Termenul de prescripție în cazul unui împrumut

By | Friday, October 29, 2021

Navigare

 • Meniu de navigare
 • Prescripție extinctivă
 • Prescripția dreptului de a cere executarea silită în materia dreptului real de ipotecă imobiliară
 • Incarcă...
 • Meniu de navigare

  Într-o termenul opinie unui, se apreciază că este aplicabil termenul de prescripție de 3 ani, având în prescripție natura creanței principale și întinderea aceluiași termen inclusiv asupra garanției imobiliare, având în vedere împrumut acesteia de accesoriu, ipoteză îmbrățișată de o cazul din tre instanțele de judecată — de esența ipotecii, în regimul codului civil anterior este tocmai această accesorialitate a dreptului de ipotecă, care nu prescripție fi disociată de regimul dreptului personal de creanță împrumut îi este cazul. În prezentul articol ne propunem să analizăm atât sub aspect contabil, unui și fiscal modul împrumut casare a acestora, documentele confirmative care stau termenul baza derecunoașterii lor termenul contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația Unui 12 și în Declarația privind TVA. Din dispozițiile prescripție prevăzute de art. În cazul titlurilor emise în materia acțiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 cazul. Categorii : Articole de curățat din

  Termenul de prescripție în cazul unui împrumut

  Obţineţi referinţa pentru schimbarea parolei. Produse recent adăugate. Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Contabilitate Practică. În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc.

  Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale.

  În prezentul articol ne propunem să analizăm atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA. Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul: Premium lei. Astfel, la nivelul dreptului real, ipoteca poate fi cesionată independent de creanța principală, conform art.

  În consecință, caracterul accesoriu al ipotecii imobiliare nu poate anula sau limita substanțial caracterul executoriu al contractului de ipoteca, în măsura în care nu exista nicio dispoziție legală sau justificare de ordin interpretativ. Cum precizam în partea introductivă a prezentului articol, în contextul legislativ actual, s-a făcut o nuanță în ceea ce privește aplicarea termenului de 10 ani.

  Astfel, dacă înainte acesta se aplica doar în cazul titlurilor emise în materia acțiunilor reale imobiliare , dând posibilitatea interpretului de a restricționa aplicarea termenului doar în cazul acțiunilor reale imobiliare, respectiv acele acțiuni prin care se urmărește valorificarea unui drept real sau apărarea posesiei unui bun — sunt incluse în categoria acțiunilor cererilor reale, cererea în revendicare prin care se află dreptul de proprietate , cererea confesorie prin care se apără un dezmembrământ al dreptului de proprietate cererea prin care se apără un drept real accesoriu [6] , în contextul legislativ actual, termenul de 10 ani este aplicabil în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, aici putând a înțelege orice titlu prin care se valorifică un drept real, act translativ de proprietate, act de constituire garanție reală imobiliară, etc.

  Însă, o interpretare restrânsă, în sensul de a aplica termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de 10 ani, doar în cazul acțiunilor reale ce au ca scop valorificarea unui drept real, inclusiv dreptul de ipotecă, ar fi lipsită de suport și raționament judiciar, producându-se astfel o discriminare între cei care deja beneficiază de un titlu în materie reală-cazul creditorului garantat cu ipotecă imobiliare și cei care, pentru a-și valorifica dreptul real de garanție sunt nevoiți să introducă acțiuni reale, în cele din urmă, atât existența directă a titlului, dar și o eventuală admitere a unei acțiuni real e întemeiată pe dreptul de ipotecă, au aceeași finalitate pe care cu siguranță, legiuitorul a avut-o ca fundament în legiferarea normei prevăzute la art.

  Sigur că, pentru identitate de rațiune, nu trebuie să facem distincție între titluri în materie imobiliară și hotărârile pronunțate în cadrul acțiunilor reale imobiliare, de vreme ce scopul final al ambelor categorii menționate supra este similar, respectiv protecția drepturilor creditorului ipotecar și, evident, eficacitatea, în cazul situației noastre premise, a dreptului de ipotecă. În final, ne exprimăm opinia că, în situația punerii în executare a unui contract de ipotecă imobiliară care a garantat un împrumut, termenul de prescripție aplicabil este de 10 ani, astfel cum prevede ultima teză a dispozițiilor art.

  Teste grilă, ediția 3, Editura All Beck, pag. Stoian - Partners sunt în permanenţă conectaţi la evoluții legislative și instituționale. Având în vedere starea de urgență instaurată pe teritoriul țării noastre, în contextul pandemiei de COVID și a Decretului Președintelui României nr.

  În vederea atenuării efectelor acestei crize, Guvernul […]. În contextul evenimentelor recente privind pandemia de COVID, atât companiile autohtone, cât și cele străine cu activitate în România, înțeleg să acorde o importanță sporită clauzei contractuale privind forța majoră și efectele declanșării acestei clauze.

  Despre această criză s-a tot scris în ultima perioadă, însă acest articol își propune să explice, succint, ce înseamnă forța […]. Acest articol își propune a fi o succintă analiză comparată a reglementării instituției perimării executării silite din perspectiva Codului de procedură civilă de la și a Codului de procedură civilă actual. Astfel, dacă vechea reglementare prevedea, la art. Introducere Imaginea grafică a numelui, reprodusă în urma unei execuții personale a titularului, prin intermediul căreia este atestat autorul […].

  Din dispozițiile legale prevăzute de art. Introducere Băncile utilizează frecvent în activitatea de creditare cesiunea de creanță în vederea garantării rambursării creditelor acordate clienților. Pe de altă parte, banca centrală nu vrea să susțină și să încurajeze aceste practici, considerând, pe bună dreptate, cesiunea de creanță drept o garanție iluzorie. Reglementarea actuală a cesiunii de creanță face o distincție clară […]. Please leave this field empty. Bucharest Prescripția dreptului de a cere executarea silită în materia dreptului real de ipotecă imobiliară.

  Pentru ipoteza prezentată, practica este una neunitară, existând două opinii contrare: Într-o primă opinie , se apreciază că este aplicabil termenul de prescripție de 3 ani, având în vedere natura creanței principale și întinderea aceluiași termen inclusiv asupra garanției imobiliare, având în vedere caracterul acesteia de accesoriu, ipoteză îmbrățișată de o parte din tre instanțele de judecată — de esența ipotecii, în regimul codului civil anterior este tocmai această accesorialitate a dreptului de ipotecă, care nu poate fi disociată de regimul dreptului personal de creanță căruia îi este atașat.

  În sensul independenței contractului de ipotecă s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție [5] , reținând următoarele: ,, În ceea ce privește independența și întinderea caracterului executoriu al contractului de ipotecă în noua reglementare, raportat la caracterul accesoriu al ipotecii, rezultă că, deși, în principiu, ipoteca este analizată ca un accesoriu al unui raport obligațional principal, caracterul accesoriu al ipotecii necesită anumite nuanțări.

  Andreea Topală Senior Associate [1] Sentința civilă nr. Vezi toate articolele. Stoian-Partners Societate de avocati www. E-mail office stoianpartners. Adresa Calea Victoriei, Nr.

  Prescripție extinctivă

  Prescripția extinctivă este acel mod de transformare a raportului juridic civil constând în stingerea dreptului la acțiune în realizarea silită a obligației civile corelative din cauza neexecutării lui în termenul stabilit de lege [1]. Prescripția extinctivă stinge numai dreptul material la acțiune, nu însuși dreptul subiectiv civil. De aceea, executarea voluntară a obligației, chiar după îndeplinirea termenului de prescripție este valabilă. Termenul general de prescripție extinctivă este de 3 ani , pentru drepturile de creanță , respectiv 30 de ani pentru drepturile reale prescriptibile extinctiv cel mai important drept real, dreptul de proprietate , nu este însă prescriptibil extinctiv.

  El se aplică de fiecare dată când legea nu prevede un termen special, care poate fi mai mic, egal sau mai mare decât cel general. Pe durata suspendării, cursul prescripției este temporar oprit, pe durata existenței cauzei de suspendare. După încetarea acesteia, cursul prescripției se reia, perioada anterioară suspendării luându-se în continuare în considerare.

  Cursul prescripției se suspendă în următoarele cazuri:. În cazul întreruperii, prescripția cursă anterior se șterge. După încetarea cauzei de întrerupere curge un nou termen de prescripție, cea anterioară nemaifiind luată în considerație.

  Cauzele de întrerupere sunt:. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Categorii : Articole de curățat din Nu există niciun text de lege din care să rezulte o acțiune în constatare, declaratorie, prin care se tinde la constatarea judecătorească a existenței unei situații juridice ori a unui drept, ar fi imprescriptibilă. Așa după cum s-a stabilit în primul ciclu procesual, prin decizia Curții de Apel Cluj, acțiunea formulată de către reclamant este o acțiune în constatare, însă una în constatare specială, întemeiată pe dispozițiile art.

  Este adevărat că atunci când părțile nu prevăd, prin contract, un termen pentru restituirea împrumutului, prescripția dreptului în restituire începe să curgă de la data încetării acestuia ca urmare a formulării cererii de restituire de către împrumutător, numai că această cerere de restituire trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de art. Ca atare, reclamantul-recurent avea la îndemână o acțiune prin care putea să solicite instanței să stabilească un termen de restituire, doar că această acțiune nu este imprescriptibilă, ci trebuia formulată în trei ani de la data încheierii contractului, după care ar fi avut o acțiune în restituire, prescriptibilă în trei ani de la data la care se fixase termenul de restituire.

  Textul art. De altfel, imprescriptibilitatea acestei acțiuni ar contraveni rolului prescripției, afectând securitatea și stabilitatea raporturilor juridice civile, mai ales că în materia drepturilor de creanță regula este prescriptibilitatea acțiunilor. Având în vedere cele de mai sus, în baza art. Sursa informației: www.

  Prescripția dreptului de a cere executarea silită în materia dreptului real de ipotecă imobiliară

  Termenul de prescripție în cazul unui împrumut

  Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale.

  În prezentul articol ne propunem să analizăm atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA.

  Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul: Premium lei. Classic lei. Electronic lei. Hotărârea instanței de apel a fost dată cu corecta aplicare a dispozițiilor legale privind prescripția dreptului la acțiune. Nu există niciun text de lege din care să rezulte o acțiune în constatare, declaratorie, prin care se tinde la constatarea judecătorească a existenței unei situații juridice ori a unui drept, ar fi imprescriptibilă.

  Așa după cum s-a stabilit în primul ciclu procesual, prin decizia Curții de Apel Cluj, acțiunea formulată de către reclamant este o acțiune în constatare, însă una în constatare specială, întemeiată pe dispozițiile art.

  Este adevărat că atunci când părțile nu prevăd, prin contract, un termen pentru restituirea împrumutului, prescripția dreptului în restituire începe să curgă de la data încetării acestuia ca urmare a formulării cererii de restituire de către împrumutător, numai că această cerere de restituire trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de art.

  Ca atare, reclamantul-recurent avea la îndemână o acțiune prin care putea să solicite instanței să stabilească un termen de restituire, doar că această acțiune nu este imprescriptibilă, ci trebuia formulată în trei ani de la data încheierii contractului, după care ar fi avut o acțiune în restituire, prescriptibilă în trei ani de la data la care se fixase termenul de restituire. Din interpretarea art.

  Mai mult, descrierea bunurilor ipotecate servește și la proporționarea garanției cu creanța garantă, permițând creditorului să aleagă, în caz de neplată, ce bunuri vor putea fi executate ori debitorului să ridice anumite excepții, evitându-se astfel o urmărire inoportună a tuturor bunurilor ipotecate, în virtutea principiului indivizibilității ipotecii.

  În același sens, noua reglementare aduce mutații considerabile în ceea ce privește accesorialitatea ipotecii. Astfel, la nivelul dreptului real, ipoteca poate fi cesionată independent de creanța principală, conform art. În consecință, caracterul accesoriu al ipotecii imobiliare nu poate anula sau limita substanțial caracterul executoriu al contractului de ipoteca, în măsura în care nu exista nicio dispoziție legală sau justificare de ordin interpretativ. Cum precizam în partea introductivă a prezentului articol, în contextul legislativ actual, s-a făcut o nuanță în ceea ce privește aplicarea termenului de 10 ani.

  Astfel, dacă înainte acesta se aplica doar în cazul titlurilor emise în materia acțiunilor reale imobiliare , dând posibilitatea interpretului de a restricționa aplicarea termenului doar în cazul acțiunilor reale imobiliare, respectiv acele acțiuni prin care se urmărește valorificarea unui drept real sau apărarea posesiei unui bun — sunt incluse în categoria acțiunilor cererilor reale, cererea în revendicare prin care se află dreptul de proprietate , cererea confesorie prin care se apără un dezmembrământ al dreptului de proprietate cererea prin care se apără un drept real accesoriu [6] , în contextul legislativ actual, termenul de 10 ani este aplicabil în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, aici putând a înțelege orice titlu prin care se valorifică un drept real, act translativ de proprietate, act de constituire garanție reală imobiliară, etc.

  Însă, o interpretare restrânsă, în sensul de a aplica termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de 10 ani, doar în cazul acțiunilor reale ce au ca scop valorificarea unui drept real, inclusiv dreptul de ipotecă, ar fi lipsită de suport și raționament judiciar, producându-se astfel o discriminare între cei care deja beneficiază de un titlu în materie reală-cazul creditorului garantat cu ipotecă imobiliare și cei care, pentru a-și valorifica dreptul real de garanție sunt nevoiți să introducă acțiuni reale, în cele din urmă, atât existența directă a titlului, dar și o eventuală admitere a unei acțiuni real e întemeiată pe dreptul de ipotecă, au aceeași finalitate pe care cu siguranță, legiuitorul a avut-o ca fundament în legiferarea normei prevăzute la art.

  Sigur că, pentru identitate de rațiune, nu trebuie să facem distincție între titluri în materie imobiliară și hotărârile pronunțate în cadrul acțiunilor reale imobiliare, de vreme ce scopul final al ambelor categorii menționate supra este similar, respectiv protecția drepturilor creditorului ipotecar și, evident, eficacitatea, în cazul situației noastre premise, a dreptului de ipotecă.

  În final, ne exprimăm opinia că, în situația punerii în executare a unui contract de ipotecă imobiliară care a garantat un împrumut, termenul de prescripție aplicabil este de 10 ani, astfel cum prevede ultima teză a dispozițiilor art. Teste grilă, ediția 3, Editura All Beck, pag.

  Stoian - Partners sunt în permanenţă conectaţi la evoluții legislative și instituționale. Având în vedere starea de urgență instaurată pe teritoriul țării noastre, în contextul pandemiei de COVID și a Decretului Președintelui României nr. În vederea atenuării efectelor acestei crize, Guvernul […]. În contextul evenimentelor recente privind pandemia de COVID, atât companiile autohtone, cât și cele străine cu activitate în România, înțeleg să acorde o importanță sporită clauzei contractuale privind forța majoră și efectele declanșării acestei clauze.

  Despre această criză s-a tot scris în ultima perioadă, însă acest articol își propune să explice, succint, ce înseamnă forța […]. Acest articol își propune a fi o succintă analiză comparată a reglementării instituției perimării executării silite din perspectiva Codului de procedură civilă de la și a Codului de procedură civilă actual. Astfel, dacă vechea reglementare prevedea, la art.

  Introducere Imaginea grafică a numelui, reprodusă în urma unei execuții personale a titularului, prin intermediul căreia este atestat autorul […].

  Incarcă...

  Vizualizări Lectură Modificare Modificare sursă Istoric. Pagina principală Schimbări recente Cafenea Articol aleatoriu Facebook. Ce trimite aici Modificări corelate Trimite fișier Pagini speciale Navigare în istoric Informații despre pagină Citează acest articol Element Wikidata. Adaugă legături. Calitatea informațiilor sau a exprimării din acest articol sau secțiune trebuie îmbunătățită.

  Consultați manualul de stil și îndrumarul , apoi dați o mână de ajutor. Acest articol a fost etichetat în Acest articol are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Puteți contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea lui apăsând butonul Modificare. Sursa informației: www. Avem o clauză abuzivă: cum procedăm? II citește. Clarificarea noţiunii de titlu executoriu notarial citește. I citește. Introduceţi textul de pe imagine. E-mail Dvs. Monitorul fiscal FISC. Marina Brihuneț.

  Obţineţi referinţa pentru schimbarea parolei. Produse recent adăugate.

  Password recovery. Ți-ai uitat parola? Cere ajutor. Acasă Juridic Din nou despre clauze abuzive în contractul de împrumut bancar. CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator. Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic. Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice.

  Please enter your comment! Please enter your name here. You have entered an incorrect email address! Articole Recomandate. Hotărârea privind acordarea biletelor de tratament balnear Contabilitate Practică. În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc.

  Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale. În prezentul articol ne propunem să analizăm atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA.

  Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul: Premium lei. De aceea, executarea voluntară a obligației, chiar după îndeplinirea termenului de prescripție este valabilă. Termenul general de prescripție extinctivă este de 3 ani , pentru drepturile de creanță , respectiv 30 de ani pentru drepturile reale prescriptibile extinctiv cel mai important drept real, dreptul de proprietate , nu este însă prescriptibil extinctiv.

  El se aplică de fiecare dată când legea nu prevede un termen special, care poate fi mai mic, egal sau mai mare decât cel general. Pe durata suspendării, cursul prescripției este temporar oprit, pe durata existenței cauzei de suspendare. După încetarea acesteia, cursul prescripției se reia, perioada anterioară suspendării luându-se în continuare în considerare. Cursul prescripției se suspendă în următoarele cazuri:.

  În cazul întreruperii, prescripția cursă anterior se șterge. După încetarea cauzei de întrerupere curge un nou termen de prescripție, cea anterioară nemaifiind luată în considerație.

  Cauzele de întrerupere sunt:.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *