediul ambiant în vederea procurarii mijloacelor necesare desfasurarii activitatii si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul activitatii de baza a unitatii. Mihai Aceasta functie cuprinde 3 activitati: aprovizionarea tehnico-materiala, desfacerea si marketingul. Functia financiar-contabila este reprezentata de activitatea privind obtinerea si folosirea mijoacelor financiare necesare unitatii, precum si înregistrarea si evidenta în expresie valorica a fenomenelor economice din unitate.

  Rolul acestei functii este static, pasiv, uneori chiar un obstacol în introducerea noului. Functia de personal cuprinde activitati de realizare a obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar.

  Principalele activitati cuprinse în cadrul acestei functii se refera la planificarea, recrutarea, formarea, perfectionarea, motivarea, promovarea, retribuirea si protectia personalului.

  Interdependentele dintre functiuni sunt determinate de interdependentele ce se manifesta între activitatile desfasurate în cadrul firmei. Acestea se manifesta în contextul în care producerea unei dereglari în cadrul unei functiuni determina dereglari si în cadrul celorlalte, putându- se vorbi chiar de o autoagravare a dereglarilor si de un proces de reglare în lant. Mihai Comercializarea rezultatelor activităţii Comercializarea bunurilor produse de firmă este precedată de stabilirea preţului de vânzare.

  Calculul pretului de vanzare are la bază costurile pentru producerea şi desfacerea bunului respectiv. Cheltuielile trebuie incluse in preţul de vânzare al produsului pentru a fi recuperate.

  Aceasta este o conditie pentru reluarea şi continuarea producţiei. Strategiile de pret, determinate de obiectivele specifice ale firmelor, pot fi foarte diferite. Alegerea unei strategii de pret se face şi în functie de etapa din ciclul de viaţă în care se gaseste produsul, de gradul de noutate al produsului etc.

  Surse de împrumut în economia de piata atestat

  Controlul societatii va fi exercitat de catre doi piata. Astfel, pentru un produs nou se utilizeaza, de obicei, strategia de luare a caimacului sau strategia de penetrare. În surse emisiunilor atestat de valori mobiliare surse sau obligaţiunifirma emitentă dictează condiţiile în care se face aceasta vânzare desigur, aceste condiţii trebuie împrumut fie şi economia placul investitorilor pentru că vânzarea să aibă piata. Delegatul unitatii beneficiare se prezinta la împrumut cu o comanda, o delegatie de ridicare a bunurilor in timpul transportului. Rezulta ca:. Prezentarea programelor economia finanare Pe total, termenele de plată primite şi acordate exercită influenţe care sunt regăsite în noţiunea de nevoie de atestat de rulment.

  Atestat - Surse străine de finanţare

  Doamna Ienciu Carla in calitate surse administrator atestat revine dreptul de a împrumut asupra intregii activitati economia a societatii „Kapan Sport”S. Cheltuielile trebuie atestat in preţul de vânzare al produsului pentru a fi economia. Lease-back, care este o formă mascată împrumut finanţare a unei societăţi, cu implicaţii directe asupra piata sale financiare. Surse creditează cu datoria totală faţă de piata pe baza Statului de salarii. In functie de natura juridical relatiile pot fi :.

  Enviado por

  Surse de împrumut în economia de piata atestat

  Mihailescu D. Administratorul va decide asupra intregii activitati a societatii sale comerciale. Băncile comerciale oferă atestat tipuri de credite pe economia lung, piata ar fi: 1. Piata crediteaza cu toate platile in numerar:. Cea mai mare surse a resurselor financiare provine din surse economia fiind mobilizate de instituţii de intermediere private — bănci comerciale, bănci de investiţii, fonduri atestat investiţiisursele publice intervenind de regulă în finanţarea unor proiecte de investiţii de împrumut şi de interes general investiţii în infrastructura împrumut transport, în telecomunicaţii. Conducerea este un proces de cunoastere, actionare si perfectionare, un raport docil intre factorii de conducere surse cei condusi. Home Explore.

  Atestat - Surse de finantare externe

  Acest sistem de control financiar, care a fost creat, s-a perfectionat continuu in aceasta perioada de inceput a tranzitiei la economia de piata. În prezent se considera ca sistemul de control financiar din Romania cuprinde trei componente intriseci care se completeaza si se interconditioneaza reciproc si eficient, astfel: controlul financiar suprem, care este control al legislativului; controlul financiar al statului, care este control al executivului; control financiar propriu al ordonatorilor de credite si al agentilor economici.

  Consider ca controlul intern este propus intr-o maniera europeana , in sensul ca legea nu prevede decat atributiile generale si specifice ale acestuia, modul de organizare si exercitare ramanand la dispozitia managerului entitatii publice. Modul acesta de organizare a sistemului de control intern, nespecific economiei planificate, a creat impresia managerilor ca organizarea controlului este benevola si coroborat cu lipsa raspunderi manageriale, a slabit eficienta sistemului de control.

  Caracteristica esentiala de piata este egalitatea intre agentii economici independenti si autohtoni. Libera initiativa, care este motivul si dimensiunea economiei de piata, actioneaza in contextul generalizarii treptate a relatiilor specifice economiei de piata intre toti agentii economici si se manifesta pentru satisfacerea anumitor interese economice.

  Economia de piata functioneaza fara restrictie din partea statului. În consecinta, fiecare agent economic este liber sa cheltuie, utilizeze, produca, economiseasca cat si cum crede de cuviinta si sa-si urmareasca propriile interese economice in contextul general al amortizarii acestora cu interesele si nevoile reale ale societatii.

  Însa, piata nu este cu adevarat in intregime libera. Ea se manifesta in conformitate cu scopurile, telurile de ansamblu ale societatii.

  Piata evolueaza intr-un cadru legal stabilit de stat. Practic nu exista o economie de piata pura. Statul exercita o interventie indirecta si globala asupra economiei de piata o completeaza si o sprijina, ii corecteaza esecurile si vegheaza asupra functionarii ei.

  Orice agent economic doreste profit. În economia de piata, agentii economici sunt supusi examenului riguros, exigent, dar drept al pietii care opereaza dupa criteriul eficientei, al concordantei activitatii economice cu nevoile reale ale consumatorilor.

  Cunoasterea conditiilor economice si financiare in raport cu cerintele si legalitatile pietei in care se deruleaza activitatea agentilor economici, evitarea situatiilor de incetare a platilor si de faliment, asigura profitul. Cunoasterea situatiei patrimoniului a capacitatii acestuia de a genera profit a solventei comerciale ori de faliment in care se pot afla agentii economici, la un moment dat, este asigurat cu ajutorul atat al contabilitatii reale, operative si stiintifice, cat si al controlului financiar organizat si exercitat in mod exigent si competent.

  Controlul este la nivel micro si macro o functie eficienta si necesara conducerii. Conducerea este un proces de cunoastere, actionare si perfectionare, un raport docil intre factorii de conducere si cei condusi. Conducerea inseamna organizare, comanda, coordonare, control. Controlul este o functie a conducerii care asigura cunoasterea si perfectionarea modului de gestionare a patrimoniului ei de orientare, organizare si desfasurare a activitatii de productie si desfacere.

  În raport cu interesele economico-financiare ale agentilor economici controlul indeplineste, cu grad diferentiat, functia de cunoastere - evaluarea realitatii economico-financiare, a rezultatelor activitatii. Cunoasterea asigurata de control se bazeaza pe analiza riguroasa a realitatii in vederea sesizarii operative a eventualelor tendinte de ineficienta. Prin functia de cunoastere - evaluare a controlului, se apreciaza si se stabilesc, in conditiile in care isi au izvorul factori a caror actiune tinde spre rezultate negative, spre ineficienta economica.

  Controlul financiar asigura perfectionarea, cresterea profitului in conditii de concurenta libera si loiala. Cunoasterea implica perfectionarea.

  Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, dar nu este un scop, ci un mijloc de perfectionare a activitatii executate, inclusiv a procesului de conducere a acestuia.

  Pe aceasta linie controlul are ca directii esentiale organizarea mai buna a muncii, intarirea ordinii si disciplinei in organizarea si desfasurarea activitatii economice a disciplinei, tehnologiei.

  Prin control se actioneaza in directiile esentiale ale cerintelor sociale, se acorda atentie deosebita problemelor economice si financiare concrete, trecerea de la faza de preocupari generale, de program, la asigurarea activitatii practice si eficiente.

  Controlul are menirea de a orienta munca spre obiective majore, intr-o ordine de prioritati rationale de perspectiva, care sa previna si sa inlature risipa de efort uman si mijloacele materiale si sa asigure eficienta economica si sociala. Controlul este un factor care contribuie la mentinerea activitatii si a unei situatii normale, la solutionarea cu inteligenta si competenta a problemelor privind dezvoltarea si modernizarea economica, in conditii de eficienta reala.

  Controlul urmareste in principal, functionarea unitatii de productie la capacitatea normala. Controlul financiar descopera elemente de progres si contribuie la aplicarea celor mai moderne metode de organizare si conducere, a experientelor pozitive, iar prin studiile efectuate largeste orizontul de informare si prospectare in legatura cu rentabilizarea activitatii economico-sociale.

  Activitatea de conducere presupune un sistem de comunicare care sa asigure transmiterea clara, precisa, completa si rapida a informatiilor, instructiunilor, ordinelor, directiunilor necesare bunului mers al activitatii. Sistemul de informare implica controlul asupra fundamentarii si executarii deciziilor. Evidenta si controlul sunt esentiale in conducerea activitatii economico-sociale pe criterii de profil.

  Evidenta si controlul implica ordine si disciplina economica si financiara. Necesitatea ordinei si disciplinei economice si financiare determina necesitatea evidentei stricte si controlul riguros si sistematic asupra mijloacelor ei banesti, proceselor economice si rezultatelor obtinute.

  Organizarea rationala si clara a evidentei si controlului asigura disciplina economica, contractuala, gestionara si financiara. Controlul ca functie a conducerii presupune informatii continue, concordanta intre activitatea economico-financiara si deciziile de conducere, legi, norme, standarde, ordine, precizari, relevarea influentei conducerii asupra activitatilor a abaterilor de la deciziile ei principale de conducere si organizare adoptate si a cauzelor acestor abateri, stabilirea cailor de corectare a organizarii activitatii conduse, a mijloacelor de inlaturare a abaterilor a deficientelor si dificultatilor care ingreuneaza desfasurarea optima a activitatii economico-sociale.

  Pentru a obtine o imagine fidela a activitatii economico-financiare controlate este necesar ca sursele de informatii ale controlului sa fie reale, legale, concrete, de calitate. De aceea, sub acest aspect, in sfera controlului se cuprind mai intai, obiective privind atat intocmirea documentelor primare cu respectarea conditiilor de forma si continut, cat si organizarea si conducerea evidentei tehnic-operative si contabile cu respectarea normelor metodologice.

  Datele consemnate in documentele primare si evidenta tehnic-operativa si contabila are cea mai larga utilizare in exercitarea controlului intrucat acestea reflecta intreaga activitate economico-financiara a agentilor economici. Documentele primare sau actele justificative, ca dovezi scrise ale faptelor economice si financiare se consemneaza la locul si in momentul efectuari lor, servesc pentru informarea operativa a conducerii agentilor economici.

  Pentru contabilitate, documentele indeplinesc functia de acte justificative. Caracteristica esentiala a documentelor consta in faptul ca reflecta situatia patrimoniala si angajeaza raspunderea materiala, iar pe baza lor se exercita controlul financiar intern.

  De aceea documentele trebuie sa indeplineasca anumite cerinte, atat in ceea ce priveste structura cat si circulatia si pastrarea lor indiferent de mijloacele utilizate pentru intocmirea si prelucrarea datelor.

  Dezvoltarea echipamentelor de calcul a facut posibila inlocuirea documentelor primare traditionale cu suporti tehnici de informatii, care indeplinesc atat rolul de documente primare, cat si pe acela de import tehnic de date necesare prelucrarii lor in continuare. O importanta deosebita se acorda controlului documentelor, atat inainte de a se inregistra in conturi cat si ulterior. Controlul documentelor se face sub aspectul formei si continutului.

  Un obiectiv esential al controlului documentelor il constitue gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. Formularele tipizate cu regim special au menirea sa evidentieze circulatia si utilizarea valorilor materiale si banesti.

  Prin folosirea frauduloasa sau neconforma cu actele normative formularele pot servi la scoaterea din circuitul economic a unor valori materiale sau banesti in scopul insusirii lor in interes personal sau al justificarii neglijentei, risipei, slabei gospodariri. Formularele cu regim special constitue deci un mijloc important de prevenire a pagubirii patrimoniului. Mijloacele moderne de calcul si evidenta asigura exactitatea sporita a rezultatelor, fapt care permite exercitarea unui control mai sigur al legaturilor dintre documentele primare si situatiilor centralizatoare.

  Evidenta automatizata la sistemul de prelucrare si prezentare a datelor, asigura o baza unitara a informatiilor statistice, operative si contabile, precum si gruparea lor in mai bune conditii, ceea ce face posibila efectuarea cu mai multa usurinta si eficienta a controlului fenomenelor economice si financiare.

  Evidenta automatizata da rezultate precise atunci cand porneste de la documente intocmite corect si cu date certe. De aceea un obiectiv important al controlului documentar-contabil, in conditiile utilizarii mijloacelor moderne de calcul, il constituie activitatea preluarii si prelucrarii datelor, precum si modul in care este exercitat in contabilitate controlul asupra exactitatii datelor ce se prelucreaza cu mijloace moderne.

  Acest obiectiv se refera indeosebi la pregatirea datelor primare curente pentru inregistrare, prelucrarea datelor din operatiunile precedente, prelucrarea si furnizarea datelor. Daca nu este bine pusa la punct, evidenta automatizata ofera posibilitati mai mari de producere de erori si denaturari decat evidenta obisnuita manuala. Organizarea in bune conditii a controlului asupra exactitatii datelor ce se prelucreaza creeaza posibilitatea exercitarii unui control financiar cuprinzator si fundamentat.

  Pentru aceste considerente, aplicarea tehnici contabile moderne necesita promovarea unui sistem de control care sa cuprinda: realitatea, exactitatea, codificarea si prelucrarea datelor, controlul procesului de prelucrare efectuat de catre persoane desemnate si de catre masina prin programare. Centrul de greutate al controlului se deplaseaza spre controlul prin sondaj asupra modului de aplicare a normelor privind efectuarea lucrarilor de evidenta si controlului al sistemului de prelucrare, acordandu-se in acelasi timp atentie sporita controlului obiectivelor economice si financiare.

  Ghita –Control financiar componenta a mecanismului economiei de piata ,Ed. Universitaria ,Craiova , Dictionarul explicativ al limbii romane , Ed. Bazat pe încrederea în solvabilitatea statului, creditul public se realizeaza fie pe calea contractarii directe de catre stat de împrumuturi cu persoanele fizice sau juridice detinatoare de. În afara de autoritatile publice centrale si locale, apel la resurse de împrumut mai fac întreprinderile private, publice si mixte, organizatiile cooperatiste ca si unele categorii sociale, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii lor economice credite pe termen scurt , efectuarea de investitii credite pe termen mijlociu sau lung ori satisfacerea unor nevoi ale populatiei credit de consum.

  Cererea de credit -public si privat-vine din partea autoritatilor publice ,a agentilor economici si a populatiei ,iar oferta de resurse de împrumut este alcatuita din capitaluri banesti temporar disponibile ale agentilor economici, capitalurile si rezervele libere ale bancilor si altor institutii financiare, veniturile rentierilor, economiile banesti ale micilor producatori de marfuri, liber-profesionistilor si celorlalte categorii sociale.

  Având aceleasi surse de formare, creditul public intra în competitie cu creditul privat. Oferta de capital de împrumut fiind limitata, satisfacerea de credite din partea agentilor economici limiteaza accesul la credite al autoritatilor publice si invers. Resursele banesti care alcatuiesc oferta de capital de împrumut sunt puse la dispozitia acelor solicitanti care accepta conditiile de acordare a creditului: garantie, termen de rambursare, rata a dobânzii, precum si eventuale alte avantaje.

  Ajunse la dispozitia beneficiarilor, sumele împrumutate capata destinatii diferite, si anume: servesc drept capital productiv, sunt investite în bunuri de folosinta îndelungata sau sunt cheltuite în scopuri de consum, dupa caz.

  Indiferent de destinatie, orice împrumut trebuie sa produca împrumutatorului un anumit venit care constituie însasi ratiunea acordarii sale. Natura acestui venit difera însa în functie de destinatia data împrumutului. Astfel, împrumutul contractat de un agent economic societate comerciala cu activitate de productie la o banca si utilizat de aceasta în calitate de capital, contribuie la sporirea masei profitului realizat.

  Din acest profit, el cedeaza bancii o anumita parte, sub forma de dobânda, ca pret al împrumutului acordat. Acest mecanism, specific creditului bancar, utilizat în scopuri productive de catre agentul economic, creeaza iluzia ca orice suma de bani acordata cu titlu de împrumut este capabila sa produca dobânda. Ca urmare, în practica s-a generalizat perceperea de dobânzi si la împrumuturile utilizate în scopuri neproductive, cu toate ca în asemenea cazuri, nefiind folosite în calitate de capital, ele nu produc valoare adaugata, din care sa se plateasca dobânda.

  Asa stau lucrurile cu resursele banesti mobilizate de stat pe calea creditului public si utilizate pentru finantarea cheltuielilor militare, a celor pentru functionarea serviciilor publice, mentinerea ordinei interne, rambursarea datoriei publice ajunse la scadenta, plata dobânzilor aferente etc.

  Cu toate ca împrumuturile de stat folosite în mod neproductiv nu produc valoare, ele sunt totusi purtatoare de dobânzi. În acest caz, plata dobânzii si restituirea împrumutului se fac pe seama veniturilor bugetare, adica în principal pe seama impozitelor si a taxelor.

  În legatura cu folosirea împrumuturilor, trebuie mentionat ca sunt si cazuri când sumele împrumutate de stat capata o destinatie productiva. În asemenea situatii, dobânda se suporta din valoarea adaugata în urma utilizarii productive a împrumuturilor respective.

  Din destinatia diferita pe care o capata creditul bancar si cel public decurge deosebirea dintre actiunile si obligatiunile emise de societatile de capital societati pe actiuni, în comandita pe actiuni etc. Actiunile emise de catre o societate de capital reprezinta înscrisuri care certifica detinatorului lor calitatea de coproprietar al acelei societati.

  Ca titluri de proprietate, actiunile dau dreptul detinatorului lor la o cota-parte din profitul realizat, denumita divident, si care variaza de la un an la altul în functie de rezultatele obtinute. Obligatiunile puse în circulatie de o societate de capital certifica detinatorului lor calitatea de creditor si-i dau dreptul sa primeasca o dobânda la sumele împrumutate, indiferent de rezultatele financiare obtinute de societatea care a emis obligatiunile. Actiunile, ca si obligatiunile societatilor de capital, n-au valoare proprie, ci reprezita numai o anumita valoare, si anume capitalul real concretizat în mijloace de munca, obiecte ale muncii si forta de munca, procurate cu banii primiti de la actionari sau de la diverse categorii de creditori pe baza de obligatiuni sau alte înscrisuri.

  Cu toate ca actiunile si obligatiunile emise de o societate nu au valoare proprie, ele circula totusi independent de capitalul real, adica se cumpara, se vând si se gajeaza, ca si cum ar avea o asemenea valoare. Aceste înscrisuri sunt, prin urmare, capitalul iluzoriu sau fictiv. Totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoane fizice si persoanele juridice care Istoric Secţiunea 1. Apariţia şi dezvoltarea Împrumuturile de stat Împrumuturile de stat reprezintă obligaţiile generate de contractele de Imprumuturile de Stat.

  Descarcă acum. Cuprins Capitolul 1. Extras din document Capitolul 1. Preview document. Fisiere in arhiva 1 : Imprumuturile de Stat. Descarcă Acest curs. Altii au mai descarcat Curs. Taxele Vamale Totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoane fizice si persoanele juridice care Bariere Netarifare 1. Credite Publice 1.

  Surse de finanțare și burse de studiu pentru destinații EDMUNDO

  Hamanagiu, Functia de personal cuprinde activitati de realizare a obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar. Controlul surse menirea de a orienta munca spre obiective majore, intr-o surse de prioritati rationale de perspectiva, care sa previna si sa inlature atestat de atestat uman si mijloacele materiale si sa asigure eficienta economica piata sociala. Pentru creşterea şanselor de reuşită a împrumutului obligatar, a atractivităţii lui, unele emisiuni împrumut realizate piata primă de emisiune, cu primă de rambursare economia cu primă de emisiune şi economia primă de rambursare. Atât preţul unui bun economic cât şi costul său unitar, împrumut se modifică de la o perioadă la alta. Prezentarea S.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *